,

Ferie og feriepenge

Føljeton

Dette må være slutningen på føljetonen om feriepengene. Jeg skrev til “Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering” (STAR), der er klageinstans for A-kassernes afgørelser. Svaret kom i går.

Efter at have læst det langsomt et par gange synes jeg, det er et fint svar også selvom jeg kunne have ønsket mig et andet udfald.

I min mail til dem, bad jeg om henvisninger til diverse hjemler. Det må man da sige, at jeg har fået 🙂

Svar fra STAR

De skriver:

“Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 10. marts 2017 fået din mail. Du vil vide, hvorfor du har mistet 25 dage med feriedagpenge, som du har optjent i 2015.

Du oplyser, at du er begyndt i et fleksjob den 20. maj 2016. Du har meldt dig ud af a-kassen på den samme dato.

Vejledende udtalelse

Vi er klagemyndighed i forhold til de afgørelser, som a-kasserne træffer. Vi kan derfor kun vejlede generelt om reglerne. Det kan du se i § 65, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017 (loven).

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge. For at få udbetalt feriedagpenge skal man opfylde flere betingelser. Man skal blandt andet have ret til dagpenge på ferietidspunktet. Det gælder også selv om man har fået en meddelelse fra a-kassen om, at man har optjent et vist antal dage med ret til feriedagpenge.

Feriedagpenge er derfor ikke ens ”egne penge” i modsætning til feriegodtgørelse optjent efter ferieloven.

Efter reglerne kan man kun få feriedagpenge, hvis man på ferietidspunktet ville have dagpengeret i tilfælde af ledighed. Det kan du se i § 75 h, stk. 3, nr. 2, i loven.

Som fuldtidsforsikret skal du kunne overtage arbejde på fuld sædvanlig tid, det vil sige 37 timer om ugen.

Man har kun ret til dagpenge, hvis man står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan henvises til arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid. Hvis man ikke kan overtage arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid, har man ikke ret til dagpenge.

Du kan ikke stå til rådighed for et fuldtidsjob, når du har fået bevilget ret til et fleksjob. Derfor har du også meldt dig ud af a-kassen. Reglerne om rådighed fremgår af bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed.

Der er ikke regler om udbetaling af feriedagpenge, når der er en feriehindring. Det skyldes, at medlemmet skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet umiddelbart forud for feriens afholdelse. Du kan også finde detaljerede regler om ret til feriedagpenge i bekendtgørelsen nr. 698 af 27. maj 2015 om feriedagpenge.

Reglerne finder du på ”Retsinformation.dk” ved at skrive nummer og årstal på reglerne.

Med venlig hilsen”

Og så er der vist ikke mere at komme efter.

God weekend til jer alle.

 

 

 

8 Svar
 1. Henny Stewart
  Henny Stewart siger:

  Aha. Forskellen mellem feriepenge og ferie_dag_penge. Feriepenge _kan_ man nemlig få udbetalt, når man er sygemeldt, hvilket jeg selv har gjort.

  Men selvom man er flexjobber, er der vel ingen, der forventer, at man aldrig skal have ferie? Optjener man ikke feriepenge som flexjobber? – Selvfølgelig kan det ikke blive meget ud af en ugentlig time, men så er der jo stadig muligheden for at holde ferie for ledighedsydelse, selvom det ikke giver mulighed for luksus af nogen slags.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Henny

   Lige netop. Den forskel er jeg også blevet opmærksom på nu.

   Jo – har man et fleksjob, optjener man ferie for den tid, man får løn for. En time om ugen giver en ret mager ferie, og mine faste udgifter levner ikke rum for tre uger på ledighedsydelse. Det er noget af en bivirkning ved det med en time, og det havde jeg ikke set komme. Jeg tror, jeg vil høre chefen ad, om jeg ikke kan holde fem dage i sammenhæng. Det tror jeg fint kan lade sig gøre. Ingen forventer vel, at man aldrig holder ferie, når man har et fleksjob. Jeg vil også lige vende det med min søde fleksjobkonsulent. I forvejen har vi en aftale om, at jeg en dag kommer ned og drikker en kop kaffe.

   • Henny Stewart
    Henny Stewart siger:

    Hovedsagen er, at du finder en løsning, der er acceptabel for dig. Jeg tænker, at FKN ikke ville være uvillige til at lade dig have en uge, hvor du kun arbejder den ene time, og så har du jo godt 5 dage, når man regner weekenden med. Humlen kunne så være, hvis nogen ville tvinge dig til at tage ferie på ferieydelse, hvilket ville være noget udpræget skidt, når du ikke har råd til det.

    En snak med konsulenten er sikkert under alle omstændigheder en god ting.

    • Stegemüller
     Stegemüller siger:

     @ Henny

     Ja jeg tror også, jeg kan finde en løsning med FKN endnu engang, da de har en meget fin personalepolitik, hvor det også vil blive taget i betragtning, at de kun betaler for en time.

     Jeg har lige siddet og tjekket satsen for ledighedsydelse, og den er bedre, end jeg troede – så det kan nok godt gå alligevel.

     Jep jeg tager en snak med konsulenten, når vi kommer lidt nærmere det nye ferieår.

 2. Jørgen
  Jørgen siger:

  Klar tale, der er til at forstå, er ikke det værste man kan komme ud for. Dette svar er et eksempel herpå.
  Det er dejligt, hvis det efterhånden er et generelt myndighedssprog. I modsætning til den ikke umiddelbart forståelige formulering “herom har vi intet at erindre”.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Jørgen

   Ja det har du fuldstændig ret i. I den tid jeg har været en del af det statslige arbejdsmarked, er der gudskelov sket markante ændringer i det skrevne sprog.

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end 100 dage gammel.