Indlæg

,

I forklædning?

Er det Martin?

Da jeg var barn, troede jeg, at det hed “Ulv i forklæder”, for det var ikke til at høre forskel på fåre… og for…; det er det forsåvidt stadig ikke, men nu ved jeg det jo.

Lige nu er det heller ikke til at høre forskel på Mette Frederiksen og Martin Henriksen. Er det mon i virkeligheden Martin, der er klædt ud og på som Mette?

Et valgoplæg?

Sosserne er tidligt ude med det, der være et valgoplæg. De har i dag præsenteret “Retfærdig og realistisk”, som er deres bud på, hvordan et af verdens rigeste lande, kan holde de fattigste ude. Vi betaler simpelthen et fattigt Nordafrikansk land for at oprette “modtagecentre” (det lyder så pænt og poleret), hvor folk kan henvende sig og bede om asylsagsbehandling. Vi skal nemlig gøre alt, hvad vi kan for at holde dem fra vores dørmåtter.

SF følger, som så ofte før, trop. Hvor blev folkesocialisterne egentlig af?

Stillet op i punktform, ser oplægget sådan ud:

 1. Loft over al ikke-vestlig indvandring til Danmark,
 2. Et modtagecenter til asylbehandling i eksempelvis et nordafrikansk land,
 3. Indføre et stop for spontan asylbehandling i Danmark.
 4. Plaster på såret/sårene:
  • Igen tage imod kvoteflygtninge, som regeringen med opbakning fra netop Socialdemokratiet ellers har sat en stopper for,
  • Hæve Danmarks betaling til FN’s flygtningeorganisation, UNHCR.
Kommentarer

Tænk at gå til valg på andre menneskers pine. Mette (Martin?) har fundet megen inspiration i EUs aftale med Tyrkiet, hvor vi betaler Erdogan for ikke at lade forarmede mennesker slippe ind bag det europæiske pigtrådshegn. Er det egentlig blevet evalueret? Det er herligt for Erdogan, der altid mangler penge i kassen og skønt for EU, der er sluppet for al bøvlet og bare med jævne mellemrum udsteder en check.

I tilfældet med Nordafrika hørte jeg i TV-avisen kl. 18:30 den 5. februar 2018 Nikolai Wammen lade det skinne igennem, at betalingen ville blive rigelig. Det kan blive big business for en eller anden høvding.

Flere eksperter har kommenteret udspillet. Fx siger vicedirektør Louise Holck fra Institut for Menneskerettigheder, at det med loftet over de ikke-vestlige indvandrere mest af alt ligner apartheid.

Der kan blive store problemer med “Retfærdig og realistisk” og samtidig overholdelse af FN’s flygtningekonvention. Johanne Schmidt Nielsen (EL) skriver på Facebook:

Derudover har Socialdemokraternes og Mette Frederiksens udspil ikke meget med virkeligheden at gøre. Slet ikke når hun samtidig siger, at Danmark fortsat skal overholde FN’s flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For vi kan ikke overholde konventionerne, hvis vi fratager forfulgte mennesker retten til beskyttelse og muligheden for at få børn og ægtefæller i sikkerhed.

En teltlejr, nåh nej et modtagecenter, midt i ørkenen har ikke en infrastruktur, der gør den egnet til måske mange tusinde mennesker: sanitære forhold, politi, kloakering osv. osv. Og det er over min forestillingsevne at de nogensinde vil etablere en sådan.

Det eneste positive er, at de vil genåbne kvoteflygtningeordningen. Den ordning har jeg meget fidus til. Den tager sig af dem, der ikke kan finansiere en menneskesmugler, dem der ikke kan gå en lang vej, dem der ikke kan redde sig selv fra druknedøden i Middelhavet osv. Det er og bliver de allersvageste, der kan komme til os ad den vej. Dem skal vi hjælpe – Inger Støjberg eller ej.

En anden løsning?

Jeg tror fast og inderligt på den europæiske idé og model. Jeg tror på, at staterne kan udrette mere sammen end hver for sig. At to plus to bliver mere end fire. Jeg begriber ikke, at man ikke fra statsledernes side for længst har besluttet sig for en fordelingsnøgle til håndtering af flygtningekrisen. For det er en krise, men den holder ikke op af sig selv, bare fordi vi lukker øjnene.

Det, der derimod sker, er at nogen – ingen nævnt ingen glemt – sætter grænsebomme op og ofrer massevis af politiårsværk, der kigger i pas ved grænsen, uden at det har den ringeste effekt. Vil man illegalt over grænser skal man bare til venstre og fem kilometer ud ad markvejen. Vi overlader nemlig bare de massive problemer til de fattige grækere samt Tyskland og Sverige.

Dette er ikke i overensstemmelse med den europæiske idé endsige med musketereden: “Én for alle og alle for én”.

, ,

Ingers asylcirkus

Asyldebat

Her i landet er vi stolte af at have en tredeling af magten nemlig lovgivende, udøvende og dømmende magt. Derved adskiller vi os fra bananstater, og vi sikrer os mod, at magt korrumperer.

Det gælder bare ikke i Støjbergs Udlændinge- og Integrationsministerium. Hun undsiger såvel egne som Justitsministeriets juridiske eksperter i sin iver efter at “gå til kanten af konventionerne” som vi har hørt hende sige tusindvis af gange.

Ministerens instruks

Helt aktuelt gælder det de såkaldte barnebrude. Politiken skriver:

“Inger Støjberg gav ulovlig ordre trods advarsler fra embedsmænd: Udlændingeministeren fjernede selv et afgørende juridisk forbehold, inden hun sidste år gav en ulovlig ordre om tvangsadskillelse af unge par på landets asylcentre. Embedsfolk forsøgte ellers at advare hende. Flere partier kræver en undersøgelse.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) gennemtvang sidste år en ulovlig instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar, selv om embedsmænd i hendes ministerium på forhånd havde forsøgt at advare mod beslutningen.

Efter flere ugers heftig diskussion om ’barnebrude’ fik Udlændingestyrelsen 10. februar 2016 en ordre om, at “ingen” asylansøgere under 18 år fremover måtte bo sammen med deres samlever – også selv om de havde børn.”

Det, der er mest problematisk, er ordet “ingen”, fordi hun med det siger, at alle skal skæres over en kam, og at sagerne ikke skal behandles individuelt. Det er ganske enkelt i strid med menneskeretskonventionen. Embedsmændene lægger ikke ryg til, og skrivelsen går hele vejen op i ministeriet uden underskrift fra nogen af dem.

Ministeriets fremgangsmåde kaldes af Ombudsmanden “stærkt kritisabel” og “samlet set meget vanskelig at forstå”.

Ministeren mener, at jura ikke er en eksakt videnskab. Det har hun måske nok have ret i, da lovgivningen ofte kan og skal fortolkes, men menneskerettighedskonventionen levner ikke meget plads til fortolkning, når det angår individuel sagsbehandling.

Ideen bag instruksen

Ministeren vil forhindre barnebrude, og formålet er jo egentlig ædelt, hvis det, hun går efter, er mindreårige pigers tvangsægteskaber med halvgamle mænd. Det er jo sådan set at sidestille med pædofili, og det kan ingen selvfølgelig understøtte. Udlændingestyrelsen behandlede i alt 27 sager. Da de endelig nåede til vejs ende, var der i alt to par, der skulle indkvarteres hver for sig.

På de sociale medier er der i dag en del debat om sagen, idet Politiken har taget den op. De, der støtter ministeren, skriver, at vi andre går ind for pædofili. Sikke en gang vrøvl.

Kongebrev udstedes af kommunen efter gældende lov, som er Ægteskabsloven. Det vil typisk være en forudsætning for indgåelse af ægteskab hvis:

 • Den ene af parterne er under 18 år.
 • Gravide piger, som er fyldt 15 år.
 • Par, som har fælles bolig og er ældre end 16 år.

Og hvis nu Støjberg skulle bestemme, burde der være en fjerde bullet, hvor der stod, at dette alene gælder etniske danskere.

Rigsretssag?

Både Enhedslisten og Alternativet ønsker sig som minimum en undersøgelseskommission, hvor det skal klarlægges, om ministeren var blevet advaret om, at hendes instruks var ulovlig. Jeg så lige TV-avisen. Der afviste hun at være blevet advaret.

Hvis en undersøgelseskommission kan fastslå, at hun netop var blevet advaret, er der grundlag for en rigsretssag. Det vil være godt, da vi så kan få fastslået, om vi i Danmark stadig har en tredeling af magten og ikke er blevet en bananstat.

,

Hej

Jeg bor på Københavns Vestegn i Hvidovre, og her er dejligt at bo, og jeg har boet her siden november 2007.

Vi har mange mennesker med anden etnisk baggrund end dansk – men her er altså ingen vold, voldtægter, slagsmål, knivstikkerier, overfald, indbrud eller alt det andet, som de etnisk danske hadprædikanter prædiker om. Faktisk er her rigtig fredeligt og dejligt.

Jeg færdes meget på Facebook, og jeg er rystet over den forfærdelige tone i asyldebatten fx: “De skal ikke integreres, de skal sendes hjem så hurtigt som muligt”, “Skyd de perkere”, “De voldtager vores kvinder”, “Det er deres skyld, at der ikke gøres noget for de hjemløse, de fattige, de gamle og de syge”, “De tager vores boliger”, “De lorte”, “Smykkeloven viser bare, at det er velfærdsmigranter” osv. osv. (I parentes bemærket blev smykkeloven vedtaget for fire måneder siden, og nu er den for første gang blevet brugt, og der er konfiskeret 79.600 kr., som tilhørte fem personer tilsammen.)

Som et led i det man kunne kalde hverdagsintegration og som min egen lille private protest mod de danske hadprædikanter, er jeg begyndt at sige “Hej”, hver gang jeg møder en kvinde med tørklæde. Jeg har nok sagt hej 50 gange nu, og det er ikke én gang sket, at de ikke har lyst op i et stort smil og kvitteret med et hej. De er nok ikke rigtig vant til det.

Gad vide hvad der ville ske, hvis vi var flere, der sagde hej?