Flyafgifter

flyafgifter

Regeringen træder vande

Regeringen træder vande i spørgsmålet om de flyafgifter – i form af CO²-afgifter – som Klimarådet i dag foreslår, der lægges på den enkelte rejse.

Det mener Klimarådet:

Når vi fremover booker en flytur sydpå eller over Atlanten, så skal billetten være dyrere, end den er i dag. Det mener Klimarådet.

– Flyrejser er et stort og voksende problem for klimaet. Det er vokset med 50 procent siden 1990, og det kommer til at vokse yderligere frem mod 2050, siger Peter Møllgaard, som er formand for Klimarådet.

Derfor er det vigtigt, at man gør noget fra dansk side, der kan hjælpe klimaet på vej, mener formanden og foreslår, at man lægger en CO2-afgift på flyrejserne.

Kilde: Klimarådet.

Danskerne flyver mere og mere

Grafen herunder viser antallet af flyrejser: frem til 2018 er det de de faktiske tal og de resterende tal frem til 2050 er en prognose:

flyrejser

Kilde: Danmarks Statistik og IATA.

Det vil sige at miljøbelastningen vil være kraftigt stigende frem til minimum 2050.

De andre lande

Sverige, Norge og Tyskland, Tjekkiet, Østrig, Slovakiet, Storbritannien, Italien, Frankrig og Grækenland har allerede indført flyafgifter. Det svarer til, at halvdelen af EU-landene har afgifter.

Partierne

Alle i rød blok – undtagen Socialdemokratiet – er enige om en dansk flyafgift på brændstoffet. Socialdemokraterne synes vist nærmest det er synd for dem, der skal på den årlige chartertur til Gran Canaria.

Alle i blå blok er imod en flyafgift, men det er ikke overraskende. Energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt var i TV avisen 18:30 i dag og sagde nøjagtig det samme, som han har holdt befolkningen hen med i flere år senest ved et §20-spørgsmål den 13. marts i år, hvor Enhedslisten stillede spørgsmålet.

Et § 20-spørgsmål er et spørgsmål om et offentligt anliggende stillet af et folketingsmedlem til en minister.

Her svarede ministeren blandt andet om flyafgifter:

Tak for det. Tak til hr. Søren Egge Rasmussen for spørgsmålet. Som jeg tidligere har understreget, er det helt afgørende, at vi får taget effektivt hånd om udfordringen med stigende udledninger fra luftfarten, hvis vi skal have nået klimaneutralitet senest i 2050. For mig er det vigtigt, at vi finder de løsninger, som driver branchen i en mere grøn retning, og som ikke bare gør det dyrere for borgerne at flyve. For helt at fjerne udledninger fra luftfart skal vi have udviklet og fremmet mere klimavenlige flybrændstoffer. For at skubbe på den udvikling skal vi i EU målrette vores forsknings- og udviklingsindsats, men jeg er også positiv over for, at vi i EU undersøger andre muligheder, der kan fremme grøn omstilling af flytransporten.

Luftfarten er i dag omfattet af EU’s kvotehandelssystem, der sætter en pris på udledningen af CO 2 , og jeg ser frem til fortsat at drøfte med mine kollegaer i EU, hvordan vi kan styrke kvotesystemet yderligere. Jeg er heller ikke afvisende over for, at vi i EU drøfter muligheden for eventuelt at indføre en europæisk brændstofafgift. Endelig vil vi arbejde videre for, at der tages hånd om udledningerne fra fly til og fra lande uden for EU. Her er FN’s regelsæt en god start, men vi må som sagt også se på, om det kan styrkes yderligere. Regeringen er således optaget af at finde de løsninger, der kan tage hånd om udledningerne fra lufttransporten, og jeg ser frem til at arbejde videre med dette i EU.

Selvom man læser det flere gange, står det klart, at han ikke rigtig siger noget. Han træder vande, men flyafgifter er han vist ikke interesseret i.

DRs hjemmeside

DR har på deres hjemmeside en lille webfeature, hvor man kan beregne, hvor meget CO² man udledte på sin seneste flyrejse. Træk i flyet og test dig selv.

2 Svar
 1. Henny Stewart
  Henny Stewart siger:

  Jeg hører til dem, der mener, at “aflad” mht. miljøet ikke virker. Ergo sviner turene lige meget, uanset, hvad de koster. For at få en miljøgevinst ud af en ekstra skat, skal denne altså være så høj, at den forhindrer store grupper i at ville rejse. Så kan man spørge sig selv om det moralsk betimelige i at lave en ordning, så de fattige ikke kan komme på ferie (i meget højere grad end det allerede er tilfældet), mens de rige stadig kan? Selv synes jeg, det virker noget betændt.

  Så kunne man vælge at afskaffe alle former for fornøjelsesture med fly, ved lov. Det ville alle de, der er beskæftiget indenfor civil luftfart uden tvivl være ganske kraftigt imod, samt at masserne, der ønsker at komme på ferie, ville være voldsomt utilfredse. Men det ville sikkert virke.

  Hvis man ikke vil gå så vidt som at forbyd civil luftfart, må man efter min mening gå efter at motivere folk. Hvis det fx var billigere at komme til Paris med tog end med fly, ville man sikkert kunne overtale nogen. Mig fx, jeg har nemlig aldrig været vild med at flyve. Man kunne måske overtale folk, der normalt tager to flyrejser om året for at komme på ferie, til i stedet at blive væk dobbelt så længe, så man kunne spare den ene tur. Men det vil ikke appellere til alle, for mange mennesker ønsker så mange “breaks” fra arbejdslivet som muligt, simpelthen for at holde samme arbejdsliv ud.

  Nej, det er ikke nemt, men jeg tror ikke rigtig på, at en afgift nytter noget. Den slags penge har det med at ende i de forkerte lommer.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Henny

   Afgifter har det ganske rigtigt med at vende den tunge nedad; det er jeg selvfølgelig enig med dig i. Det var vistt en finke, der røg af panden. Jeg fik også en kommentar ovre på min Facebookside fra Joan, der fik mig til at se lidt anderledes på problemet.

   Løsningen må være som du skriver at reducere antallet af rejser, men gerne øge deres varighed, og at gøre de øvrige transportmidler meget billigere. Lige p.t. er det jo vanvittig billigt at flyve hvor som helst hen, mens det koster kassen at tage toget. Og det er synd, for det er jo rent faktisk dejligt at sætte sig ind i et tog og nyde udsigten. Så vidt jeg ved er spisevognene bare fjernet på de lange afgange, og de skal selvfølgelig retur, så man kan leve lidt luksuriøst på rejsen.

   Du har måske nok ret i, at en afgift ender det gale sted!

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end et år gammel.