Et brev

Brug det til noget!

Jeg talte med min gode cyberven oppe på Mors om brevet herunder. Vi talte om, hvad alle de mennesker, der ikke kan sætte et skarpt brev sammen, gør, dem der ikke kan finde en bekendtgørelse vha. Google, fordi de simpelthen ikke kender de rette termer, der ikke kender ordet bisidder og derfor ikke kan finde en osv. Hvad gør de? Jeg kan med input, fordi jeg i min nærmeste vennekreds har et menneske, der er ultrakompetent og meget erfaren.

Jeg tænker på de andre, og derfor er der behov for at offentliggøre et brev som dette:

Et brev

Hvidovre, tirsdag den 30. januar 2018

Til: [sagsbehandler]

Kopi: [sagsbehandler]

1. Fradrag (modregning) i ledighedsydelsen:

 I håb om en meget hurtig sagsbehandling og snarlig udbetaling af min ledighedsydelse for januar 2018 bidrager jeg med følgende til fremme af dette:

./. Vedlagt finder I afgørelsen fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) af 15. august 2016, der drejer sig om, at min erhvervsevne er nedsat med 2/3, af hvilken grund jeg er tildelt invalidepension af med virkning fra 1. august 2016.

I tillæg til afgørelsen er indsat en side fra ”Sociale ydelser – 2017”, der udgives af Forsikring og Pension. Det fremgår af afsnittet ”Samspil med pensioner og forsikringsydelser” at:

 ”Der sker ingen fradrag i ledighedsydelsen for private alderspensioner og pensioner, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevnen. Det gælder pensioner ved erhvervsevnetab både fra et ansættelsesforhold og private forsikringer.”

Jeg henviser i øvrigt til følgende BEK nr. 1599 af 19/12/2017:

”Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse.”

“Indtægter, der ikke medfører fradrag i ledighedsydelse”:  § 12 nr. 14:

”Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.””

 • Der kan krydstjekkes med § 11, stk. 1, hvor der skal ske fradrag i pensioner, men dette – og det er væsentligt – modificeres i bestemmelsens slutning, hvor der står ”jf. dog § 12”,
 • Tillige findes der ikke i § 13 – om beregningen af fradraget – henvisninger til § 12. Hvis det havde været lovgivers intention, at der skulle modregnes, ville det af § 13 været fremgået, hvordan dette skulle ske. Når det ikke fremgår, kan der af bestemmelsen sluttes modsætningsvist, og derfor skal der ikke modregnes.
 • Jeg har telefonisk drøftet med JØP, om den invalidepension, jeg modtager derfra, er af den type, der omhandles i § 12 nr. 14. Det bekræfter de. Det vil så også sige, at JØP bekræfter, at der ikke skal ske fradrag.

2. For så vidt angår den manglende sagsbehandling

Jeg har tidligere i dag (kl. 12:19) i sendt en mail, hvor jeg undrede mig over, at der ikke er sket nogen sagsbehandling i perioden fra i hvert fald den 11. december 2017, (men rent faktisk i perioden fra den 17. november), hvor jeg:

 1. oplyser, at min kontrakt med FKN udløber ved årsskiftet.
 2. formoder, at jeg vil overgå til ledighedsydelse.
 3. spørger om, hvorvidt det er jer, der skal have meddelelsen? og hvis det ikke er jer, hvem er det så i stedet?
 4. spørger, hvorvidt jeg skal foretage mig yderligere.

Jeg vedhæftede et screen shot fra Jobnet, der er et notat udarbejdet efter et møde den 17. november 2017.

Jeg har nu set på det igen, idet jeg blev opmærksom på, at der var yderligere en sætning, der burde have været markeret, da det også her fremgår, at jeg vil blive ledig, jf. ”efter udløb af ansættelse”. Jeg har indsat det korrigere skærmdump på side tre i denne skrivelse.

Der er tillige en faktuel fejl, idet jeg aldrig tidligere har modtaget ledighedsydelse. Jeg var til møde i rehabiliteringsteamet – vist nok den 20. april 2016. Jeg havde på det tidspunkt jobbet i Folkekirkens Nødhjælp (FKN) på hånden, og organisationen skrev kontrakt med mig, så snart kommunens endelig afgørelse forelå. Jeg har været i FKN hele 2016 og hele 2017. I tiden fra 1. januar 2016 til kommunens endelig afgørelse forelå, var jeg i virksomhedspraktik i FKN.

På baggrund af dette notat indført på Jobnet stiller jeg mig uforstående overfor, at der ikke er foretaget skridt til at sørge for, at ledighedsydelsen kunne udbetales rettidigt med virkning fra 1. januar 2018.

3. Tro og love-erklæring

Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt jeg har udfyldt og afleveret en tro og love-erklæring.

Derfor vedlægger jeg:

 1. Den tro og love-erklæring jeg underskrev og sendte den 20. maj 2016.
 2. Jeg vedlægger også udskrift af en mailkorrespondance med [sagsbehandler], hvor det fremgår, at jeg har sendt erklæringen to gange, og at [sagsbehandler] i anden omgang bekræfter modtagelsen.

Jeg vil gerne bede om en bekræftelse på, at denne mail er modtaget samt et estimat for sagsbehandlingstiden.

 

Venlig hilsen

Hanne B. Stegemüller


Et brev

 

 

 

 

 

 

2 Svar
 1. Jørgen
  Jørgen siger:

  Her i huset har vi en gammel bog der har tilhørt en oldefar. Det er en skabelonbog. Der er mange breve, der kan anvendes til forskellige situationer, fx hvis en bonde har brug for at hidkalde dyrlægen til at se på hans syge ko. Det var en god måde at hjælpe ikke så skrivekyndige folk på.
  Det er jo sådan et brev du har skrevet.Håber det kan inspirere, hvis nogen finder det ved behov.
  Det må vel i øvrigt bekymre at myndighedernes besværede evne til problemløsning eksponeres med dette brev. Det er vel næsten værre end at nogle folk ikke vil kunne finde ud af at skrive det, idet resultatet af borgerproblem + myndighedsproblem let kan blive mere end 2.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Jørgen

   Den gamle bog lyder helt, helt rigtig. Sådan en er der også behov for nu om dage.

   Jeg er slet ikke i tvivl om, at der vil være behov for skabeloner for borgernes kontakt med jobcentrene. Og hvis der er nogle, der kan have glæde at mit brev, vil det kun glæde mig.

   Ja summen af dem og mig er allerede langt større end to: Jeg sover ikke, for jeg er ikke træt. Jeg spiser ikke, for jeg er ikke sulten. Det eneste jeg kan er at sidde ved computeren og lade mig fange ind af hjemmesider, databaser, add ons og den slags. Ikke engang min elskede kugledyne kan hamle op med dette.

   Jeg har telefonisk fulgt op på brevet i dag, og de har travl med at lægge ansvaret over på den anden. Jeg er egl. ligeglad med hvem, der har forsømt hvad; jeg vil bare have min penge!

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end et år gammel.