Tag Archive for: Hvidovre kirke

,

Præster

Jeg omgås af naturlige årsager mange både nuværende og forhenværende præster: 3 – 4 i Hvidovre Kirke og min tidligere SIND-bisidder Bodil. Jo mere jeg lærer dem at kende, jo større respekt får jeg for deres “håndværk”, uddannelse, dannelse, viden og evner som samtalepartnere. Mette fra psyk., som også er 25 pct. i Hvidovre Kirke, og jeg har lange samtaler, og vi kommer vidt omkring: Hvordan det nu går med mig og så de teologiske emner. Hun er en fantastisk samtalepartner, og jeg glæder mig altid til vores møder. Hvis man nu kan kalde det de “personlige samtaler”, så kan jeg i disse samtaler mærke, at hun har haft sin gang på psyk. i mere end 15 år. Hun forstår, hvis jeg siger, at jeg har haft en rigtig dårlig dag eller er bange for ikke at slå til på arbejdet. Og det er ikke bare rygklapperi men også relevant modspil. På mange måder modvirker disse samtaler ensomheden og er med til at skabe gode dage.

Der er så mange ting i og omkring kirken, hvor jeg ikke føler mig videre velfunderet eller ligefrem uvidende, og der er meget, jeg gerne vil have afmystificeret. Jeg bryder mig ikke om en kirke med “mystiske” hændelser, og jeg vil gerne kunne forstå, hvad det er, der foregår og hvorfor. Jeg har vist skrevet det før, men jeg forstår godt de mennesker, der dumper ned midt i en højmesse søndag kl. 10 og ikke fatter noget som helst. Noget af det kan man lære sig ved at bruge kirken jævnligt, andet bliver man nødt til at spørge om eller læse sige til.

Når der skal ansættes en ny præst, skal hver udvalgt kandidat holde en såkaldt prøveprædiken på ca. 30 minutter. Herefter kommer den egentlige ansættelsessamtale på en times tid – den ligner alle de andre ansættelsessamtaler, jeg har holdt gennem mit arbejdsliv, bortset fra at vi har forberedt ca. 20 spørgsmål af teologisk karakter, som alle kandidater skal igennem. Vi har lige ansat en ny præst, så vi har lige været hele møllen igennem med fire kandidater.

Det er selve menighedsrådet, der beslutter, hvem de vil ansætte. Præsterne bliver i bogstaveligste forstand sendt uden for døren, når der skal stemmes, hvilket i øvrigt er skriftligt og hemmeligt. Som lægmand synes jeg slet ikke, jeg kan gennemskue hele den teologiske side af sagen, herunder indholdet af prøveprædikenen, og det tror jeg ikke, jeg er ene om ikke at kunne. Fx skrev stort set alle 20 i deres ansøgninger, at de var grundtvigianere – det stod ikke soleklart for mig, hvad det konkret betyder for Hvidovre Kirkes dagligdag. Jeg er kommet til den konklusion, at det burde være præsterne, der træffer beslutningen om, hvem skal ansættes og menighedsrådet, der sendes uden for døren. Det er trods alt også præsterne, der skal have en ny kollega, som de skal kunne samarbejde med. Hvorfor det er omvendt ved jeg ikke.


PS: I dag tog Mette og jeg turen gennem en masse spændende kirkehistorie, og jeg tog også en masse noter, fordi jeg gerne ville skrive om noget af det her, men jeg kan ikke få mine skriblerier til at give mening. Men der er stikord som: Tidehverv, fætrene Langballe og Krarup, Luther, Grundvig, senmiddelalder, gode gerninger efter frelsen, helgener, der havde “overskydende” gode gerninger, vi skylder Gud livet, fordi han har givet os det, man kan ikke give noget væk, man ikke selv har fået, mission = synd og efterfølgende glædeligt budskab, Gud lukker os ind i Paradiset uanset om vi har gjort det gode hele tiden. Og der er mere …

,

Menighedsplejen – fortsat

Dette indlæg læses bedst i sammenhæng med det forrige indlæg.

Tabellen viser, hvad man helt konkret kan købe for 100,-, 150,- og 200,- kroner. Til forsørgeren har vi lagt vægt på at der også skal være sund mad så som frugt og grønt.

[vtftable fols=”{1}1-3:3c78d8;{/}{2}1-3:3c78d8;{/}{3}1-3:3c78d8;{/}{4}1-3:3c78d8;{/}{5}1-3:3c78d8;{/}{6}1-3:3c78d8;{/}{7}1-3:3c78d8;{/}{8}1-3:3c78d8;{/}{9}1-3:3c78d8;{/}{10}1-3:3c78d8;{/}{11}1-3:3c78d8;{/}{12}1-3:3c78d8;{/}{13}1-3:3c78d8;{/}{14}1-3:3c78d8;{/}{15}1-3:3c78d8;{/}{16}1-3:3c78d8;{/}{17}1-3:3c78d8;{/}{18}1-3:3c78d8;{/}{19}1-3:3c78d8;{/}{20}1-3:3c78d8;{/}{21}1-3:3c78d8;{/}” mer=”0,0,0,3;” st=”bc:bbbbbb;bt:1;”]
{f121}Indkøb i Netto den 31. marts 2016;;;{f120};;;{f120} ;;;{f120} ;nn;
{f1}Alle beløb i hele kroner;;;{f1}Enlig;;;{f1}Forsørger;;;{f1}Ren overlevelse;nn;
Mælk;;;{f40}6;;;{f40}6;;;{f40}6;nn;
Rugbrød;;;{f40}9;;;{f40}18;;;{f40}9;nn;
“Smør” Bakkedal;;;{f40}15;;;{f40}15;;;{f40}15;nn;
1 l. yougurt;;;{f40}11;;;{f40}11;;;{f40}0;nn;
Finvalsede havregryn;;;{f40}9;;;{f40}9;;;{f40}9;nn;
Leverpostej;;;{f40}13;;;{f40}13;;;{f40}13;nn;
Pålæg – fx skinke;;;{f40}8;;;{f40}8;;;{f40}0;nn;
1 pakke hakket oksekød;;;{f40}35;;;{f40}35;;;{f40}0;nn;
1 pose løg;;;{f40}6;;;{f40}6;;;{f40}0;nn;
2 kg. kartofler;;;{f40}10;;;{f40}10;;;{f40}10;nn;
1 pose gulerødder;;;{f40}6;;;{f40}6;;;{f40}6;nn;
Frosne grønsager;;;{f40}0;;;{f40}12;;;{f40}0;nn;
5 æbler;;;{f40}0;;;{f40}10;;;{f40}0;nn;
1 pose mel;;;{f40}0;;;{f40}12;;;{f40}0;nn;
Gær;;;{f40}0;;;{f40}1;;;{f40}0;nn;
1 dåse flåede tomater;;;{f40}6;;;{f40}6;;;{f40}6;nn;
Pasta;;;{f40}8;;;{f40}8;;;{f40}8;nn;
Agurk;;;{f40}0;;;{f40}6;;;{f40}0;nn;
Rosiner;;;{f40}0;;;{f40}13;;;{f40}0;nn;
{f1}I alt;;;{f41}142;;;{f41}204;;;{f41}82;nn;
[/vtftable]

,

Menighedsplejen

Mon ikke alle kirker med respekt for sig selv har noget, de kalder for menighedsplejen? Det har vi i hvert fald. Da den gamle provst endnu levede, var det ham, der tog sig af det. Vi i menighedsrådet hørte aldrig et suk om det; ingen vidste, hvad der foregik. Nu har vi fået en ny præst, der virkelig tager ansvar for det og tager det på sig; så nu ved vi, hvor mange penge der kommer ind, hvor meget vi udbetaler, hvor meget der går til julehjælp, hvilke kriterier der ligger til grund for udbetaling mv. Det er rigtig flot, at hun på relativt kort tid har skabt så meget gennemskuelighed og klarhed på dette vigtige område. Hun har også fået skabt interesse i rådet for området/opgaven.

På et menighedsrådsmøde her i foråret foreslog hun, at vi – dvs. præsterne – skulle uddele akut-nødhjælps-gavekort til Netto på 100,00 kr. Jeg kom for skade at sige, at det burde være 200,00 kr., for man kan ikke få noget for de 100,00 kr. Hun tog mig på ordet, og spurgte om jeg ville være med i et lille “projekt”, hvor vi gik i Netto og undersøgte, hvad man konkret kan få for 100,- , 150,- og 200,-. Selvfølgelig ville jeg det, for det opfatter jeg som “rigtig” kirkeligt arbejde i modsætning til den megen administration i MR.

Over mailen fik vi lavet en liste over varer, man nødvendigvis må have i enhver husholdning, og så gik vi ellers i Netto med en lommeregner. På forhånd var jeg temmelig spændt på, om man kunne få de varer, der var på vores liste inden for de forskellige beløb. Det var hug en hæl og klip en tå; der var i hvert fald ikke råd til kaffe.

Vi lavede en kolonne i regnearket, vi kaldte “ren overlevelse” for 100,- der kunne man virkelig ikke få andet end rugbrød, mælk, kartofler og leverpostej og et par andre livsnødvendige småting. Kolonnen med de 150,- beregnede vi til en enlig, og her gik det lidt bedre. De 200,- forbehold vi en forsørger, og her gik det igen lidt bedre. I alle tre tilfælde er der formentlig nok til 2-3 dage men det er under alle omstændigheder skrabet og i bogstaveligste forstand nødhjælp. Det er lidt som på arbejdet: Vi hjælper, hvor nøden er størst.

Jeg gik hjem og lavede et regneark og satte det lidt overskueligt og indbydende op. Det blev drøftet på MR-mødet i torsdags, og det gik lige direkte igennem – flere var overraskede over, at der ikke engang stod kaffe i budgettet. Desværre var jeg selv til ECT, så jeg kunne ikke høre drøftelserne – det ville jeg ellers gerne. Den eneste ændring de havde var, at gavekortene i stedet skulle købes hos Rema, for de er billigere. Fint med mig.

Hvis hun/kirken kan bruge mig og mine kompetencer til noget, vil jeg gerne gå ind i arbejdet med menighedsplejen, for det giver mening. MR-møderne er præget af administration og alt for lidt kirkeligt indhold. Det forhold har jeg lyst til at tage op på et møde, men jeg ved ikke helt, om jeg tør. Foreløbig har jeg forelagt idéen for vores eneste fuldtids-præst. Hvis hun ikke synes, det er en god idé, har det ingen gang på jord.

Næste indlæg er en tabel, der viser, hvad man så helt konkret kan få for de forskellige beløb.

,

MR

MR står i dette tilfælde for menighedsråd og ikke Magnetisk Resonans Skanning.

Jeg har været medlem af MR ved Hvidovre Kirke siden 2008, og det er et arbejde, der optager mig meget. Det mest interessante er faktisk arbejdet i udvalgene, det er der, det sner.

Lige for tiden er jeg dog kun medlem af aktivitetsudvalget, for jeg bliver nødt til at passe på, hvor meget jeg gaber over. Dette udvalg planlægger fire årlige foredrag med mere eller mindre kendte mennesker. Det er helt grundlæggende, at det skal handle om kristendom, for ellers kunne tilhørerne lige så godt gå ned på biblioteket. Vi har gennem en årrække fundet frem til, at det går bedst, hvis sæsonen har et gennemgående tema. Lige i øjeblikket har vi et tema, der strækker sig over tre sæsoner: tro, håb og kærlighed. Vi er i gang med håb, så til næste år kommer kærlighed. Vi er altid ude i god tid, da det så selvfølgelig er lettere at få fat på de gode foredragsholdere. Vi overvejer at skære ned på antallet af foredrag – reducere til tre foredrag pr. sæson, blandt andet fordi vi skal spare 25 pct. af en præstestilling. Vi kan ikke spare på gudstjenesterne eller de øvrige kirkelige handlinger, og så er der kun aktiviteterne tilbage.

Når vi vil spare, er det også fordi, der simpelthen kommer for få mennesker til disse foredrag fx 20, og det er bare ikke nok. Jeg synes ellers, vi laver fin reklame for foredragene fx gennem fyldige omtaler på kirkens ret flotte hjemmeside.

Selve rådsmøderne er egentlig ikke så interessante, selvom det er der, beslutningerne bliver truffet, og nogle af disse beslutninger har stor rækkevidde og store økonomiske konsekvenser. Jeg ville gerne tale om kirkens liv – altså indholdet af gudstjenesterne og de øvrige aktiviteter, hvad er status? hvordan går det? hvad har vi succes med og hvorfor?, hvad kan vi optimere? osv, men det taler vi desværre aldrig om. Derimod kan der blive brugt uanede mængder af tid på fx en ny kopimaskine.

Vi har altid et punkt på dagsordenen, der hedder “Kirkens liv og vækst”, men der er aldrig nogen af MR-medlemmerne, der siger noget under dette punkt. Den eneste, der siger noget, er en af tilhørerne. Det, han siger, er vældig godt og indholdsrigt, men jeg synes, det ville klæde MR-medlemmerne at bidrage. Og jeg burde også selv bidrage!

En af grundene, til at de ikke siger noget, er måske, at de ikke kommer i kirken. Meget ofte er jeg den eneste fra MR, der er til højmesse. Jeg synes ærlig talt, det er for ringe. Hvordan kan man sidde og træffe store vidtrækkende beslutninger, når man ikke ved, hvad der foregår i kirken?

Vi er i gang med at skulle ansætte en ny præst, og det er en interessant opgave, hvor resultatet (forhåbentlig) rækker mange år ud i fremtiden. Det er en meget langvarig proces, og der skal nok nå at gå politik i det. Bodil – der har erfaring med den slags – mener, der vil komme mange ansøgere, fordi Hvidovre ligger så tæt på Københavns  centrum, der er tjenestebolig (hvilket ikke er en selvfølge nutildags), og det er et sted med rigtig god kirkegang og god opbakning til de forskellige tiltag.

Nogle mener, at vi bare skal skynde os at ansætte en vikar, vi har og at ansættelsesproceduren skal være en formalitet. Min egen holdning er, at vi skal have den bedste ansøger – vikar eller ej, og at det skal gå ordentligt for sig. Nogle vil skele til køn, fordi vi stort set kun har kvindelige medarbejdere; derfor vil de gerne have en mand. Min holdning er, at det for det første er forbudt at selektere på køn, og for det andet skal vi stadig have den bedste, og er det så tilfældigvis en mand er det OK, men det må ikke være det bærende argument.