Indlæg

Fantastisk – intet mindre

Jeg har glædet mig – meget!

Det er først, da jeg sidder i Metroen mod Vanløse, jeg mærker, hvor både rørt og berørt jeg er af dagens møde med to mennesker fra min fortid, som gjorde virkelig meget for mig fra sommeren 1978 til sommeren 1980. De tog sig af mig. På en måde var de en redningsplanke. De viste mig, at der fandtes normale liv, og at det ikke var alt i denne verden, der var fyldt med absurditeter.

Med mig hjem har jeg en stor pose med syltede og henkogte lækkerier fra haven, samt seks økologiske, strikkede karklude. Jeg er rigtig glad for det alt sammen. Nu smider jeg karkludene med mikroplastikken ud.

Vi har talt og talt, for der er et stort gab på 37 år. Det kan ikke lige indhentes, men vi ses helt sikkert igen. Vi er gået ind og ud af fortiden, for ingen kan udholde at være der konstant. Vi har set billeder af deres børn og børnebørn, talt jobs, fritid, menighedsråd, Folkemøde i Allinge, sygdom (ikke kun min) mv. Næste gang tager de gamle billeder med af sig selv og børnene. Det glæder jeg mig til.

Jeg spørger dem, hvordan jeg fik jobbet hos dem. De havde den store isenkram på torvet. De mener, jeg kom ind fra gaden og spurgte efter et arbejde dengang i 1978. Det havde de respekt for. Dengang var der ikke noget, der hed “curlingforældre”, og havde de eksisteret, havde jeg alligevel ikke haft dem.

Det er godt arbejde, og jeg er glad for at være der. Så vidt jeg husker, er det mest noget med at pakke varer ud, når de var læsset af ude i porten, og derefter anbringe dem på lageret på loftet eller i butikken.

De er klar over, at jeg mistrives (jeg kan ikke lige huske det præcise ord, de brugte), og jeg får lov at være en del af familien. De siger, de ikke gjorde noget særligt – det passer simpelthen ikke, for for mig var det noget ganske særligt. Jeg bliver en del af familien, og er meget hos dem, og har også mit eget værelse der. De har tre små børn, en gul labrador og en kat. Jeg husker endnu den trygge og gode fornemmelse af at gå i seng der med bevidstheden om, at der ikke næste morgen står nogen med sygelige krav og ønsker.

I dag ville de have kontaktet politi og sociale myndigheder, og resultatet havde formentlig været en tvangsfjernelse, men sådan var tiden bare ikke dengang. Og det er også muligt, at jeg bad dem om ikke at sige noget til nogen. Og måske fortalte jeg ikke det hele. Børn er jo loyale. Min mor og psykopaten var slet ikke glade for, at jeg kom så meget hos dem. Retrospektivt har de vel været ved at dø af skræk for afsløring, politi og sociale myndigheder. Og det med god grund.

Selv mener jeg at huske, at jeg er med til at bage boller. Og det er rigtigt, men vi laver herudover mad og smører madpakker, fortæller de. Jeg spørger dem, om vi også lavede lektier, men det, mente de ikke, var nødvendigt 🙂

Jeg spørger dem, hvad de tænkte, når de så på mig. Var der noget særligt ved påklædning? ved frisure? Der var noget særligt, og de bruger et rammende ord, som jeg ikke kan huske. Men det var noget med at “stikke ud” og være anderledes. Og det er bare ikke godt, når man er 14 år, har haft et rakkerliv og allerede har gået på fire forskellige folkeskoler. Noget med usselt, noget med at det kunne have været gjort bedre. Det rimer fint med min erindring. Jeg var altid anderledes. jeg var altid nået til et andet sted i matematikbogen osv.

God nat

Jeg tror, jeg går tidligt til ro i aften. En tur “down memory lane” tager på kræfterne, men det har været intet mindre end fantastisk, og jeg gør det gerne igen. Jeg har ikke rigtig nogen livsvidner, men disse mennesker har været vigtige vidner, og mere end det, for 37 år siden…

Men inden jeg tørner ind, skal jeg tjekke lokalarkivets skolebilleder. Måske kan jeg genkende mig selv? På den anden side ved jeg ikke helt, om jeg tør. Hvad nu hvis jeg ser for ussel ud?

, ,

Datid

Jeg har en mappe på D-drevet, der hedder “Karriere”. Der fandt jeg blandt alle de ansøgninger, jeg ikke kom til samtale på, mit curriculum vitae (CV), som jeg viser herunder, sådan set ikke for at føre mig frem, men for at se på alt det, der er i datid/er fortid. Jeg kan ikke en brøkdel af det mere. Hvis jeg får brug for CV’et igen, bliver jeg nødt til at skrive det om.

Nedenstående er ikke en revideret udgave. Det ser ud, som det gjorde i 2013.


 

Curriculum vitae

 

Navn:                                  Stegemüller

Uddannelse:                        Juridisk kandidateksamen

Adresse:                              Åstrupgårdsvej 4, 1. th., 2650 Hvidovre

Telefon:                              Mobil: 22 81 17 31

E-mail:                                post@stegemueller.dk

Websites:                             www.stegemueller.dk og www.kriminalhistorie.dk

Født:                                   Den 23. oktober 1963 i Hørsholm

Civilstand:                           Single

 

Stillinger:

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen 2012 – 2013

 • Fuldmægtig med ansvar for løbende udvikling og vedligeholdelse af Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) i CMS-systemet Sitecore.
 • Ansvarlig for at vedligeholde en database over ressortomlægningerne 2011.
 • Medansvarlig for brugersupport og leverandørstyring på rejsesystemet RejsUd, der er et fællesstatsligt system til bestilling og afregning af rejser og udlæg.

Miljøministeriet, Miljøministeriets personaleadministration 2008 – 2012

 • Projektleder. Jeg stod for den samlede udvikling og drift af tidsregistreringssystemet mTID for ministerområdets godt 3.000 brugere. Fokus lå på daglig administration og support til brugerne, men der var også ind imellem større udviklingsprojekter med relation til mTID så som varetagelse af en fusion mellem ministerområdets to største styrelser.
 • Andre udviklingsprojekter: Integration mellem det statslige lønsystem SLS og mTID, således at engangsløndele kunne fødes direkte ind i SLS fra mTID. På grund af ressourcemangel blev opgaven dog ikke gjort færdig, men alt forarbejdet var gjort.
 • Content Manager: endelig havde jeg opgaver med kommunikation via styrelsens intranet på platformen Microsoft Sharepoint 2003. Jeg fungerede som webredaktør, hvilket vil sige, at jeg kvalitetssikrede materialerne og sikrede, at de var webegnede, inden jeg selv udformede og vedligeholdt de relevante sider.

Udenrigsministeriet 2005 – 2008

 • Projektleder: Åremålsansat specialkonsulent med speciale i tidsregistrering. Jeg forestod udvikling og implementering af tidsregistreringssystemet UMtid og varetog den daglige administration og support til 2.700 brugere.
 • Mine opgaver bestod i projektforløbet i leverandørstyring, uddannelse af (super)brugere, beskrivelse af ministeriets behov for ændringer i standardsystemet, registrering af systemfejl, opfølgning på leverandørens rettelser samt udarbejdelse af tids- og implementeringsplaner. Herudover var jeg ansvarlig for projektets økonomi.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Statistik 2004 – 2005

 • Projektleder: Specialkonsulent/chefkonsulent fra maj 2004 med ansvar for at implementere tidsregistreringssystemet mTID for 600 brugere. Opgaveportefølje som beskrevet under Udenrigsministeriet herover.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen 2000 – 2004.

 • Chefkonsulent fra februar 2003 med ansvar for at udarbejde og forhandle resultat- og direktørkontrakter, interne styringsdokumenter, årlige bevillingslove, regnskaber, regnskabsmæssige forklaringer og større økonomiske analyser. Tillige sparringspartner for yngre fuldmægtig
 • Projektleder på projektet: ‘Resultat- og ØkonomiStyring’ (RØS) fra juni 2001 til december 2002. Jeg opbyggede, bemandede og ledede et projektteam bestående af fem medarbejdere. Projektet var et komplekst organisations- og ledelsesudviklingsprojekt, der bragte styrelsen på forkant med kravene til den statslige styring.
 • Fuldmægtig fra april 2000 med ansvar for at skabe et centralt ledelsesinformationssystem til afløsning af en række decentrale Exceleark

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement 1999-2000.

 • Projektmedarbejder på projekt om koncernstyring. Min væsentligste opgave var at udvikle et fælles registreringsgrundlag

Danmarks Radio, TV-Økonomi 1999

 • Økonomikonsulent.

Socialministeriet, Den Sociale Sikringsstyrelse 1994-1999.

 • Budgetkonsulent fra juli 1996. Ansvarlig for – og forhandlinger med departementet om – styrelsens overgang til kontraktstyrelse og ansvarlig for design af tilhørende økonomimodel i form af en taxameter-ordning
 • Projektleder for ‘Omstillingsprojektet’. Formålet var en omkostningsreduktion. Midlet var – i tæt samarbejde med styrelsens direktør og chefer – at sikre procesoptimering via omlægning af arbejdsgange, sammenlægning af kontorer og kompetenceløft til medarbejderne
 • Fuldmægtig fra august 1994 med ansvar for interne budgetter, bevillingslove og lønstyring. Tillige ansvarlig for udvikling, implementering og daglig drift af ledelsesinformationssystem

Socialministeriet, Arbejdsskadestyrelsen 1990-1994.

 • Budgetmedarbejder fra januar 1992. Bidrag til bevillingslove, omdannelse til statsvirksomhed og fristyrelse samt ansvar for at opbygge en månedlig produktionsstatistik, der senere blev til et egentligt ledelsesinformationssystem
 • Personsagsbehandling (ulykkestilfælde) fra juli 1990

 

Systemkendskab: Hele Officepakken, Windows 7, Windows XP, WordPress, Sitecore, Joomla, Microsoft Sharepoint 2003, Remedy, SQL-databaser og php.

 

Offentliggjorte artikler og foredrag mv.:

 • 2003: ‘Strategisk økonomistyring i staten’, Økonomistyrelsens Værktøjskonference. Oplæg med fokus på at skabe sammenhæng mellem intern og ekstern styring samt omkostningsbevidsthed vha. resultatkontrakter og omkostningsbaserede regnskaber.
 • 2003: ‘Sådan integrerer du aktivitets- og ressourcestyring med resultater’ på Confex-konferencen ‘Offentlige controllerværktøjer’. Indlægget drejede sig primært om at skabe kobling mellem ekstern og intern styring.
 • 2002: ‘Forbedret økonomistyring med aktivitets- og ressourcestyring’. Oplæg på Navision Stat konferencen. Indlægget drejede sig specifikt om bestiller-/udførermodellen, som jeg har implementeret i Patent- og Varemærkestyrelsen og udviklet sammen med core-team.
 • ‘Forbedret styring gennem klar registrering’ af Stegemüller og Ole Lykke Christensen, PA-Consulting Group. Tidsskrift for Revision og Regnskabsvæsen, nr. 11.2001. Artiklen drejer sig om de rapporteringsbehov, der kan opfyldes, når registreringsgrundlaget er intakt.
 • ‘Erhvervsministeriets koncernregistreringsgrundlag’; Marts 2000. Et registreringsgrundlag er en forudsætning for at skabe sammenlignelighed, hvilket blandt andet er en styrke, når der gennemføres benchmarkanalyser og opstilles fælles nøgletal.

 

Foreninger m.v:

 • Medlem af Mensa Danmark.
 • Sidder på foranledning af Rigsarkivaren i ArkivalierOnlines Brugerråd
 • Er medlem af menighedsrådet for Hvidovre Sogn. Aktiv i tre forskellige udvalg.

 

Kompetenceudvikling:

 • Forår 2013: ’RejsUd for brugere’ og ’RejsUd for systemadministratorer’.
 • Efterår 2007: Billedbehandling med PhotoShop; Fjernundervisning – FOF. Et meget praktisk orienteret forløb, der sætter deltageren i stand til at anvende PhotoShops muligheder i praksis. Efter forløbet kan man aflægge prøve og blive certificeret hos IT-Erhverv.
 • Efterår 2005: PHP, MySQL og Apache; FOF. Forløbet havde fokus på at programmere i php og at hente data i SQL-databaser samt at bruge og præsentere indholdet på websider.
 • Efterår 2004: Introduktion til html; FOF
 • 2003: ‘Gør stress til din forbundsfælle’; DiDen Europæiske Union
 • 2001 – Okt. 2002: Personligt lederudviklingsforløb over ni weekends; Psykoterapeuterne
 • 2001: Uddannelsesforløb for Yngre Ledere; Vision Management. Forløbet drejede sig primært om situationsbestemt ledelse
 • Maj 2000: EFQM-assessor i henhold til Excellence Modellen; DiDen Europæiske Union
 • 2000: Procesudvikling; PA-Consulting Group. Kurset drejede sig om metoder til optimering af processer
 • 1999: Økonomichefkonference; Økonomistyrelsen
 • 1998: Evalueringskonference om virksomhedsregnskaber 1997; Økonomistyrelsen
 • 1997: Evalueringskonference om virksomhedsregnskaber 1996; Økonomistyrelsen
 • 1997: Controlling i staten; Økonomistyrelsen
 • 1996: Økonomistyring under nye styreformer; Danmarks Forvaltningshøjskole
 • 1994 – feb. 1995: Konsulentuddannelsen; Danmarks Forvaltningshøjskole

 

Fritid:

Kreativ fotografering, web-udvikling, rygsækrejser (hidtil Vietnam, Thailand, Tanzania og Mellemøsten), cykelsport, bjergvandring og -bestigning (2002: Kilimanjaro, 2010 Fansipan), skating.

I øjeblikket arbejder jeg fuldtids på et forskningsprojekt om dømte fra Horsens Tugthus i 1800-tallet. Projektgruppen består af i alt fire personer, og jeg har som en naturlig del påtaget mig rollen som projektleder. Resultatet af projektet er et website med navnet www.kriminalhistorie.dk som jeg selv har designet og er ansvarlig for.