,

Ferie og feriepenge

Føljeton

Dette må være slutningen på føljetonen om feriepengene. Jeg skrev til “Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering” (STAR), der er klageinstans for A-kassernes afgørelser. Svaret kom i går.

Efter at have læst det langsomt et par gange synes jeg, det er et fint svar også selvom jeg kunne have ønsket mig et andet udfald.

I min mail til dem, bad jeg om henvisninger til diverse hjemler. Det må man da sige, at jeg har fået 🙂

Svar fra STAR

De skriver:

“Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 10. marts 2017 fået din mail. Du vil vide, hvorfor du har mistet 25 dage med feriedagpenge, som du har optjent i 2015.

Du oplyser, at du er begyndt i et fleksjob den 20. maj 2016. Du har meldt dig ud af a-kassen på den samme dato.

Vejledende udtalelse

Vi er klagemyndighed i forhold til de afgørelser, som a-kasserne træffer. Vi kan derfor kun vejlede generelt om reglerne. Det kan du se i § 65, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017 (loven).

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge. For at få udbetalt feriedagpenge skal man opfylde flere betingelser. Man skal blandt andet have ret til dagpenge på ferietidspunktet. Det gælder også selv om man har fået en meddelelse fra a-kassen om, at man har optjent et vist antal dage med ret til feriedagpenge.

Feriedagpenge er derfor ikke ens ”egne penge” i modsætning til feriegodtgørelse optjent efter ferieloven.

Efter reglerne kan man kun få feriedagpenge, hvis man på ferietidspunktet ville have dagpengeret i tilfælde af ledighed. Det kan du se i § 75 h, stk. 3, nr. 2, i loven.

Som fuldtidsforsikret skal du kunne overtage arbejde på fuld sædvanlig tid, det vil sige 37 timer om ugen.

Man har kun ret til dagpenge, hvis man står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan henvises til arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid. Hvis man ikke kan overtage arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid, har man ikke ret til dagpenge.

Du kan ikke stå til rådighed for et fuldtidsjob, når du har fået bevilget ret til et fleksjob. Derfor har du også meldt dig ud af a-kassen. Reglerne om rådighed fremgår af bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed.

Der er ikke regler om udbetaling af feriedagpenge, når der er en feriehindring. Det skyldes, at medlemmet skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet umiddelbart forud for feriens afholdelse. Du kan også finde detaljerede regler om ret til feriedagpenge i bekendtgørelsen nr. 698 af 27. maj 2015 om feriedagpenge.

Reglerne finder du på ”Retsinformation.dk” ved at skrive nummer og årstal på reglerne.

Med venlig hilsen”

Og så er der vist ikke mere at komme efter.

God weekend til jer alle.

 

 

 

, ,

Dansker?

Martin Henriksen?

September 2016 rasede især en debat om, hvornår man i følge Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti var rigtig dansker. Han kom frem til, at man skulle have været dansker i mindst fire eller fem generationer.

Han fremfører stadig sine synspunkter, når medierne lader ham slippe afsted med det.

Nu har jeg i ca. 10 år beskæftiget mig med mine aner, og jeg kan se, at min oldefar Wilhelm Rudolf STEGEMÜLLER, kom til Danmark i 1890 fra Frankfurt an der Oder. Han blev jfr. indfødsretssagen, som jeg har undersøgt nøje, dansk i 1919.

Han kom som en meget dygtig hattemagermester til Brede Klædefabrik, der på det tidspunkt havde en hatteafdeling. Senere lukkede Brede hatteafdelingen og videreførte den i Skodsborg under navnet “Skodsborg Hattefabrik”.

Oldefar er min ane i fjerde generation, og dermed synes Martin Henriksen nok ikke, at jeg er rigtig dansker! Men jeg er 53 år, jeg er født og opvokset her, jeg har altid haft dansk statsborgerskab og pas. Hvad kræver han mere?

Et kuriosum

Martin Henriksen er sikkert ligeglad, men glasset herunder betyder meget for mig. Det er et glas oldefar bragte med sig fra an der Oder i 1890. Hvordan det nogensinde er lykkedes glasset at overleve turen, ved jeg ikke.

Det står nu i mit glasskab, og jeg er rigtig glad for det, for det forbinder mig med historien. Martin Henriksen er nok bare ikke så overbevist om, at historie er en vigtig faktor med mindre den meler hans egen beske kage.

,

Ferie og feriepenge

Mærkeligt

Jeg har på kommunens og jeres anbefaling kontaktet min hidtidige A-kasse, for at få klarhed over de 25 forsvundne feriedage, som seneste indlæg handlede om.

AAK svarede:

Du er desværre ikke berettiget til dine dage med feriedagpenge, da du er ansat i fleksjob.

Der er desværre ikke noget, der hedder feriehindring, når det gælder feriedagpenge.

Der henvises til reglerne i bekendtgørelsen om feriedagpenge.

Bekendtgørelsen, de henviser til er her, men jeg synes ikke, jeg kan finde ud af at læse den og se det, de ser. Jeg er (heldigvis) ude af træning med at læse lovstof.

Det er sikkert alt sammen rigtigt, men jeg finder det mærkeligt og urimeligt.