Bisidder

Hospitalet anbefalede mig at få en bisidder, som kan støtte mig i relation til kommunen, når nu sagsbehandleren samtidig er mentoren (hvilket jeg stadig ikke fatter kan være rigtigt). De gav mig også et link til en liste over bisiddere hos Sind. Min tanke var, at vedkommende også ville kunne støtte mig i relation til Contra, og derfor har jeg i dag kontaktet en af Sinds bisiddere, der gerne vil være bisidder for mig. Og det var opløftende!

Hun lyder enormt kompetent, hedder Bodil, er flink, er socialrådgiver på alderspension, kender al den relevante lovgivning og kan lide at hjælpe andre mennesker. Det er lige sådan en, jeg har behov for.

Vi blev ret hurtigt enige om, at vi ikke behøver at holde møder, men at vi kan kommunikere på mail og telefon.

Hun kunne slet ikke se formålet med forløbet hos Contra, når slutmålet er et fleksjob.

Contra er en af de utallige private aktører, som kommunerne samarbejder med, men det er bare ikke det, der er relevant. Det relevante er i stedet at komme i gang med et “Ressourceforløb” når jeg er klar til det; der er ingen grund til at spilde tre måneder på et forløb hos Contra.

Tænk et tilfælde – havde jeg ikke kontaktet Bodil, havde jeg jo ukritisk gjort det, som kommunen sagde, jeg skulle. Det bekræfter min skepsis overfor kommunen og de private aktører, der ofte er de rene pengemaskiner. Jeg var i forvejen lidt skeptisk overfor Contra, for når man ser på deres hjemmeside, er seneste nyhed fra 2012 – åbenbart ikke et sted, hvor der sker ret meget.

Bodil vil også undersøge det med mentoren, for det er ikke en ordning, hun umiddelbart kender til.

Jeg føler mig helt opløftet.

25 Svar
 1. Donald
  Donald siger:

  JA – det er da godt at Bodil kan hjælpe dig.
  Jeg synes den målsætning du beskriver her og i tidligere indlæg (vedr. mani) er meget god. Jeg tænker ofte på mine egne målsætninger og nyder, når det lykkes at komme lidt videre! 🙂

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Donald

   Du kan tro, jeg er begejstret over at have fundet frem til Bodil, og at hun vil have mig i sin “fold”. Lovgivningen er kompleks, og der er flere regelsæt, der spiller sammen, og det kan jeg virkelig ikke overskue. Jeg kan nemt tage en bestemmelse ad gangen og forstå den; det der kniber er at samle alle relevante bestemmelser sammen til et hele. Godt nok er jeg cand. jur., men det er 24 år siden, jeg dimitterede, så den lovgivning, jeg lærte, er forældet. Det man kalder almindelige retsgrundsætninger kan jeg stadig, den almindelige forvaltningsret har jeg også rimeligt på rygraden, og så kan jeg læse lovgivning, men som nævnt ikke sætte regler sammen til et hele.

   Målet er et fleksjob og det vil jeg kæmpe for, men det kan måske blive en sej kamp. Hvis det interesserer dig lidt er her et link til en af Ankestyrelsens principafgørelser, som Bodil sendte mig: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161750

 2. Donald
  Donald siger:

  I svar til Kristine kommer det frem at der ikke er skriftlige meddelelser som kommunen bør have. Er det bisidder eller dig, der har opdaget den mangel? den kan være afgørende, især hvis man klager.

  Og der *kan* være nogel overbelastede ulykkelige kommunale medarbejdere, som sidder i en ansættelses-saks selv.

  Hvis de tænker “Uha, hvis jeg giver denne dame efter de og de regler, så kommer vi over kvoten og mit arbejde vil blive kritiseret …”

  Nej hvor er det uhyggeligt – godt at du har Bodil. Jeg ville ønske jeg kunne hjælpe på samme måde som Bodil, men jeg kan kun stå på sidelinien og lytte! 🙂

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Donald

   Det er såmænd mig selv, der har fundet frem til, at der er formelle fejl fra kommunens side i forbindelse med mentorstøtten. Hele § 31c er ikke overholdt.

   § 31 c. Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.

   Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysning om
   1) målet med mentorstøtten,
   2) mentorens navn og kontaktdata,
   3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,
   4) varigheden af aftalen,
   5) timetallet for mentorstøtten og
   6) klagevejledning.

   Jeg kendte selv denne regel i LAB kap. 9, men hvad med alle de andre regler, som jeg ikke kende? Der kan jeg jo ikke kigge kommunen i kortene, men det kan Bodil min bisidder så heldigvis. Jeg er meget glad for at have fundet frem til hende.

 3. Donald
  Donald siger:

  Jeg har samme opfattelse af kommunen som det du fortæller om til Eric. Kommunen er – selvfølgelig – en medspiller og alle vil blive sure hvis man taler højt eller brokker.

  Kommunens folk er ikke altid veluddannede.

  Men kommunen skal følge regler og det kan en bisidder (oven i købet med erfaring!) hjælpe rigtig godt med.

 4. Lene
  Lene siger:

  Man skal godt nook holde tungen lige i munden for at kunne gebærde sig i systemet. Godt at du har fået en bisidder.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Lene

   Jeg er meget begejstret for min bisidder. Hun har styr på paragrafferne, og hun agerer hurtigt på mine spørgsmål, og mailer alle svarene, så jeg kan tage dem frem igen, når jeg nu har glemt det hele 🙂 Jeg er meget bekymret for det med hukommelsen.

 5. Donald
  Donald siger:

  Det bliver bedre og bedre! Jeg tror at Bodil bliver glad for at hjælpe dig fordi du er i fuldt sving med at tænke over mulighederne 🙂

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Donald

   Jeg prøver at deltage i at tage skeen i egen hånd, så jeg også selv har lidt hånd i hanke med, hvad der foregår. Jeg har siddet og søgt lidt i den elektroniske udgave af “Psykiatrihåndbogen” og det er der kommet meget information ud af. Problemet er, at jeg godt kan læse hver enkelt lovbestemmelse, men jeg kan ikke samle dem sammen til et helt billede af den proces, der skal i gang. Det er drønirriterende, og jeg håber meget, det er en færdighed, der kommer igen, for ellers kan jeg jo da i hvert fald ikke arbejde igen.

   • Donald
    Donald siger:

    Jeg tror det kommer igen. Jeg har kun begrænset kendskab til psykiske funktioner, men min erfaring – lige fra barndommens møde med legekammerater til “moderne tider” er, at man fryser ved “stress” eller angst eller mødet med noget, som er overvældende. Hvis man ikke har trygheden i sig, fungerer overblikket ikke særlig godt.

    • Stegemüller
     Stegemüller siger:

     @ Donald

     Jeg håber, du har ret. Det jeg selv har haft oplevet, når jeg har haft stress, var nærmere, at jeg ikke kunne læse selv bare en kort tekst og få mening i den, og måske dette er lidt det samme.

 6. Peter Fuglsang
  Peter Fuglsang siger:

  Hej Hanne
  Dejligt du har fået en bisidder, der kender til love og paragraffer, og må være inde i det “at komme rundt i systemet” der jo hurtigt kan blive en indviklet affære, det er jo også altid rart at kunne vende tingene efter et møde eller hvad der nu ligger for dagen
  Peter

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Peter

   Tak for din kommentar!

   Jeg tror virkelig, at det er genialt med en bisidder. Min terapeut i Lænken, som jeg ellers kunne have brugt, er oprindeligt uddannet socialrådgiver, men meget er jo ændret siden hun arbejdede med det, og derfor begiver hun sig ikke ud i rådgivning på det område.

 7. Jørgen
  Jørgen siger:

  Det er vist ikke så vanskeligt at blive forvirret over de muligheder der er i det offentlige system og hvilke der vil kunne anvendes på dig.
  Som jeg ser det handler det om at din psykiske helbredstilstand først skal stabiliseres via behandling, dernæst må arbejdsevnen tydeliggøres. Er arbejdsevnen sådan at selvforsørgelse er mulig? Er arbejdsevnen varigt dekompenseret i et omfang, der bevirker at den kun er delvis fungerende? Er arbejdsevnen varigt dekompenseret så den er uforenelig med tilknytning til arbejdsmarkedet?
  Hvad man vil kalde processen ved jeg ikke, men jeg håber det på et tidspunkt bliver klart hvorledes det hele ender.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Jørgen

   Der er virkelig mange muligheder i “systemet”, og jeg kan på ingen måde overskue sammenhængen i dem alle. Min mentor kan sikkert guide mig igennem. Jeg har downloaded “Psykiatrihåndbogen” fra http://www.Sind.dk, og den er virkelig oplysende om de forskellige regler, men jeg kan ikke samle mig om at læse det endsige om at samle informationerne, så det må vente.

   Jeg er dog med hjælp fra Bodil blevet klar over, at det der i første omgang skal arbejdes på er “rehabiliteringsplanens forberedende del” – de ord har jeg prøvet at søge på i Psykiatrihåndbogen, og der kommer en masse hits, men som sagt kan jeg ikke sætte dem sammen til noget meningsfuldt.

   Jeg er helt enig med dig i:
   1) at helbredstilstanden først skal blive stabil, og det bør ske efter 4 til 8 uger på Lithium/Litarex, der har fuld effekt efter et halvt år.
   1a) Jeg håber, at hukommelsen så følger med, for ellers kan jeg jo næppe arbejde.
   2) herefter må erhvervsevnen vurderes. Det du skriver lyder for mest som henvisende til en pension, og det synes jeg ikke er relevant for mig. Jeg har ikke lyst til at blive hensat til livslang offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne arbejde, men jeg kan ikke gøre det på normale vilkår.

   Jeg planlægger at spørge kommunen, hvordan sagsbehandlingen vil forme sig.

   • Jørgen
    Jørgen siger:

    Det midterste spørgsmål om erhvervsevnen handlede nu mest om fleksjob. Jeg ved godt du gerne vil arbejde, men hvis du ikke kan gøre det på normale vilkår, må det vel være fordi arbejdsevnen fungerer med en begrænsning.

 8. Eric
  Eric siger:

  Lyder såre fornuftigt. Det er tankevækkende, at én offentlig instans (her hospitalet) råder en klient til at “bevæbne” sig med en allieret til mødet med en anden offentlig instans. Det tyder ikke på den store tværgående tillid, og det kan der være gode grunde til – desværre. Med det, jeg efterhånden har læst og hørt, nærer jeg den dybeste skepsis til kommunerne og deres slet skjulte dagsorden.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Eric

   Ja det har du egentlig ret i, det havde jeg ikke rigtig tænkt over. I Akutteamet lærte de mig, at jeg skal se kommunen som en medspiller og ikke som en modspiller – og det har jeg så ageret efter, men nu ved jeg snart ikke rigtig. Mine egne tanker om kommunernes medarbejdere er, at de jo samtidig skal passe på kommunens penge. Herudover synes jeg ikke, de virker så kvalificerede, når man stiller spørgsmål.

 9. Inge
  Inge siger:

  God ide med en bisidder Hanne, det lyder nu også som et underligt og lidt søgt sammenfald med mentor og sagsbehandler i en og samme person.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Inge

   Ja jeg tror virkelig, at jeg kan få meget gavn af en bisidder.

   “Alle” i kommunen siger, at det er i orden, at der er sammenfald mellem sagsbehandler og mentor. Jeg forstår det virkelig ikke og det i mod al min juridiske børnelærdom. Nu undersøger Bodil sagen – det føler jeg mig tryg ved, for hun virker kompetent og er uafhængig af alle mulige instanser.

 10. Fruen i Midten
  Fruen i Midten siger:

  Dejligt! Sådan en – bisidder altså – skulle du have haft allerede for længe siden. Men sådan er det jo så tit; man efterspørger ikke ting, man ikke ved findes …

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Fruen i Midten

   Ja det er rigtig godt – jeg er som skrevet også helt opløftet. Jeg vidste jo egl. godt at bisiddere fandtes, men jeg vidste ikke rigtig, hvad de kunne bruges til, og regnede med, at jeg selv kunne klare paragrafferne. Det har det nu vist sig, at jeg ikke kan, bl.a. pga. problemerne med hukommelsen. At en bisidder så yderligere kan virke som en slags advokat er jo bare fantastisk.

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end 100 dage gammel.