, ,

Positiv dialog med Psykiatrisk Center Glostrup

Positiv dialog med Psykiatrisk Center Glostrup

Positiv dialog med Psykiatrisk Center Glostrup

Så oprandt dagen, hvor overlæge Jannik Bjerrum og en oversygeplejerske skulle komme kl. 14:00, så vi kunne drøfte mit brev til centerchef Birgitte Welcher om mine oplevelser på Psykiatrisk Center Glostrup, som har fået mig til at skrive, at jeg aldrig tager til Glostrup igen.

Jeg var nervøs, men det var positivt

Jeg var nervøs ved tanken. Det var dog ubegrundet, for det gik langt over forventning, og vi havde en rigtig god dialog.

Vi drøftede følgende:

1) De mange nye diagnoser

Det interessante ved dem, nemlig at jeg bliver ved at blive indlagt, er, at det kunne pege i retning af, at man skulle rette blikket andre steder hen. Måske er der grund til at tænke ud af boksen? Men det skal bare ikke ske umiddelbart efter en indlæggelse, hvor man/jeg er sårbar, skrøbelig, forvirret mv. Angsten for alle disse diagnoser blev for stor, jeg opfattede det som om, jeg skulle forholde mig til en ny virkelighed, der blev præsenteret efter en times samtale, mens resten af det psykiatriske system har kendt mig ret godt i 2½ år uden at komme på disse absurde idéer.

Han har muligvis ret i, at fx Aspergers syndrom slet ikke er så sjælden oven på bipolariteten, for det viser udenlandske forskningsresultater. Men igen skal det ikke præsenteres, når man lige er trådt ind ad døren og er i et skrøbeligt mode.

Jeg nævnte for dem, at nogle af deres kolleger havde sagt, at han var dygtig til at tænke ud af boksen, og det blev han naturligvis glad for at høre.

2) Mine oplevelser med Glostrup skærtorsdag 2016:

Jeg havde det meget dårligt og vidste ikke, hvordan jeg skulle komme gennem påsken.

Denne situation er ikke medtaget i brevet til Birgitte Welcher, da den er gammel, men jeg fremdrog den på mødet for at underbygge, hvorfor jeg aldrig vil tage til Glostrup igen.

Skærtorsdag hændte dette: Jeg startede med at ringe til Psykiatrifondens telefonrådgivning og kom til at tale med en meget kompetent rådgiver. Efter omkring en times samtale anbefalede hun mig at tage på skadestuen. For at få en second opinion ringede jeg til min præst, der har 18 års erfaring med psykiatrien. Også hun anbefalede skadestuen.

Da det koster 200 kr. i taxa hjemme fra mig, ringede jeg til skadestuen og forelagde dem situationen for ikke at køre forgæves og spilde en masse penge. De ville ikke se mig, de anbefalede egen læge efter påsken eller førstkommende aftale i Distriktspsykiatrien. Man kan nå at tage livet af sig en del gange på den tid, der går, inden egen læge åbner igen, og man endnu senere kan få en tid.

Skadestuen skal se patienten blandt andet for at se, om der stadig er mimik og en hel masse andet, som jeg ikke har forstand på.

Vi fik en god drøftelse af denne situation. De var ret pikerede over det og de lagde vægt på, at jeg jo selv på forhånd havde gjort alt det, man kan forventes at gøre – og måske mere til. Det kan sagtens være, at man ikke skal indlægges, men man har krav på at blive vurderet af en læge face to face. Det kan ikke være rigtigt, at man afvises i telefonen. Det var vi fuldstændig enige om.

De lagde også vægt på, at jeg faktisk har en god sygdomsindsigt, så når jeg henvender mig, er der noget om snakken!

3) Jeg følte mig til gene

I min journal er anført, at jeg henvendte mig for meget til medarbejderne. Det er korrekt, at jeg bankede på og bad om en (lille) snak, og fik svaret, at jeg allerede havde talt med vedkommendes kollega dagen før. På den måde føler man sig til gene for medarbejderne. Og umiddelbart efter en indlæggelse er man meget sårbar, og så skal man ikke afvises.

En medarbejder her på 808 har bekræftet mig i, at jeg har forståelse for, at de har mange patienter og mange opgaver, og at aftalen let kan blive om to timer. Jeg har aldrig før følt mig til gene her, og jeg håber heller ikke at komme til det igen. Det er trods alt mig, der er “kunden”.

Både Jannik og oversygeplejersken var enige i, at denne opførsel ikke var i orden. De vil gå hjem og undersøge sagen nærmere. Herudover vil de tage samtlige punkter op og se, hvad de kan gøre ved dem.

4) Jeg blev taget alvorligt, så jeg vil gerne hjælpe til

Jeg tilbød dem at være behjælpelig, hvis der var noget, jeg kunne hjælpe med. Det sagde de uden videre ja tak til. Der skal skabes en situation, hvor jeg næste gang har mod på at følge kommandovejen via Glostrup og ikke venter hjemme på at få det så dårligt, at Distriktspsykiatrien kan indlægge mig via fast track.

Jeg er imponeret af at blive taget så alvorligt, at de ligefrem møder op her med et åbent sind og gerne vil lytte til en patient. Det er åbenbart, hvad man kan få ud af at henvende sig til centerchefen.

Og så noget helt andet: menighedsrådet og kommissoriet

Mit kommissorium om økonomistyringen til menighedsrådsmødet i går blev ikke videre vel modtaget. Det blev vedtaget med det mindst mulige antal stemmer (5 mod 4, og en pokkers masse blanke). Det er jeg ikke tilfreds med. Jeg havde gjort en del for at skrive det let forståeligt, så alle kunne være med, men det var åbenbart ikke nok. Det, der ligger til grund, er formentlig, at de, der sidder på magten, vil miste magt med kommissoriet, og det er de selvfølgelig ikke videre interesserede i.

Men ok det blev vedtaget, og så må vi se, om det har gang på jord.

Jeg har en fornemmelse af, at jeg ikke bliver valgt ind i det kommende menighedsråd, og det er måske meget godt? Jeg tror, min tænkning er for langt fra deres.


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.

6 Svar
 1. Henny Stewart
  Henny Stewart siger:

  Forhåbentlig kan din klage medvirke til, at der _tænkes_ lidt mere i fremtiden, ikke blot i behandlingen af dig, men i den generelle forholden sig til patienter.

  Jeg synes, det er flot, at dit kommisorium blev vedtaget. At det skete med mindst mulige flertal, er bare udtryk for en politisk realitet. Næsten alle danske regeringsledere i nyere tid har måttet nøjes med mindre end det.

  Jeg tror nok, du kan tage de der lukkede, ultrakonservative typer i menighedsrådet, når du får det bedre og bliver udskrevet. Du overbeviste et flertal af dem i dag, tænk så på, hvordan det vil være, når du fyrer på alle cylindrer! De får da ikke et ben til jorden! Om det så er den bedste anvendelse af dine ressourcer, er der jo kun en, der kan vide.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Henny

   Den 1. februar i år (2016) skete der en stor fusion på psykiatriområdet. Den indebar blandt andet, at de geografiske optageområder blev ændret, så man som patient skal henvende sig andre steder. Den indebar også, at Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre blev slået sammen og nu skal genkendes på deres matrikler. Det er utvivlsomt en spareøvelse; jeg har bare svært ved at se besparelsen i at rede op til en patient for en enkelt nat (det koster 3.700 kr), og dagen efter transportere dem til deres endemål i taxa.

   Mange ord om fusionen, men jeg vil faktisk bare frem til, at der er tale om to virksomhedskulturer, der skal smelt sammen. I PCH har jeg aldrig oplevet en nedladende holdning til patienterne. Både her og i DPC har jeg følt mig inddraget og orienteret og i beslutningerne, selvfølgelig med respekt og forståelse for, at det er dem, der er de professionelle. Så jeg synes faktisk, at det alene er i Glostrup, der er et stort behov for en holdningsændring.

   Kommissoriet: Tjah måske er det ok. Hvis det bliver fulgt, har vi i hvert tilfælde opnået mere åbenhed og demokrati. Jeg vil så gerne have, at alle er med til at diskutere årsbudgettet og de store anskaffelser.

   Menighedsrådet: Der er faktisk mange ting, jeg gerne vil være med til at lave, men det er svært at få et ben til jorden, da der sidder nogle få magthavere på det hele.

 2. Lene
  Lene siger:

  Jeg er glad for at høre, at du blev taget alvorligt. Du skal have tillid til at systemet (et frygteligt ord) vil dig det godt. Håber du får en god weekend med ro og bedring.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Lene

   Ja mødet var utrolig positivt, helt modsat af de seks dage i Glostrup inden der blev en plads på 808. De har noget, de skal have ryddet op i – og det bistår jeg gerne med.

   Ja “systemet” er et frygteligt ord, som jeg også gerne ville være foruden. Du har garanteret ret i, at de vil mig det godt, og lige nu er det da også her, jeg allerhelst vil være. Jeg er for bange for drejebogen til at komme hjem.

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end et år gammel.