Offentlighedslovens § 13

Da Psykiatrifonden skrev deres slutrapport, som var stilet til rehabiliteringsteamet, anbefalede de blandt andet, at der blev bevilget nogle mentortimer, så min fastholdelse på arbejdsmarkedet kunne blive så slagfast som muligt. Jeg har ønsket at mentortimerne skulle ligge hos Psykiatrifonden, så jeg ikke skulle starte forfra med at få tillid til nogen eller lære nogen op i min turbulente historie.

Den slags er udenfor rehabiliteringsteamets kompetence, så det var en sag for min fleksjobrådgiver. Han kom på ultimo maj, hvor Jobcenterets arbejde var afsluttet. Jeg har løbende spurgt til status, og hvorpå sagen beroede. Det har jeg ikke fået så meget ud af, udover at han på et tidspunkt svarede, at hans drøftelser med Psykiatrifonden var mundtlige, så derfor kunne jeg ikke få indsigt i dem.

Jeg blev kandidat den 6. januar 1990 og har stort set aldrig brugt den uddannelse, men lidt kan jeg da huske, nemlig fx at offentlige myndigheder har notatpligt om en sags faktiske indhold eller de omstændigheder, der vil danne baggrund for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Så jeg skrev så høfligt og pænt, jeg overhovedet kunne, og citerede offentlighedslovens § 13 *. Det var en søndag.

Mandag formiddag var der en bevilling af mentortimer frem til årsskiftet. To timer pr. måned, og det er rigtig fint og tilfredsstillende.

Jeg gik og “grinede lidt i skægget”.


Offentlighedslovens § 13

13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 3. Notatpligten efter stk. 1 og 2 gælder ikke i forbindelse med behandlingen af sager inden for strafferetsplejen.

10 Svar
  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ LS

   Tak skal du have!

   Jeg har gået og tænkt på, at jeg ikke kan noget jura længere, men det skal lige modificeres lidt, da jeg vist stadig kender “de almindelige retsgrundsætninger”.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Pia

   Du behøver såmænd ikke at sætte anførselstegn om “gamle lærdom”, for det er den skam. Jeg tror, jeg kan det, der kaldes juridisk metode, og så kan jeg nogle få overordnede principper. Resten er væk, og det er der ikke noget at sige til.

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end et år gammel.