Indlæg

, ,

Ingers asylcirkus

Avisen.dk

Avisen.dk er slet ikke så tosset at følge på fx Facebook. I dag har de historien om, at Ombudsmanden, Justitsministeriets kronjurister, oppositionen m.fl. kan “hoppe og danse” i følge Dansk Folkepartis udlændingeordfører. De skriver blandt andet følgende fra Martin Henriksens udtalelser:

Ombudsmanden er kommet med en fortolkning, der har også været andre. Den ene fortolkning kan vel være lige så god som den anden. På spørgsmålet om, hvorfor man skal have en ombudsmand, hvis hans vurdering ikke følges, siger Martin Henriksen, at han gerne så en diskussion af Ombudsmandens ansvarsområder: Jeg synes fint man kunne diskutere, om ombudsmanden skulle have udlændingeområdet under sig. Og lad os lige huske på, at en ombudsmand jo ikke er Vor Herre.

Martin Henriksen sætter sig hermed op imod Ombudsmanden og gør sig selv klogere end de ypperste på feltet. Jeg har altid selv ment, at Ombudsmandsinstitutionen er blandt de ypperste, fordi han træffer afgørelse på tværs af partiskel og smålige partipolitiske interesser. han forholder sig til juraen, som den står skrevet. Men Martin Henriksen anser sig selv for at være klogere.

Der er ikke tale om at: “Den ene fortolkning kan vel være lige så god som den anden”. Nej på ingen måde! Når Ombudsmandsinstitutionen har talt, er alle politiske dønninger lagt, og der er den skinbarlige jura tilbage. Der er kun tåber, der tror, at det bare beror på fortolkninger. I Danmark skal vi være stolte af, at vi har en fuldstændig uvildig instans, der kan tale til fornuft, når alle de andre vrøvler. Det, der er diskussionen her, er, noget man lærer på første årsprøve på jurastudiet. Det er elementært! Punktum. Og skulle jeg opfordre nogen til lidt litteratur, findes blandt andet et hovedværk: “Om ret og retfærdighed” af professor, doktor jur. Alf Ross.

Martin Henriksen har så en eller anden idé om, at Ombudsmandsinstitutionen måske slet ikke skal have kompetence på udlændingeområdet. Hvad tænker manden på? Skal vi på alle områder have en Ombudsmandsinstitution bare ikke på udlændingeområdet? Jeg har slet ikke ord for det. Det er da det tydeligste eksempel på, hvor politisk retorik og pladderballe kan føre hen. Det er i hvert fald forskelsbehandling på baggrund af etnicitet, hvilket strider mod menneskeretskonventionen. Det er ikke så svært at forstå. Herunder er en indledende beskrivelse af forskelsbehandling fra Institut for Menneskerettigheder:

Diskrimination kan defineres som en usaglig forskelsbehandling, som medfører, at en person får en ringere behandling end andre, det vil sige, at årsagen til forskelsbehandlingen ikke kan retfærdiggøres på et lovligt grundlag. Diskrimination kan have flere grunde – eksempelvis køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Martin Henriksen forholder sig slet ikke til, at sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen viste, at der kun var to par, der skulle indkvarteres hver for sig. Virkeligheden var ikke, at halvgamle ækle mænd var gift med piger på 10 – 12 år. Virkeligheden var, at den gennemsnitlige aldersforskel var 6,6 år. Havde de nu været etniske danskere, kunne de bare søge “Kongebrev” hos kommunen i henhold til Ægteskabsloven – og så var den potte ude. Det er forskelsbehandling med baggrund i etnicitet – og det er en sag for menneskerettighedsdomstolen. Men det er Martin Henriksen nok ligeglad med; han føler sig sikkert også på dette felt klogere. Faktum er, at han er dummere!

Hvorfor paralleller?

Overskriften på dette indlæg er “Ingers asylcirkus”, så hvorfor kommer der slet ikke noget om hende? Det er ganske enkelt fordi, hun ved, at de synspunkter, hun bringer til torvs, er vand på Dansk Folkepartis mølle. De er med andre ord to alen ud af et stykke.  Hun gør ikke noget, som hun ved, ikke har støtte fra Dansk Folkepart personificeret i Martin Henriksen. Og herefter kan vi gå videre.

DF ønsker pigtrådshegn langs den danske grænse

Avisen.dk kan også fortælle historien om at “DF ønsker pigtrådshegn langs den danske grænse“.

Vi er meget begejstrede i Dansk Folkeparti over det, vi har oplevet i Ungarn. Modellen er en-til-en den, som vi foreslår, at man indfører mellem Danmark og Tyskland, forklarer Anders Vistisen til Politiken. Grænsemodellen består blandt andet af et tre meter højt grænsehegn med pigtråd, bevægelsessensorer og overvågningskameraer. Derudover ønsker Dansk Folkeparti også, at man – ligesom i Ungarn – opretter såkaldte transitzoner til asylbehandling.

Man skal kunne indespærre asylsøgere i særlige lejre med tre meter hegn omkring, mens deres sag behandles. Og Anders Vistisen fortsætter:

Det er da ikke luksus på nogen måder, men forholdene var ganske fine til formålet, som er at tilbageholde mennesker, indtil deres asylansøgning er afgjort, siger Anders Vistisen til Politiken.

Jens Rohde (R) har været fremme med en beregning, der viser, at vi så skal bruge 7.000 kilometer hegn, der alligevel ikke er et effektivt værn, da vi har så lang en kysttrækning. Ingen kan rigtig overskue konsekvenserne, hvis vi når dertil.

Min egen historie

Jeg er selv dansk i fjerde led, idet min oldefar indvandrede fra Frankfurt an der Oder i 1890, og var en dygtig hattemagermester på Brede Klædefabrik. Han var velintegreret og videreførte sine kompetencer på Skodsborg Hattefabrik. Men det er ikke nok for Martin Henriksen. Der skal flere forudgående slægtled til, før man kan mene, at man er dansk.

Jeg tog min embedseksamen i 1990, og jeg vidste på forhånd, at jeg ville arbejde med de svageste: Forbrydere, voldtægtsmænd og udlændinge. Dengang var der ikke det samme politiske fokus på asylområdet, som der er i dag. Livet og tilfældighederne førte ad andre veje, men det betyder ikke, at jeg ikke har øje for, at de svageste behandles dårligst. Asylsagsbehandling er p.t. ikke i højsædet, hvis man vil gøre karriere med sin embedseksamen. Og det er egentlig synd – ikke mindst for asylansøgerne.

, ,

Ingers asylcirkus

Asyldebat

Her i landet er vi stolte af at have en tredeling af magten nemlig lovgivende, udøvende og dømmende magt. Derved adskiller vi os fra bananstater, og vi sikrer os mod, at magt korrumperer.

Det gælder bare ikke i Støjbergs Udlændinge- og Integrationsministerium. Hun undsiger såvel egne som Justitsministeriets juridiske eksperter i sin iver efter at “gå til kanten af konventionerne” som vi har hørt hende sige tusindvis af gange.

Ministerens instruks

Helt aktuelt gælder det de såkaldte barnebrude. Politiken skriver:

“Inger Støjberg gav ulovlig ordre trods advarsler fra embedsmænd: Udlændingeministeren fjernede selv et afgørende juridisk forbehold, inden hun sidste år gav en ulovlig ordre om tvangsadskillelse af unge par på landets asylcentre. Embedsfolk forsøgte ellers at advare hende. Flere partier kræver en undersøgelse.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) gennemtvang sidste år en ulovlig instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar, selv om embedsmænd i hendes ministerium på forhånd havde forsøgt at advare mod beslutningen.

Efter flere ugers heftig diskussion om ’barnebrude’ fik Udlændingestyrelsen 10. februar 2016 en ordre om, at “ingen” asylansøgere under 18 år fremover måtte bo sammen med deres samlever – også selv om de havde børn.”

Det, der er mest problematisk, er ordet “ingen”, fordi hun med det siger, at alle skal skæres over en kam, og at sagerne ikke skal behandles individuelt. Det er ganske enkelt i strid med menneskeretskonventionen. Embedsmændene lægger ikke ryg til, og skrivelsen går hele vejen op i ministeriet uden underskrift fra nogen af dem.

Ministeriets fremgangsmåde kaldes af Ombudsmanden “stærkt kritisabel” og “samlet set meget vanskelig at forstå”.

Ministeren mener, at jura ikke er en eksakt videnskab. Det har hun måske nok have ret i, da lovgivningen ofte kan og skal fortolkes, men menneskerettighedskonventionen levner ikke meget plads til fortolkning, når det angår individuel sagsbehandling.

Ideen bag instruksen

Ministeren vil forhindre barnebrude, og formålet er jo egentlig ædelt, hvis det, hun går efter, er mindreårige pigers tvangsægteskaber med halvgamle mænd. Det er jo sådan set at sidestille med pædofili, og det kan ingen selvfølgelig understøtte. Udlændingestyrelsen behandlede i alt 27 sager. Da de endelig nåede til vejs ende, var der i alt to par, der skulle indkvarteres hver for sig.

På de sociale medier er der i dag en del debat om sagen, idet Politiken har taget den op. De, der støtter ministeren, skriver, at vi andre går ind for pædofili. Sikke en gang vrøvl.

Kongebrev udstedes af kommunen efter gældende lov, som er Ægteskabsloven. Det vil typisk være en forudsætning for indgåelse af ægteskab hvis:

  • Den ene af parterne er under 18 år.
  • Gravide piger, som er fyldt 15 år.
  • Par, som har fælles bolig og er ældre end 16 år.

Og hvis nu Støjberg skulle bestemme, burde der være en fjerde bullet, hvor der stod, at dette alene gælder etniske danskere.

Rigsretssag?

Både Enhedslisten og Alternativet ønsker sig som minimum en undersøgelseskommission, hvor det skal klarlægges, om ministeren var blevet advaret om, at hendes instruks var ulovlig. Jeg så lige TV-avisen. Der afviste hun at være blevet advaret.

Hvis en undersøgelseskommission kan fastslå, at hun netop var blevet advaret, er der grundlag for en rigsretssag. Det vil være godt, da vi så kan få fastslået, om vi i Danmark stadig har en tredeling af magten og ikke er blevet en bananstat.

, ,

Hvad er op og ned?

1. april

Det er  første april, og jeg bryder mig overhovedet ikke om den dato. Det skyldes, at det er umuligt at hitte rede i, hvilke artikler/indlæg/nyheder mv. der er aprilsnarrre, og hvilke der er reelle.

Hvis man nu tager de årvågne briller på, så kunne det såmænd alt sammen være aprilsnarre – især dem, der drejer sig om politik. Og det er da tankevækkende, at det lige såvel kunne være fake. Det siger lidt om argumentationen i det politiske liv.

Et konkret eksempel er denne artikel i dagbladet Information, hvor Henrik Sass Larsen (gruppeformand i Socialdemokratiet) udbreder sig om nedenstående:

“Socialdemokratiet står stærkt, fordi vi i modsætning til Rehling forstår danskernes modstand mod den masseindvandring, der truer det velfærdssamfund, vi har bygget op gennem årtier.”

OG

“David Rehlings ideologi har sat Europa i brandfare og USA i kaos. Den utopiske humanismes ide om fri indvandring og globale rettigheder for flygtninge har medført en masseindvandring, som de vestlige landes økonomier og politiske og sociale strukturer ikke kan bære.”

Læser du artiklen, bliver det bare værre. Den er udgivet den 1. april, og jeg kan ærlig talt ikke finde ud af, om det er en aprilsnar eller om det er sandt. Jeg håber på det første.

God lørdag.