,

Valgkampen og psykiatrien

psykiatri

Valgkampens 3. dag

Statsministeren udlovede i går som et led i valgkampen et to-cifret milliardbeløb – præcis 69 mia. – til  velfærd og beløbet vil bl.a. gå til afskaffelse af det forhadte omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet og herudover:

“Det skal sikre, at der er nok penge til at betale for offentligt ansatte, der kan tage sig af de ekstra ældre og flere børn, som ventes at komme i de kommende år” Kilde: fyens.dk.

Ingen siger noget om psykiatrien

Jeg følger valgkampen ret tæt, fordi jeg er et politisk menneske, og fordi jeg synes, det er vigtigt. Ergo: jeg lytter godt efter, men hidtil har psykiatrien ikke været nævnt med et eneste ord. Det er trist, for ca. ¼ af befolkningen vil enten som bruger eller pårørende komme i kontakt med det psykiatriske system på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Udredningsgaranti og hvad så?

Der er indført en udredningsgaranti, så vi, på linje med de somatiske (de fysiske sygdomme) patienter, kan blive udredt indenfor 30 dage. Det er fint. Men behandlingen må vi til tider kigge langt efter; måske månedsvis… Forestil dig at der kom en patient med et brækket ben. Lægen konstaterer, at det virkelig er brækket og sender hende hjem med besked om, at der vil komme et brev fra regionen i e-boks, og at der vil blive iværksat behandling om tre til fire måneder og så i øvrigt at gå en tur… Det lyder absurd, men sådan er forholdene i psykiatrien. Det med at gå en tur er en mirakelkur, der hjælper på alle diagnoser.

Det er ubetinget positivt, at udredningsgarantien er indført også i psykiatrien. Problemet er, at der ikke er fulgt midler med. Når lægerne skal udrede hurtigere, mangler deres indsats selvfølgelig anderswo, og det må der kompenseres for. Det har vi heller ikke hørt om endnu i valgkampen.

Varme hænder eller byggeri?

I forbindelse med SATS-puljemidlerne i 2014 blev der tilført 2,2 mia. kr. til psykiatrien, hvilket selvfølgelig også er positivt. Problemet er, at pengene i vidt omfang var øremærkede til forskellige former for anlæg og byggeri men ikke til rigtig mennesker, der vil patienterne deres bedste. Hvis vi vil have en ligestilling med somatikken er det nødvendigt, at der tilføres reelle ekstra midler. Og de skal ikke være en del af SATS-puljen, der er midlertidig, men være midler, der er er på finansloven, som er varige. Det har vi heller ikke hørt om endnu i valgkampen.

Årsagen?

Måske er årsagen til at vi ikke har hørt om det endnu i valgkampen, at psykiatrien selvfølgelig er en del af den storstilede sundhedsreform og i den står der intet om psykiatrien. Psykiatrien er simpelthen ikke skrevet ind! Jeg forstår det ikke. Gør du?

 

Folketingsvalget er udskrevet

Så er der udskrevet valg til folketinget

Jeg har ventet på folketingsvalget længe, for det nuværende regering har klæbet til taburetterne længe nok. Der må nye kræfter til. Jeg kan ikke klare flere stramninger og lofter og mere mangel på tolerance, flere boliger der skal rives ned, flere hænder, der skal gives på en bestemt måde, tøj, man ikke må have på osv. Der er for meget symbolpolitik og for lidt handling overfor reelle problemer.

Jeg savner politikere, der arbejder sammen om emner/temaer og ikke lægger strategier for at få ministerposter eller sidde i hver deres blok. Tænk hvis politikerne arbejdede sammen om emnerne/temaerne på tværs af partiskellene? Det ville give et helt andet politisk billede i Danmark. Det ville bringe Danmark #fremad og gøre os verdenskendte. Valget ville se anderledes ud.

Partilederrunderne

Den første partilederrunde kommer i aften, og selvfølgelig skal jeg se med fra start til slut for folketingsvalget er vigtigt. Jeg kan dog være bekymret for, at Nye Borgerlige og Stram Kurs vil stjæle billedet i denne partilederrunde og den afsluttende. De vil selvfølgelig komme med deres partiprogrammer, og det er deres grundlovssikrede ret. Problemet vil måske være, at de øvrige partier kun vil bruge taletid og kræfter på at imødegå disse vanvittige kræfter på den yderste højrefløj. Det vil fjerne fokus fra alle andre vigtige spørgsmål

Skrækscenariet

Mit skrækscenarie er, at både Nye Borgerlige og Stram Kurs kommer over spærregrænsen på de to pct., og at vi så har to racistiske partier i Folketinget. De vil sikkert bejle til Dansk Folkeparti, der står til at blive halverede. Slår de tre sig sammen, tør jeg ikke tænke på, hvad der kan ske. Hverken Venstre eller Konservative har jo undsagt sig Stram Kurs… God fornøjelse.

Rasmus Paludan

Mere end 21.000 vælgererklæringer

Så blev partiet Stram Kurs stiftet og ledet af Rasmus Paludan opstillingsberettiget til Folketinget, eftersom de har opnået de krævede 20.000 vælgererklæringer.

Partiet gør mig bange. Jeg ved godt, at mange vil mene, at jeg bare skal tage det roligt, at de aldrig kommer i Folketinget, at det er en (rap-)and osv. Men det gør mig alligevel bange at mere end 21.000 mennesker har fundet deres NemID frem for at bekræfte vælgererklæringen. En vælgererklæring, der siger noget om:

De fremmede

  • alle fremmede skal sendes hjem
  • ingen ikke-vestlige skal kunne familiesammenføres
  • konventionerne om flygtninge er forældede og derfor skal Danmark træde ud af dem
  • alle ikke-vestlige personer, der har opnået asyl skal udvises mm. de er danske statsborgere
  • ikke-vestlige fremmede med permanent opholdstilladelse bør som udgangspunkt have tilladelsen annulleret og udvises.
  • fremmede, der er meddelt dansk statsborgerskab ved lov, skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret.
  • fremmede, der opnåede asyl i Danmark, skal naturligvis straks hjemsendes, når grundlaget for asyl ikke længere er gyldigt. Det samme gælder de fremmedes afkom

Retsvæsen

Politistyrken skal bestå af 30.000 betjente, som skal bekæmpe “De Fremmede Fjender, som er udlændinge i Danmark, der hader Danmark og danskerne”. En betragtelig mængde af disse skal være specialiseret udlændingepoliti, der alene har fokus på at opspore og udsende illegale migranter og i øvrigt medvirker til storstilede tvangsmæssige hjemsendelser af muslimer og andre, der ikke har grundlaget for at bo i Danmark.

Og mere formørket sludder.

Velfærd

  • Den vigtigste besparelse på velfærden er dette: Velfærd skal kun ydes til danskere. Al velfærd til fremmede skal stoppes. Fremmede skal ikke modtage nogen form for offentlige ydelser. Adgang til sundhedsvæsnet skal ligeledes være forbeholdt danskere.
  • Jobcentrene skal nedlægges
  • Og så en række fornuftige statements om syge medborgere: det er den behandlende læge, der har noget at skulle have sagt ikke kommunen, og hvis det er udsigtsløst at en borger kommer i arbejde, skal vedkommende have førtidspension og ikke trækkes gennem langvarige kommunale forløb.

Kilde: Partiets hjemmeside.

Hvad er det dog for en tankegang og hvilket menneskesyn er det dog, der ligger bag disse 21.000 vælgererklæringer? Hvad tænker folk dog på? Har de overhovedet læst partiprogrammet? Jeg tror det ikke, for jeg tror end ikke, de kan læse! Det er i hvert fald ikke dem, der stod først, da der skulle uddeles studenterhuer.

Stram Kurs’ politiske grundlag

På hjemmesiden kan man også læse det politiske grundlag, hvor det fremgår, at de bekender sig til: “etnonationalistisk utilitarisme”, som de udmønter i noget formørket sludder om “Den Identitære Søjle” og “Den Libertære Søjle”. Jeg forstår ærlig talt ikke meget af det og tvivler stærkt på, om de mange underskrivere forstår det.

Ignorer det?

Mange vil sige, at det bedste at gøre er at ignorere Rasmus Paludan og “hele” partiet. Det var også en god strategi, indtil de kunne komme i folketinget, simpelthen bare vende ryggen til de latterlige afbrændinger af koranen, de tåbelige demonstrationer mv., men det er er for sent nu. Nu er det en realitet, at det danske Folketing kan beriges med et udpræget fascistisk parti, der kan trække linjerne direkte tilbage til Tyskland i 30’erne og nogle år før. Rasmus Paludan sagde i aftes i TV Avisen, at han ville pege på sig selv som statsminister og i øvrigt samarbejde med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Det bliver da en festlig forsamling. At han vil pege på sig selv som statsminister viser selvfølgelig hvilket galimatias, han er ude i; på den anden side peger Uffe Elbæk også på sig selv.

Over spærregrænsen?

Jeg ved ikke, hvad jeg gør, hvis de kommer over spærregrænsen på to pct. ved det valg, der for pokker snart må blive udskrevet. Hvis det sker er Danmark og danskerne på vej et farligt sted hen, hvor der kan forventes støvletramp i gaderne og skrårem over de brune(?) skjorter. Hvis det sker, er der noget i demokratiet der er bristet, og det er det, jeg er bange for.