,

Medieforliget

Rundbarberet

Så lykkedes det Dansk Folkeparti at smadre DR. Der skal spares 20 pct. på DR.  Der er ikke tale om kulturpolitik, al den stund at kulturministeren ikke sad med ved bordet. Der er tale om værdipolitik! Og her er det farligt at give stafetten til DF.

Jeg er meget bekymret for det fremtidige mediebillede. Det fremgår godt nok af forliget, at DR Drama og DR Dokumentar friholdes. Men hvor længe? Jeg vil gerne se Broen, Rejseholdet, Indefra med Anders Agger, lytte til Orientering på P1 og andet akademisk snobberi i den boldgade.

Opsamling

Dagbladet Information har samlet alle de mest væsentlige artikler om forliget her. Desværre er temmelig mange af artiklerne omkranset af en betalingsmur, men journalisterne skal jo have penge for deres arbejde. Det er rimeligt nok.

Det er endnu ikke gået op for mig, hvorfor det skulle være så forjættende at omlægge licensen til skattebilletten. Er der tale om endnu en udgift/afgift, der vender den tunge ende nedad?

Nu skal politikerne bestemme, hvad der skal vises på TV. Armslængdeprincippet er afskaffet, men på politikernes nåde, kan DR søge støtte til »konkrete og præcist afgrænsede projekter«. Det er et nyt nævn, der afgør sagerne. Gad vide hvem de guides af?

Hvilken morskab er der ved at flytte Radio 24/7 vest for Storebælt? Hvorfor er alt vest for Storebælt godt? Det svarer til den statslige udflytningsplan.

Tilbage står et medieforlig, hvoraf væsentlige bestanddele som mediestøttens og public service-puljens detaljer først skal færdiggøres i efteråret 2019. Altså efter det næste folketingsvalg. Et medieforlig, der desværre også er et målbart resultat af en kombination af et københavneropgør og en DF-hævnaktion, som blev partiets trumf, da forligskredsen snævrede ind. Kilde Information.

 

Socialdemokraterne i et spil, de ikke kan vinde

I sidste uge meddelte oppositionen, at den ikke kunne nikke anerkendende til Mette Bocks ultimatum for at fortsætte forhandlingerne. Og dermed er magten over medieforhandlingerne spillet DF i hænde. Således indskriver kampen om fremtidens public service sig som endnu en visnet kulturpolitisk gren hos Socialdemokratiet.

Det er sofahyggen og Lademanns leksikon og citronmånerne, der nu skal styre Public Service.

Jeg er reelt bekymret. Jeg kan godt lide DR, og jeg betaler min licens (og skat) med glæde. DR sender en masse ting, jeg ikke gider se: Dans en dans, Bag en kage, og det der med Blackmann, som jeg ikke lige kan huske, men det jeg så ser og hører, har en høj kvalitet båret af armslængdeprincippet og dedikerede medarbejdere med journalistisk frihed. Den slags er dømt til at gå fløjten nu!

Trist.

, ,

Økonomi i psykiatri

Psykiatrien er udsultet

Man siger altid “Psykiatrien er udsultet”, men hvad vil det egl. sige, og er det bare blevet til en floskel, som ingen tager notits af længere? “Åh ja den er udsultet, og hvad er der i fjernsynet i aften?”

Jeg er helt klar over, at mange af mine læsere og andre mener, at det ikke er interessant at tale økonomi i psykiatrien. Man kan ikke sætte kroner på mennesker og deres velfærd. Nej det kan man ikke! Der er bare det, at menneskerne ikke kan få det bedre, hvis man ikke tør tage de økonomiske drøftelser.

Jeg er gennem ca. 23 år “regnedreng”, så for mig er det er det naturligt at spørge “hvad koster det?” Men også at turde tage drøftelsen, hvis det nu koster for lidt, hvis patienterne har det for det dårligt under indlæggelsen, og antallet af sengedage derfor vokser ind i himlen.

I Glostrup har de formået at reducere andelen af “afrusere” fra 40 pct til x ved et tværfagligt samarbejde om patienter med dobbeltdiagnoser og et intenst samarbejde med kommunerne.

En politisk artikel

I mit eget tilfælde kan man/jeg håbe på, at mit recidiv vil være 0 eller i det mindste udskudt flere år. Med bipolar ved man aldrig, hvornår læsset vælter, men jeg håber og tror på den nye medicin, der er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem en læge, en farmaceut og mig, vil holde mig kørende i en del år.

Hvis jeg nu skulle skrive en (politisk) artikel til Kristineberg (hjemsted for RegionH), ville jeg lade mig inspirere af nedenstående stikord:

  1. Er det virkelig så svært at få styr på tallene? Mine egne oplevelser med at opgøre de 1,6 mio. Det tog nærmest fire mdr. – og til sidst kunne jeg mærke, at de ikke gad høre mere på mig – sikkert berettiget.
  2. Hvor stor var min egen andel i de samlede omkostninger på 1,6 mio.?  Psykolog og tandlæge: 115.000 af egen lomme. Det er ulighed i sundhed, for mange psykiatriske patienter har ikke de beløb, men de har dårlige tænder pga. mundtørhed.
  3. Mange har sikkert behov for en psykolog, idet tidlige traumer øger sårbarheden og er fx medvirkende til at udvikle fx bipolar og utvivlsomt mange andre diagnoser, dem ved jeg bare ikke noget om.
  4. Hvorfor er der ikke forskel i taksterne på lukket og åben? På lukket er der jo mange flere medarbejdere og dyre sikringsforanstaltninger.
  5. Vores tilgang til “reparation”af sjælen er meget kemisk både i Danmark og i de lande, vi normalt sammenligner os med. Et stort center som Psykiatrisk Center Hvidovre har en eller to psykologer… så udskriver vi nogle tabletter i stedet, og vil du have psykologbistand, må du selv betale kære ven.
  6. Vi har lige fået 100 mio kr. på finansloven, og det er jo dejligt, og det er ikke etårige satspuljemidler:  https://stegemueller.dk/finansloven-og-psykiatrien/  Men det, der er interessant, er i virkeligheden også, at vi stadig ligger under fx “Skats IT”, “Højskolefejring” og “kystsikringen”. Finansloven 2019 gør ikke, at psykiatrien ikke længere er udsultet. 100 mio. kr. forslår som en skrædder i helvede.
  7. Hvordan fastsættes bevillingerne til de enkelte afsnit? Det er ikke gået op for mig, selvom jeg har brugt mange kræfter på at prøve at forstå sundhedsøkonomien. Min tro er, at de får et eller andet beløb, som de skal klare sig for. Jamen hvad nu, hvis der kommer mange flere patienter? Er det så derfor, alting er så stresset på mange afsnit, at det kan opleves som en behandlingsfabrik. Medarbejderne er fantastiske, men ingen kan trylle, hvor gerne de end vil. De løber sindssyg stærkt. Der er altid stress på en afdeling, og det gør, at patienterne aldrig får rigtig ro. Det medfører flere sengedage. Det koster både for kontantkassen og for patienten.
  8. Det er da sært, at DPC ikke kan opgøre omkostningerne til mine 90 samtaler. Jamen hvordan fastsættes bevillingerne så? Arbitrært?
  9. På et tidspunkt var jeg “den ekstra” på en tresengsstue, og jeg var jo bare glad for, at de havde en plads til mig. Jeg delte stue med en yngre kvinde, der var fuldstændig overbevist om, at hendes hoved var ved at falde af. Så er det altså svært selv at få det bedre.
  10. Når man har fået den ekstra seng, er der ikke en natlampe endsige en en stikkontakt. Så er det, man må lægge iPadden i håndvasken, når den skal lades op.
Jeg håber ovenstående har vist, hvorfor vi bliver nødt til at tale økonomi i psykiatri . Jeg deltager gerne.

Finansloven og psykiatrien

Det offentliggjorte forslag til finanslov

Det er altid spændende at se, hvilke indsatsområder finansministeren offentliggør på regeringspartiernes vegne. Altså vel at mærke udmøntet i et finanslovsudspil med et firårigt sigte og ikke kun som et satspuljeforlig, der kun har virkning for finansåret som sådan.

Det er rigtig fedt, at der endelig tilføres psykiatrien 100 millioner som faste midler og ikke bare som satspuljemidler! Det trænger vi også til.

Men det er på 30. pladsen ud af 54, efter en masse ubekendte og efter ting som fx “Højskolefejring”, “Skats IT”, “Grænsehandel”, og “Kystsikring”. Hvem kan sige, hvad der er vigtigere end hvad? Men det er regeringens prioritering. regeringens udspil jo til, at foruddiskontere, hvad der er vigtigere end hvad, og man blandt andet prioriterer menneskers livsvilkår på både lukkede og åbne afsnit lavere end fx Skats IT. Selvfølgelig skal der styr på de elendige IT-systemer, men er det vigtigere end sondringen mellem åben og lukket, og den udsultede psykiatri?

Det er altid let at være kritisk, og “mer vil have mer”, men psykiatrien får ikke et reelt løft ved denne regerings løfte. Forhandlingerne kan selvfølgelig vise noget helt andet. Nemlig at LA, S og DF synes, at noget er helt galt, og ønsker at prioritere åben/lukket over kystsikringen? Men sådan kan man vel kun drømme?…

EmneMillioner kr.
World Pride og Eurogames?
Legepladser?
Beredskab?
Arveafgift består?
Billigere el til sommerhusejere?
SU-fribeløb hæves?
Humanitært bidrag2.600
Højskolefejring1.750
Udsatte børn760
Skats it600
Grænsehandel400
Nedrivningspulje332
Miljø250
Kystsikring185
Museer og teatre100
Psykisk syge100
Ældres ensomhed100
Bro over Kattegat60
Kortere sagsbehandlingstider i Den Sociale Ankestyrelse60
Slut med affaldsgebyr for virksomheder50
Styrkelse af PET43
Hpv-vaccine til drenge40
Ankestyrelsen35
den danske del af Tour de France i 202117
Indskrænkning i brug af samfundstjeneste11
Mad10
E-sport6

Kilde: dr.dk