Klimaplan: Klimaet kalder

Klimaplan

Radikale Venstres klimaplan

Jeg har netop tygget mig gennem de meste af Radikale Venstres (RV) klimaplan “Klimaet kalder”. Hold da op hvor er det spændende læsning, også selvom noget af det er temmelig svært at forstå, når man hverken er forsker, ingeniør eller landmand. Klima er ikke enkelt. Det er enorme økosystemer, vi griber ind i, hvis vi ikke gør noget nu!

Skovene

Jeg hæfter mig først og fremmest ved bierne og skovene. Bierne er ved at dø ud, og det er et enormt problem, da de så at sige bærer bi(o)diversiteten. Uden bierne ingen bestøvning. RV vil udtage en tredjedel af  landbrugsarealet inden 2050 til fordel for enge og skove.

Inititiativ 1 under Landbrug:

“Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden Vi vil udtage en tredjedel af det nuværende landbrugsareal inden 2050 Denne tredjedel skal overgå til nye former, fx skov, natur og græsenge, hvor køer og heste kan græsse Udtagningen er nødvendig for, at landbruget bidrager til at løse klimaudfordringerne Når man pløjer en mark, frigiver man CO2 Ved at omlægge intensiv drift til ekstensiv drift – og stoppe dyrkning, som man typisk kender det – udledes mindre CO2 Planter man i stedet skov, så optager dén CO2.

Vi vil udtage 230.000 hektar landbrugsjord i det næste årti Det svarer til fire gange Bornholms størrelse (ca 59.000 hektar) indtil 2030 og over dobbelt så meget som Fyn indtil 2050”

Bierne vil kunne leve i denne natur og på disse græsenge. Tingene hænger jo sammen. Hvad jeg så ikke helt forstår er, hvordan man finde de arealer, der skal være dobbelt så store som Fyn – heller ikke selvom man skærer Fyn i småstykker.

Initiativ 4: Vilde naturreservater

De nuværende nationalparker indeholder i dag både marker og tankstationer. Noget, de færreste forbinder med natur, og i den grad noget, som ikke bidrager positivt til biodiversiteten.

Derfor vil RV oprette ti nye vilde naturreservater, som virkelig skal være vilde og fx ikke må rumme landbrugsjorder. Arealet skal være ca 120 km² i alt. Naturen skal have førsteret og der må ikke gås på kompromis. Mennesker må færdes i reservaterne men kun, hvis det er foreneligt med naturen.

Herudover skal (set i forhold til i dag) 2/3 af landbrugsarealet være giftfrit og så altså en tredjedel overgå til enge mv.

Det er en ambitiøs plan, men det er nødt til at kunne lade sig gøre, for jeg kan ikke forestille mig, hvad der sker, hvis bierne dør.

6 Svar
 1. Henny Stewart
  Henny Stewart siger:

  Ambitiøst? Tjah. Der er nogen, der ikke er ambitiøse nok. Når bierne først er forsvundet, har menneskene maximalt 5 år. Einstein sagde dette allerede tilbage i 50’erne.

  Jeg er ikke ved at falde i svime over RV på noget område, heller ikke dette. De har dog ret i, at der må gøres noget ved landbruget. Det må der, fordi bæredygtig produktion af fødevarer er meget nødvendigt, og fordi den nuværende regering nærmest har undervist landmænden i, hvordan de kunne snyde den meget lemfældige kontrol af deres færden, der trods alt stadig findes. Det kommer ikke til at betyde det helt store, hvad vi gør i lille Danmark i sig selv, men den store verden har øjnene på os, og det ville være nyttigt – og klædeligt – om vi danskere fandt ud af nogle metoder, som andre lande ville ønske at efterligne. Udlandet har i mange år studeret Danmark, når det gjaldt udvikling af vedvarende energi, og vi har, fortjent eller ufortjent, været beundret for vores indsats på det område.

  I det hele taget er det nok interaktionen med resten af verden, der burde være fokus for Danmarks klimaindsats, og i den sammenhæng er det vigtigt, hvad vi finder på, altså mere fordi vi har været kendt for at være det gode eksempel, og sådan skal det helst også være i fremtiden. Det er i den forbindelse mirakuløst, at sådan en som vores nuværende statsminister har kunnet tage til USA fx og føre sig frem som en slags grøn Messias, i betragtning af hvor uambitiøs _han_ og _hans regering_ er.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Henny

   Jeg forstår slet ikke DF, som mener at klimaproblemerne slet ikke er problemer, og i øvrigt ikke er menneskeskabte. Når bierne er væk, er vi også. As simple as that! Om 100 år er insekterne væk… Jeg hørte for ikke så længe siden en ornitolog, der fortalte om arter, han slet ikke så mere, og om at vibebestanden nu er kritisk lav. 100 år er virkelig ikke ret lang tid. Min mormor, som jeg jo har kendt ganske udmærket, blev født for 109 år siden.

   Danmark kan gerne være nr. 1 i verden for vores miljøindsats, og som du påpeger, er vi gået foran med den vedvarende energi! Jamen lad os da gå foran med elbiler, genanvende beton, bygge huse af træ, lægge afgifter på privatbilismen osv. Lad forskerne få noget at kigge på i Danmark igen. Det trænger vi til.

 2. Eric
  Eric siger:

  Ambitiøst, men måske ikke ambitiøst nok. Jeg er så kynisk at tro, at ambitionerne hos RV og andre blå partier sættes under alt for massivt pres fra landbrugslobbyen, til at der sker noget skelsættende. Kapitalinteresserne er for store, men man har da lov at håbe på, at fx “Bæredygtigt” Landbrug og de andre modtagere af agraroverførselsindkomst parkeres i det traktorspor, hvor de hører hjemme. Deres forlangende og vedholdende frækhed over for donorerne (skatteyderne) er kvalmende.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Eric

   Næh det kan du have ret i, og når jeg tager diverse vælgertests ender jeg da også hos Å, som er langt fra RV. Alligevel synes jeg at når jeg læser RVs klimaplan, at den hænger sammen og at den er ‘ærlig’ og upåvirket af ‘Landbrug og fødevarer’. Men om jeg har ret i det er ikke til at sige.

   • Eric
    Eric siger:

    Nej, planen lyder ikke så tosset, men som ved alle valg skal man ikke stole på, hvad de siger, men se på, hvad de har gjort. Valget er en eksamen, hvor vi vælgere er censorerne.
    Nu har jeg ikke styr på, hvordan RV har stemt i miljøspørgsmål i denne samling, men som et skræmmeeksempel kan man nævne Thornings regering, der solgte stort set alle løfter for magten.
    Med få undtagelser løgn og løftebrud fra en ende af, som ikke kan legitimeres af “det muliges kunst”.

    • Stegemüller
     Stegemüller siger:

     @ Eric

     @ Enig!

     Jeg har heller ikke 100 pct. styr på hvad de har gjort, men jeg følger dem – Morten Østergaard og Ida Auken – på FB, og de virker altså virkelig oprigtige, men det er midt i en valgkamp, selvom valgdagen ikke er fastsat endnu.

     “Det muliges kunst” er ofte noget svineri!

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end 100 dage gammel.