SV-regering?

SV-regering

Har statsministeren kastet håndklædet i ringen?

I går kom det frem, at Lars Løkke Rasmussen (LLR) bejler til Mette Frederiksen (MF) om et muligt samarbejde henover midten i dansk politik i form af en SV-regering. Han sagde, at det var noget, han havde tænkt over længe, hvilket han kunne bevise ved, at det stod i bogen, der blev præsenteret i går. Jeg ville ellers have troet, at det skyldtes de dårlige meningsmålinger til højrefløjen. En anden forklaring var, at LLR ellers kunne blive afhængig af det yderste højre, der ser ud til at komme ind med i alt ti mandater, hvilket han heldigvis ikke ønsker.

Jeg ser det som om, LLR har kastet håndklædet i ringen, hvilket ikke er så ringe, for jeg er træt af konstellationen VLAK dirigeret af DF.

Mette Frederiksens svar på en SV-regering

Men Socialdemokratiet går fortsat til valg på en ren socialdemokratisk regering. Socialdemokratiet går til valg på at danne en socialdemokratisk mindretalsregering. Det gør vi, fordi der ikke er ét parti, som vi kan gøre det hele med, siger hun. Kilde: dr.dk.

Indflydelse til Radikale Venstre

En socialdemokratisk mindretalsregering må kunne give mere indflydelse til både Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, der dog peger på sig selv. Det kan jeg kun være godt tilfreds med. Det kunne vist nok være dejligt, hvis man kæmpede om sager og ikke om strategier, der skulle holde en ved magten. Den radikale Hilmar Baunsgaard sagde: Det gælder ikke, hvem vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om’.

Problemet med det statement er bare, at det hele så kan flyve rundt i luften, og at man kan regere efter forgodtbefindende. Hilmar Baunsgaard brugte synspunktet til at frigøre sig fra Socialdemokratiet til at tilnærme sig Venstre og Konservative og danne regering med dem i stedet. Han blev statsminister i en VKR-regering fra 1968-71.

Både Enhedslisten og Radikale Venstre står til at få kanongode valg og jeg under dem begge det. De kæmper for det, og de gør det godt. Af ren ‘imponade’ meldte  jeg mig for et par måneder siden ind hos sidstnævnte, men jeg har også været medlem hos førstnævnte; deres EU-politik huede mig bare ikke. Jeg tror nemlig på, at staterne skal løse fx flygtningekrisen i fællesskab. Det nytter ikke, at nogle bare sætter et par grænsebomme op, læner sig tilbage og så lade Tyskland, Sverige, Italien og Grækenland sidde tilbage med ‘problemet’, som vel at mærke er mennesker af kød og blod. På samme måde holder klimaproblemerne sig heller ikke indenfor landegrænserne

En socialdemokratisk mindretalsregering vil også være friholdt for det yderste højre, som begge ellers lige nu ser ud til at komme over spærregrænsen med 2,6 pct. 2,6 pct. giver fem mandater. Stram Kurs ser ud til at hente sine tre i Jylland og to på Sjælland. Afskyeligt. Men et eller andet sted skal de frafaldne DF’ere jo gå hen. 🙂

Meningsmåling fra den 13. maj 2019

../Hanne Baunsgaard Stegemüller 🙂 Det er ellers en velbevaret hemmelighed, hvad mit B. står for.

,

Hottentot-pjat

hottentot

Halfdan Rasmussens rim

En del af dagens debat har udspillet sig om genudgivelsen af nogle af Halfdan Rasmussens rim for børn. Miseren er, at Gyldendal har valgt at fjerne otte rim hvor ordet ‘neger’ og/eller ‘hottentot’ indgår. Årsagen er, at de kan virke ‘racistisk nedsættende’.

Come on! Der er sørme langt flere mishagsytringer i Danmark p.t., der er racistisk nedsættende end et ord som ‘hottentot’ i et rim for børn, der er beregnet til at blive læst op ved sengetid. Alle ansvarlige forældre kan vel forklare deres børn, at det ikke er termer, vi går hen og slynger i ansigtet på andre mennesker.

hottentotDet betyder hottentot:

‘Person som tilhører et oprindeligt folkeslag i det sydlige Afrika hvis medlemmer er små af vækst og taler et sprog med karakteristiske kliklyde nyere betegnelse for folkeslaget: khoikhoi. Undertiden nedsættende’. Kilde: Den Danske Ordbog. Man kan således godt bruge ordet, man kan bare lade være at bruge det nedsættende.

Halfdan Rasmussens datter om hottentot

Forfatterens datter er blevet interviewet til Radio 24syv i anledning af sagen, da hun har forsøgt at kæmpe imod fjernelsen af de otte rim.

Jeg synes, at det er en form for censur. Det virker mærkeligt. Hvor ender man så? Hvornår skal man ellers censurere og med tilbagevirkende kraft tage ting ud af film eller digte, hvor man ville bruge et andet sprogbrug i dag. Det er jo et tidsbillede også. Jeg synes personligt, at det er ærgerligt, siger hun til radiostationen.

Morten Østergaard siger

Jeg hørte den radiale leder Morten Østergaard være enig med mig i, at det er noget pjat. Han nævnte, at han aldrig havde hørt en flygtning/indvandrer beklage sig over den slags ord og vendinger men nok over nogle andre!

Inspiration: TV2Nyhederne.

Flyafgifter

flyafgifter

Regeringen træder vande

Regeringen træder vande i spørgsmålet om de flyafgifter – i form af CO²-afgifter – som Klimarådet i dag foreslår, der lægges på den enkelte rejse.

Det mener Klimarådet:

Når vi fremover booker en flytur sydpå eller over Atlanten, så skal billetten være dyrere, end den er i dag. Det mener Klimarådet.

– Flyrejser er et stort og voksende problem for klimaet. Det er vokset med 50 procent siden 1990, og det kommer til at vokse yderligere frem mod 2050, siger Peter Møllgaard, som er formand for Klimarådet.

Derfor er det vigtigt, at man gør noget fra dansk side, der kan hjælpe klimaet på vej, mener formanden og foreslår, at man lægger en CO2-afgift på flyrejserne.

Kilde: Klimarådet.

Danskerne flyver mere og mere

Grafen herunder viser antallet af flyrejser: frem til 2018 er det de de faktiske tal og de resterende tal frem til 2050 er en prognose:

flyrejser

Kilde: Danmarks Statistik og IATA.

Det vil sige at miljøbelastningen vil være kraftigt stigende frem til minimum 2050.

De andre lande

Sverige, Norge og Tyskland, Tjekkiet, Østrig, Slovakiet, Storbritannien, Italien, Frankrig og Grækenland har allerede indført flyafgifter. Det svarer til, at halvdelen af EU-landene har afgifter.

Partierne

Alle i rød blok – undtagen Socialdemokratiet – er enige om en dansk flyafgift på brændstoffet. Socialdemokraterne synes vist nærmest det er synd for dem, der skal på den årlige chartertur til Gran Canaria.

Alle i blå blok er imod en flyafgift, men det er ikke overraskende. Energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt var i TV avisen 18:30 i dag og sagde nøjagtig det samme, som han har holdt befolkningen hen med i flere år senest ved et §20-spørgsmål den 13. marts i år, hvor Enhedslisten stillede spørgsmålet.

Et § 20-spørgsmål er et spørgsmål om et offentligt anliggende stillet af et folketingsmedlem til en minister.

Her svarede ministeren blandt andet om flyafgifter:

Tak for det. Tak til hr. Søren Egge Rasmussen for spørgsmålet. Som jeg tidligere har understreget, er det helt afgørende, at vi får taget effektivt hånd om udfordringen med stigende udledninger fra luftfarten, hvis vi skal have nået klimaneutralitet senest i 2050. For mig er det vigtigt, at vi finder de løsninger, som driver branchen i en mere grøn retning, og som ikke bare gør det dyrere for borgerne at flyve. For helt at fjerne udledninger fra luftfart skal vi have udviklet og fremmet mere klimavenlige flybrændstoffer. For at skubbe på den udvikling skal vi i EU målrette vores forsknings- og udviklingsindsats, men jeg er også positiv over for, at vi i EU undersøger andre muligheder, der kan fremme grøn omstilling af flytransporten.

Luftfarten er i dag omfattet af EU’s kvotehandelssystem, der sætter en pris på udledningen af CO 2 , og jeg ser frem til fortsat at drøfte med mine kollegaer i EU, hvordan vi kan styrke kvotesystemet yderligere. Jeg er heller ikke afvisende over for, at vi i EU drøfter muligheden for eventuelt at indføre en europæisk brændstofafgift. Endelig vil vi arbejde videre for, at der tages hånd om udledningerne fra fly til og fra lande uden for EU. Her er FN’s regelsæt en god start, men vi må som sagt også se på, om det kan styrkes yderligere. Regeringen er således optaget af at finde de løsninger, der kan tage hånd om udledningerne fra lufttransporten, og jeg ser frem til at arbejde videre med dette i EU.

Selvom man læser det flere gange, står det klart, at han ikke rigtig siger noget. Han træder vande, men flyafgifter er han vist ikke interesseret i.

DRs hjemmeside

DR har på deres hjemmeside en lille webfeature, hvor man kan beregne, hvor meget CO² man udledte på sin seneste flyrejse. Træk i flyet og test dig selv.