,

Hottentot-pjat

hottentot

Halfdan Rasmussens rim

En del af dagens debat har udspillet sig om genudgivelsen af nogle af Halfdan Rasmussens rim for børn. Miseren er, at Gyldendal har valgt at fjerne otte rim hvor ordet ‘neger’ og/eller ‘hottentot’ indgår. Årsagen er, at de kan virke ‘racistisk nedsættende’.

Come on! Der er sørme langt flere mishagsytringer i Danmark p.t., der er racistisk nedsættende end et ord som ‘hottentot’ i et rim for børn, der er beregnet til at blive læst op ved sengetid. Alle ansvarlige forældre kan vel forklare deres børn, at det ikke er termer, vi går hen og slynger i ansigtet på andre mennesker.

hottentotDet betyder hottentot:

‘Person som tilhører et oprindeligt folkeslag i det sydlige Afrika hvis medlemmer er små af vækst og taler et sprog med karakteristiske kliklyde nyere betegnelse for folkeslaget: khoikhoi. Undertiden nedsættende’. Kilde: Den Danske Ordbog. Man kan således godt bruge ordet, man kan bare lade være at bruge det nedsættende.

Halfdan Rasmussens datter om hottentot

Forfatterens datter er blevet interviewet til Radio 24syv i anledning af sagen, da hun har forsøgt at kæmpe imod fjernelsen af de otte rim.

Jeg synes, at det er en form for censur. Det virker mærkeligt. Hvor ender man så? Hvornår skal man ellers censurere og med tilbagevirkende kraft tage ting ud af film eller digte, hvor man ville bruge et andet sprogbrug i dag. Det er jo et tidsbillede også. Jeg synes personligt, at det er ærgerligt, siger hun til radiostationen.

Morten Østergaard siger

Jeg hørte den radiale leder Morten Østergaard være enig med mig i, at det er noget pjat. Han nævnte, at han aldrig havde hørt en flygtning/indvandrer beklage sig over den slags ord og vendinger men nok over nogle andre!

Inspiration: TV2Nyhederne.

Flyafgifter

flyafgifter

Regeringen træder vande

Regeringen træder vande i spørgsmålet om de flyafgifter – i form af CO²-afgifter – som Klimarådet i dag foreslår, der lægges på den enkelte rejse.

Det mener Klimarådet:

Når vi fremover booker en flytur sydpå eller over Atlanten, så skal billetten være dyrere, end den er i dag. Det mener Klimarådet.

– Flyrejser er et stort og voksende problem for klimaet. Det er vokset med 50 procent siden 1990, og det kommer til at vokse yderligere frem mod 2050, siger Peter Møllgaard, som er formand for Klimarådet.

Derfor er det vigtigt, at man gør noget fra dansk side, der kan hjælpe klimaet på vej, mener formanden og foreslår, at man lægger en CO2-afgift på flyrejserne.

Kilde: Klimarådet.

Danskerne flyver mere og mere

Grafen herunder viser antallet af flyrejser: frem til 2018 er det de de faktiske tal og de resterende tal frem til 2050 er en prognose:

flyrejser

Kilde: Danmarks Statistik og IATA.

Det vil sige at miljøbelastningen vil være kraftigt stigende frem til minimum 2050.

De andre lande

Sverige, Norge og Tyskland, Tjekkiet, Østrig, Slovakiet, Storbritannien, Italien, Frankrig og Grækenland har allerede indført flyafgifter. Det svarer til, at halvdelen af EU-landene har afgifter.

Partierne

Alle i rød blok – undtagen Socialdemokratiet – er enige om en dansk flyafgift på brændstoffet. Socialdemokraterne synes vist nærmest det er synd for dem, der skal på den årlige chartertur til Gran Canaria.

Alle i blå blok er imod en flyafgift, men det er ikke overraskende. Energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt var i TV avisen 18:30 i dag og sagde nøjagtig det samme, som han har holdt befolkningen hen med i flere år senest ved et §20-spørgsmål den 13. marts i år, hvor Enhedslisten stillede spørgsmålet.

Et § 20-spørgsmål er et spørgsmål om et offentligt anliggende stillet af et folketingsmedlem til en minister.

Her svarede ministeren blandt andet om flyafgifter:

Tak for det. Tak til hr. Søren Egge Rasmussen for spørgsmålet. Som jeg tidligere har understreget, er det helt afgørende, at vi får taget effektivt hånd om udfordringen med stigende udledninger fra luftfarten, hvis vi skal have nået klimaneutralitet senest i 2050. For mig er det vigtigt, at vi finder de løsninger, som driver branchen i en mere grøn retning, og som ikke bare gør det dyrere for borgerne at flyve. For helt at fjerne udledninger fra luftfart skal vi have udviklet og fremmet mere klimavenlige flybrændstoffer. For at skubbe på den udvikling skal vi i EU målrette vores forsknings- og udviklingsindsats, men jeg er også positiv over for, at vi i EU undersøger andre muligheder, der kan fremme grøn omstilling af flytransporten.

Luftfarten er i dag omfattet af EU’s kvotehandelssystem, der sætter en pris på udledningen af CO 2 , og jeg ser frem til fortsat at drøfte med mine kollegaer i EU, hvordan vi kan styrke kvotesystemet yderligere. Jeg er heller ikke afvisende over for, at vi i EU drøfter muligheden for eventuelt at indføre en europæisk brændstofafgift. Endelig vil vi arbejde videre for, at der tages hånd om udledningerne fra fly til og fra lande uden for EU. Her er FN’s regelsæt en god start, men vi må som sagt også se på, om det kan styrkes yderligere. Regeringen er således optaget af at finde de løsninger, der kan tage hånd om udledningerne fra lufttransporten, og jeg ser frem til at arbejde videre med dette i EU.

Selvom man læser det flere gange, står det klart, at han ikke rigtig siger noget. Han træder vande, men flyafgifter er han vist ikke interesseret i.

DRs hjemmeside

DR har på deres hjemmeside en lille webfeature, hvor man kan beregne, hvor meget CO² man udledte på sin seneste flyrejse. Træk i flyet og test dig selv.

Stigende pensionsalder

Pensionsalder

Varmt tema: pensionsalder

Enhedslisten lavede i går denne lille ‘test’, hvor man kan se, hvor meget ens pensionsalder vil stige, hvis regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti får magt, som de har agt.

Jeg tog testen og fik det svar, at jeg skal blive tre år længere på arbejdsmarkedet. Det, synes jeg, er længe. Min pensionsalder er ellers 68 år – så den er altså allerede sat op – men nu står den til at blive 71 år.  Jeg kan ikke forestille mig at lave hjemmesider i et job, til jeg er 71 år. Noget andet er, at jeg sikkert pusler med dem herhjemme 🙂

Hvorfor skal pensionsalderen stige?

De har opfundet en ny term ‘Det demografiske træk’. Det betyder betyder bare, at der bliver flere ældre og flere børn i de kommende år. Hvis den såkaldte velværd ikke skal forringes, men bare opretholde status quo, er vi nødt til at blive længere på arbejdsmarkedet. Det skyldes hensynet til at sikre skatteindtægterne. Hvis velfærden ligefrem skal øges, skal vi vel så blive endnu længere på arbejdsmarkedet? Selvfølgelig lige bortset fra at statsministeren har hevet 69 mia. kr. op af hatten – eller var det 20,5 mia. kr.? – men det er jo kun til en fireårig periode.

Jeg holder det ikke ud. Jeg er meget glad for at lave hjemmesider, men grænsen går ved de 68 år! Jeg er 55 år, og jeg synes egl., at 13 år fra nu er rigeligt, også selvom jeg ikke er på fuld tid.

Jeg havde ellers tænkt mig at stemme på et af de nævnte partier, Radikale Venstre, som jeg deler alle andre værdier med. Nu er jeg kommet i tvivl efter dette står lysende klart. Det er klart, at pengene ikke kan bruges to gange – og al den anden retorik – men der er også andre modeller.

En anden model

En anden model er at beskatte selskaber, banker, multinationale giganter (fx Q8) og de rigeste langt mere. Det er da tankevækkende, at fx Facebook, Apple og Q8 aldrig har betalt skat her i landet. Det er jo ikke fordi, de ikke har haft indtægter og overskud her. Den beskatning ville formentlig langt opveje stigningen i skatteindtægter, der kan opnås ved at øge pensionsalderen.