Sådan sparer du nemt på el-regningen

Sådan sparer du nemt på el-regningen

En veninde gjorde mig opmærksom på elforbundet.dk

Siden hun gjorde mig opmærksom på denne side, elforbundet.dk, har jeg brugt en del (grøn) energi og tid på at prøve at forstå, hvad det er, jeg nu betaler sådan ca. 860 kr. i kvartalet for hos SEAS. Egl. har jeg altid troet, at ens elselskab nærmest var en del af huslejekontrakten, og at man i hvert fald ikke uden videre kunne vælge et andet selskab. Men det kan man – og der er lidt penge at spare. Jeg har simpelthen bare betalt og set glad ud, hver gang SEAS-NVE sendte en ny regning, for så var jeg klar over, der i hvertfald var et alternativ til høkassen det næste kvartal.

Alle i branchen siger, at et skifte sker uden bøvl. Der skal fx ikke komme nogen og aflæse den gamle måler, man skal ikke skifte måler, have nye kabler osv. Faktisk skal man bare logge ind med NemID, så er man på den grønne gren.

Kan du gennemskue din el-regning?

Selskaberne gør meget for at forklare, hvad det er, man betaler for, og det tager ikke lang tid at finde ud af, at langt størstedelen af prisen er omkostningerne til “transport”.

Det er et vanskeligt gennemskueligt marked, og man kan ikke uden videre regne ud, hvad man kan spare ved at skifte selskab. Derfor har jeg måttet stille Morten Sinding, forbrugerjuristen hos elforbundet.dk, flere supplerende spørgsmål for at vurdere, om det virkelig kunne betale sig for mig.

Han er sikkert godt træt af mig. I dag kom dog hans endelige svar, som viser, at jeg årligt vil kunne spare ca. 800 kr. ved at skifte til et selskab, der kalder sig Vindstød, hvor al strømmen kommer fra den i Danmark fremherskende vestenvind. Det er der da en idé i at støtte, og når de nu garanterer, at man ikke skal have høkassen parat, og at det er helt uden besvær at få opsagt den gl. aftale hos SEAS og indgået en ny med dem, har jeg besluttet at prøve. Herregud fungerer det ikke, er jeg sikkert velkommen hos SEAS igen.

Nu er 800 kr. årligt jo ikke noget særligt, faktisk er det kun knapt 67 kr. pr. måned, ved et forbrug på 1.300 kWh årligt, men det betaler langt det min forsikring er blevet dyrere af, at jeg ikke længere ønsker en selvrisiko.