,

Curriculum vitae inden jeg blev syg

Curriculum vitae inden jeg blev syg

Det hele er i datid

Curriculum vitae inden jeg blev syg

Jeg har en mappe på D-drevet, der hedder “Karriere”. Der fandt jeg blandt alle de ansøgninger, jeg ikke kom til samtale på, mit curriculum vitae (CV), som jeg viser herunder, sådan set ikke for at føre mig frem, men for at se på alt det, der er i datid/er fortid. Jeg kan ikke en brøkdel af det mere. Hvis jeg får brug for CV’et igen, bliver jeg nødt til at skrive det om.

Nedenstående er ikke en revideret udgave. Det ser ud, som det gjorde i 2013.


 

Curriculum vitae

 

Navn Stegemüller
Uddannelse Cand.jur, Københavns Universitet, 1990
Adresse Åstrupgårdsvej 4, 1. th., 2650 Hvidovre
Mobiltelefon (+45) 22 81 17 31
Kontaktformular https://stegemueller.dk/kontakt/
Hjemmeside https://stegemueller.dk
Født 23. oktober 1963, Hørsholm
Civilstand Single

 Stillinger

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen 2012 – 2013

 • Fuldmægtig med ansvar for løbende udvikling og vedligeholdelse af Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) i CMS-systemet Sitecore.
 • Ansvarlig for at vedligeholde en database over ressortomlægningerne 2011.
 • Medansvarlig for brugersupport og leverandørstyring på rejsesystemet RejsUd, der er et fællesstatsligt system til bestilling og afregning af rejser og udlæg.

Miljøministeriet, Miljøministeriets personaleadministration 2008 – 2012

 • Projektleder. Jeg stod for den samlede udvikling og drift af tidsregistreringssystemet mTID for ministerområdets godt 3.000 brugere. Fokus lå på daglig administration og support til brugerne, men der var også ind imellem større udviklingsprojekter med relation til mTID så som varetagelse af en fusion mellem ministerområdets to største styrelser.
 • Andre udviklingsprojekter: Integration mellem det statslige lønsystem SLS og mTID, således at engangsløndele kunne fødes direkte ind i SLS fra mTID. På grund af ressourcemangel blev opgaven dog ikke gjort færdig, men alt forarbejdet var gjort.
 • Content Manager: endelig havde jeg opgaver med kommunikation via styrelsens intranet på platformen Microsoft Sharepoint 2003. Jeg fungerede som webredaktør, hvilket vil sige, at jeg kvalitetssikrede materialerne og sikrede, at de var webegnede, inden jeg selv udformede og vedligeholdt de relevante sider.

Udenrigsministeriet 2005 – 2008

 • Projektleder: Åremålsansat specialkonsulent med speciale i tidsregistrering. Jeg forestod udvikling og implementering af tidsregistreringssystemet UMtid og varetog den daglige administration og support til 2.700 brugere.
 • Mine opgaver bestod i projektforløbet i leverandørstyring, uddannelse af (super)brugere, beskrivelse af ministeriets behov for ændringer i standardsystemet, registrering af systemfejl, opfølgning på leverandørens rettelser samt udarbejdelse af tids- og implementeringsplaner. Herudover var jeg ansvarlig for projektets økonomi.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Statistik 2004 – 2005

 • Projektleder: Specialkonsulent/chefkonsulent fra maj 2004 med ansvar for at implementere tidsregistreringssystemet mTID for 600 brugere. Opgaveportefølje som beskrevet under Udenrigsministeriet herover.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen 2000 – 2004.

 • Chefkonsulent fra februar 2003 med ansvar for at udarbejde og forhandle resultat- og direktørkontrakter, interne styringsdokumenter, årlige bevillingslove, regnskaber, regnskabsmæssige forklaringer og større økonomiske analyser. Tillige sparringspartner for yngre fuldmægtig
 • Projektleder på projektet: ‘Resultat- og ØkonomiStyring’ (RØS) fra juni 2001 til december 2002. Jeg opbyggede, bemandede og ledede et projektteam bestående af fem medarbejdere. Projektet var et komplekst organisations- og ledelsesudviklingsprojekt, der bragte styrelsen på forkant med kravene til den statslige styring.
 • Fuldmægtig fra april 2000 med ansvar for at skabe et centralt ledelsesinformationssystem til afløsning af en række decentrale Exceleark

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement 1999-2000.

 • Projektmedarbejder på projekt om koncernstyring. Min væsentligste opgave var at udvikle et fælles registreringsgrundlag

Danmarks Radio, TV-Økonomi 1999

 • Økonomikonsulent.

Socialministeriet, Den Sociale Sikringsstyrelse 1994-1999.

 • Budgetkonsulent fra juli 1996. Ansvarlig for – og forhandlinger med departementet om – styrelsens overgang til kontraktstyrelse og ansvarlig for design af tilhørende økonomimodel i form af en taxameter-ordning
 • Projektleder for ‘Omstillingsprojektet’. Formålet var en omkostningsreduktion. Midlet var – i tæt samarbejde med styrelsens direktør og chefer – at sikre procesoptimering via omlægning af arbejdsgange, sammenlægning af kontorer og kompetenceløft til medarbejderne
 • Fuldmægtig fra august 1994 med ansvar for interne budgetter, bevillingslove og lønstyring. Tillige ansvarlig for udvikling, implementering og daglig drift af ledelsesinformationssystem

Socialministeriet, Arbejdsskadestyrelsen 1990-1994.

 • Budgetmedarbejder fra januar 1992. Bidrag til bevillingslove, omdannelse til statsvirksomhed og fristyrelse samt ansvar for at opbygge en månedlig produktionsstatistik, der senere blev til et egentligt ledelsesinformationssystem
 • Personsagsbehandling (ulykkestilfælde) fra juli 1990

Systemkendskab

Hele Officepakken, Windows 7, Windows XP, WordPress, Sitecore, Joomla, Microsoft Sharepoint 2003, Remedy, SQL-databaser og php.

Offentliggjorte artikler og foredrag mv.

 • 2003: ‘Strategisk økonomistyring i staten’, Økonomistyrelsens Værktøjskonference. Oplæg med fokus på at skabe sammenhæng mellem intern og ekstern styring samt omkostningsbevidsthed vha. resultatkontrakter og omkostningsbaserede regnskaber.
 • 2003: ‘Sådan integrerer du aktivitets- og ressourcestyring med resultater’ på Confex-konferencen ‘Offentlige controllerværktøjer’. Indlægget drejede sig primært om at skabe kobling mellem ekstern og intern styring.
 • 2002: ‘Forbedret økonomistyring med aktivitets- og ressourcestyring’. Oplæg på Navision Stat konferencen. Indlægget drejede sig specifikt om bestiller-/udførermodellen, som jeg har implementeret i Patent- og Varemærkestyrelsen og udviklet sammen med core-team.
 • ‘Forbedret styring gennem klar registrering’ af Stegemüller og Ole Lykke Christensen, PA-Consulting Group. Tidsskrift for Revision og Regnskabsvæsen, nr. 11.2001. Artiklen drejer sig om de rapporteringsbehov, der kan opfyldes, når registreringsgrundlaget er intakt.
 • ‘Erhvervsministeriets koncernregistreringsgrundlag’; Marts 2000. Et registreringsgrundlag er en forudsætning for at skabe sammenlignelighed, hvilket blandt andet er en styrke, når der gennemføres benchmarkanalyser og opstilles fælles nøgletal.

Foreninger m.v.

 • Medlem af Mensa Danmark.
 • Sidder på foranledning af Rigsarkivaren i ArkivalierOnlines Brugerråd
 • Er medlem af menighedsrådet for Hvidovre Sogn. Aktiv i tre forskellige udvalg.

Kompetenceudvikling

 • Forår 2013: ’RejsUd for brugere’ og ’RejsUd for systemadministratorer’.
 • Efterår 2007: Billedbehandling med PhotoShop; Fjernundervisning – FOF. Et meget praktisk orienteret forløb, der sætter deltageren i stand til at anvende PhotoShops muligheder i praksis. Efter forløbet kan man aflægge prøve og blive certificeret hos IT-Erhverv.
 • Efterår 2005: PHP, MySQL og Apache; FOF. Forløbet havde fokus på at programmere i php og at hente data i SQL-databaser samt at bruge og præsentere indholdet på websider.
 • Efterår 2004: Introduktion til html; FOF
 • 2003: ‘Gør stress til din forbundsfælle’; DiDen Europæiske Union
 • 2001 – Okt. 2002: Personligt lederudviklingsforløb over ni weekends; Psykoterapeuterne
 • 2001: Uddannelsesforløb for Yngre Ledere; Vision Management. Forløbet drejede sig primært om situationsbestemt ledelse
 • Maj 2000: EFQM-assessor i henhold til Excellence Modellen; DiDen Europæiske Union
 • 2000: Procesudvikling; PA-Consulting Group. Kurset drejede sig om metoder til optimering af processer
 • 1999: Økonomichefkonference; Økonomistyrelsen
 • 1998: Evalueringskonference om virksomhedsregnskaber 1997; Økonomistyrelsen
 • 1997: Evalueringskonference om virksomhedsregnskaber 1996; Økonomistyrelsen
 • 1997: Controlling i staten; Økonomistyrelsen
 • 1996: Økonomistyring under nye styreformer; Danmarks Forvaltningshøjskole
 • 1994 – feb. 1995: Konsulentuddannelsen; Danmarks Forvaltningshøjskole

Fritid

Kreativ fotografering, web-udvikling, rygsækrejser (hidtil Vietnam, Thailand, Tanzania og Mellemøsten), cykelsport, bjergvandring og -bestigning (2002: Kilimanjaro, 2010 Fansipan), skating.

I øjeblikket arbejder jeg fuldtids på et forskningsprojekt om dømte fra Horsens Tugthus i 1800-tallet. Projektgruppen består af i alt fire personer, og jeg har som en naturlig del påtaget mig rollen som projektleder.

4 Svar
 1. Henny Stewart
  Henny Stewart siger:

  Det er jo vældigt imponerende, men som du selv er inde på, er det jo ikke det, du bygger på i dag.

  Pas i øvrigt på med at sidde og læse for meget på det i de her dage, du bliver bare deprimeret over, at det er et katalog over noget, du ikke kan mere. Må jeg foreslå dig, at du gør det betydeligt kortere, evt. indskrænket til, hvor du arbejdede og hvor længe, og at du i stedet indbygger en kort og klar paragraf over, hvordan du er kommet dertil. Så bør du i stedet for dette lange CV, som du ikke længere kan bruge til noget, lave en liste over kompetencer, som du stadig har, ja måske endda kompetencer, du har tilegnet dig, efter du blev syg.

  Altsammen i det tilfælde, at du overhovedet får brug for dit CV. Man har lov at håbe, men det er selvfølgelig godt at være forberedt.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Henny

   Du er god! Tak for konstruktive kommentarer.

   Jeg synes faktisk også selv, det er ret pænt, det kan bare ikke bruges til noget. På en eller anden måde er der lidt sorgproces over dette her, og egl. er det vel OK at sørge over tabte kompetencer – bare ikke hele tiden 🙂

   Hvis jeg får brug for CV’et 1/1-2017 (hvad jeg ikke håber), vil jeg afkorte det, som du foreslår. Så bliver det bare sådan et CV, som de fleste laver, nemlig bare en liste over arbejdssteder, hvilket jeg altid har fundet inderligt uinteressant, når jeg holdt ansættelsessamtaler. Det vigtige er vel det, man har beskæftiget sig med?

   Dette forstår jeg ikke helt, hvad du mener med: “i stedet indbygger en kort og klar paragraf over, hvordan du er kommet dertil.” Prøv at forklare.

   • Henny Stewart
    Henny Stewart siger:

    Jeg ville have skrevet “hertil”. Det må være stavekontrollens hævn. Jeg mener altså, en kort, faktuel redegørelse af dit sygdomsforløb, som jo var grunden til, at du blev bevilliget fleksjob. Så er brodden og mystikken taget af det, og evt. arbejdsgivere kan spørge ind, eller ikke, på et informeret grundlag,

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end et år gammel.