Retsforbeholdet

Det handler om mere end hende

Som det vil være enhver bekendt skal vi til folkeafstemning om 3½ uge den 3. december – det handler om det danske retsforbehold. Jeg har i dag prøvet at sætte mig lidt ind i, hvad det egentlig drejer sig om, men jeg synes slet ikke, det er let. Denne hjemmeside er god og oplysende, som den ligger der som en del af Folketingets hjemmeside. For første gang i mit liv ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal stemme. Jeg har prøvet at læse hos de partier, jeg normalt er enig med, men de er indbyrdes uenige, og hvad gør man så?

Ja-partierne får det til at fremstå som et ja eller nej til Europol. Hvem synes da ikke, vi i Europa skal samarbejde om grænseoverskridende kriminalitet? Cybercrime og menneskehandel skal vi selvfølgelig bekæmpe i fællesskab. Men se bare på Norge og Schweiz de er allerede med i samarbejdet i dag, de deltager bare via en såkaldt parallelaftale. Sådan en kunne Danmark jo også få.

Det handler om andet og mere end Europol nemlig om 22 underliggende retsakter; jeg har nok ikke ledt godt nok, men jeg har ikke lige kunnet finde en liste over, hvad retsakterne helt konkret handler om. I følge Enhedslisten er det om alt fra straffenes længde til konkursboer via sager om fælles forældremyndighed. Har vi en gang afgivet suveræniteten kan vi i følge partiet aldrig få den igen. Opdatering: Hos Socialdemokraterne ligger listen over de 22 retsakter.

Man kunne stemme ja ud fra et ønske om at få landene til at samarbejde om flygtningekrisen, der er den største udfordring siden 2. verdenskrig. Flygtningepolitikken er bare ikke en del af retsforbeholdet, så det er ikke noget argument, alligevel bruger DF en stor del af deres spalteplads flygtningepolitikken til at argumentere for et nej. Jeg forstår det ikke.

Hvis man stemmer nej bliver det måske tolket som en støtte til DF, der vist er det største nej-parti – dem vil jeg nu nødig slås i hartkorn med.

Hold da op hvor er det indviklet. Jeg håber, der kommer nogle ærligt oplysende debatter på TV inden valgdagen, og at det flytter sig væk fra spørgsmålet om ja eller nej til Europol. På selve valgaftenen er jeg desværre til ECT på PCH, så jeg kan ikke rigtig komme til at følge debatten. Det er lidt ærgerligt.

Opdatering 2: Jeg fandt denne lille video med Søren Søndergaard fra EL. Jeg synes, den er god og oplysende.

20 Svar
 1. Pia
  Pia siger:

  Der er ikke nemt at finde ud af, hvad det egentlig er vi skal stemme om. Aldrig har jeg været på så bar bund, som jeg er nu.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Pia

   Jeg er 100 pct. enig med dig. Jo mere jeg læser om det, jo mere forvirret bliver jeg. Jeg kunne godt tænke mig noget information, der ikke var inficeret af politik. Tror dog nok jeg har fundet en pålidelige side. Den hedder 3december.dk og har rigtig meget god information. Måske kan du bruge den?

 2. Fruen i Midten
  Fruen i Midten siger:

  Du har ret; det er ikke helt simpelt at finde ud af, hvad det valg egentlig går ud på. Og meget af den propaganda, man hører eller ser, virker ofte alt for forenklet og til tider decideret misvisende. Det er skræmmekampagner frem for oplysning, og det bryder jeg mig ikke om.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Fruen i Midten

   Det glæder mig næsten, at jeg ikke er den eneste, der ikke finder det let at finde ud af, hvad det egentlig går ud på. Jeg prøvede at følge Jørgens link til Tænketank EUROPAs avis (http://thinkeuropa.dk/), men det er en lang skræmmekampagne/ja-kampagne. Det er dog gået op for mig, at vi taler om en tilvalgsordning, som vist nok går ud på, at politikerne fra sag til sag kan beslutte, om vi skal være med eller ej – måske er det det, der kaldes “tag selv bordet”?

   Jeg savner noget neutral oplysning!

 3. Ole Dalsgaard Jensen
  Ole Dalsgaard Jensen siger:

  Jeg synes til gengæld, at det er “uudholdeligt”, når man gang på gang ser nedladende kommentarer om de politikere, som man tilfældigvis ikke er enige med.
  Jeg synes, at det er uværdigt at betegne Claus Hjort Frederiksen som “uudholdelig”, hvis man ønsker en konstruktiv debat, hvad jeg fornemmer, at Hanne faktisk gør.

  Jeg er dog ikke i tvivl om, at dit politiske ståsted er væsentlig tættere på Enhedslisten og SF end det er på Venstre, som jeg personlig er mere i overensstemmelse med.
  Jeg vil ikke kalde Johanne Schmidt Nielsen for “uudholdelig” at høre på, selvom hendes synspunkter efter min mening er alt for unuancerede, og hun har en utrolig sort/hvid tilgang til tingene, og i øvrigt står Enhedslisten for nogle politiske holdninger, som er så langt fra den virkelige Verden, at den ikke kan begrunde den taletid, som mange medier ukritisk stiller til hendes rådighed – men fred være med det.

  Ang. afstemningen vil jeg stemme JA, men det er udelukkende ud fra en principiel holdning, at hvis Europa (og Danmark) skal bidrage til at løse globale problemer, skal det ske i et forpligtende samarbejde. Det gælder både bekæmpelse af kriminalitet, beskyttelse af miljøet, kontrol af flygtninge-situationen, da det alle er områder, hvor vi som et meget lille land alligevel ikke kan gør nogen som helst forskel, hvis vi vælger at sætte os mere eller mindre uden for indflydelse med alle mulige (og umulige) forbehold. Ved at sige JA har vi større chance for at være med til at præge de beslutninger, som nødvendigvis må træffes internationalt.

  Jeg har dog respekt og forståelse for, at andre har et andet synspunkt, men jeg vil gerne være fri for, at der kastes mudder efter dem, som man er uenige med, bl.a. ved at kalde dem for “uudholdelige”.

  Hilsen Ole

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Ole

   Velkommen til min blog og tak for din kommentar, der lige skulle godkendes først, da det er første gang, du kommenterer her. Fra nu af vil du stryge lige igennem.

   Jeg havde faktisk også selv gået og tænkt over det med “uudholdeligt” og at det var lige over stregen. Jeg er faktisk enig med dig, så nu har jeg sat en streg hen over det. Hvis jeg slettede det helt, ville din kommentar ikke give mening.

   Jeg tror ikke, vi skal diskutere Enhedslisten contra Venstre – vi bliver alligevel aldrig enige 🙂 Jeg vil bare sige, at jeg oplever Johanne Schmidt Nielsen som en af de få redelige og ærlige politikere i det danske folketing. Og for at gå til den anden side oplever jeg Venstres Jens Rohde som en af de mest redelige politikere i Europaparlamentet.

   Dine argumenter for et “ja” er gode og fornuftige, og kan gøre mig i tvivl igen, bedst som jeg troede, jeg havde truffet min beslutning. Nu drager du flygtningepolitikken ind i det, men du skal huske på, at det er der ingen af de 22 retsakter, der handler om; det vil kræve en særskilt afstemning, som også hele ja-siden siger det.

   • Ole Dalsgaard Jensen
    Ole Dalsgaard Jensen siger:

    Det er da glimrende, når man får folk til at reflektere over tingene. Det samme lykkedes vist for et par uger siden, hvor en i øvrigt anerkendt journalist – og gymnasielærer – Jan Maintz brugte superlativer som “nedslagtning”, “perspektivløs massakre”, “drastisk underminering”, “ødelæggelse”, “radikal udhuling”, “massefyringer”, “uddannelsesmiljø tømt for kvalitet og glæde”, “anorektisk gymnasieuddannelse i discountklassen” om Socialdemokratiets støtte til nedskæringer på gymnasieområdet.
    Jeg tror, at det lykkedes mig at fortælle, at med en sådan retorik opnår præcis det modsatte af hensigten – nemlig at man IKKE bliver hørt, fordi man automatisk opfattes som usaglig.
    I betragtning af at manden har skrevet bogen “Kan du være mere konkret” http://butik.information.dk/products/isbn-9788775144327, er det ekstra “overraskende”, at han i debatten bruger den slags retorik 🙂

    Ellers har du ret i, at vi næppe bliver enige rent politisk, men derfor er hverken dine eller mine holdninger nødvendigvis mere “rigtige” af den grund.
    Du kalder Johanne for en af de få “redelige og ærlige” politikere – hvilket må betyde, at de fleste er det modsatte !!??
    Personligt synes jeg ikke, at det er “redeligt” at forsvare en aktivist, som hælder rød maling over landets Statsminister, fordi man er uenig i den politik, som er vedtaget af flertallet.
    Jeg synes heller ikke, at det er hverken “redeligt” eller “ærligt” at benytte det “billige trick” at blive ved med at fremstille den førte politik som et forsimplet spørgsmål om at give skatte-lettelser til de rigeste og lade de dårligst stillede betale gildet.
    Johanne ved naturligvis godt selv, at billedet er væsentlig mere nuanceret og i lige så høj grad handler om at sikre danske virksomheders konkurrenceevne og undgå at arbejdspladser flytter til udlandet, men hendes forenklede fremstilling går rent ind i de befolkningsgrupper, som Enhedslisten typisk henvender sig til.
    Helt den samme taktik anvender Enhedslistens politikere også på andre områder, hvor tingene fremstilles på samme sort-hvide facon.

    For SFs vedkommende blev det til fulde dokumenteret, at partiets kerne-holdninger ikke har gang på jorden i virkeligheden, da de fik sæde i nogle af ministerierne, og de måtte sluge så mange kameler, at baglandet næsten helt stod af og først så småt vendte tilbage, da de meldte sig ud af regeringen og igen kunne stå ved siden af Enhedslisten med uforpligtende synspunkter, hvor de kan nøjes med at stille krav uden at behøve at pege på holdbare financierings-muligheder.

    Efter min opfattelse er det kun S, R, V og K, som alle har tradition for at være regerings-bærende, der reelt har det politiske format til at stå med ansvaret for landets økonomi.
    Jeg tror ikke på Liberal Alliance, som efter min smag fremstiller tingene forsimplet.
    DF havde chancen for at bevise, at de er regerings-duelige, men de valgte at blive støtte-parti, så de fortsat kan føre “markerings-politik” – ligesom SF og Enhedslisten.

    Om man ønsker blå eller rød regering er primært et spørgsmål om ideologi, hvor jeg er mere liberalist end socialist, selvom jeg vil vove den påstand, at min humanistiske indstilling er fuldt på højde med hvem som helst i rød blok.

    Lige til sidst – jeg er godt klar over, at afstemningen 3. december ikke handler om klima, men jeg nævnte det som en begrundelse for, at vi ikke skal have alle mulige forbehold på områder, som kun kan løses ved en fælles indsats i et forpligtende samarbejde.
    Det forslår som en skrædder et vist sted, hvis vi pålægger os en masse miljø-mæssige begrænsninger, som forringer vor konkurrenceevne, hvis forureningen får lov at fortsætte omkring os.
    Vi løser heller ingen flygtninge-problemer, selvom Danmark ukritisk fortsætter med at tage imod flygtninge, hvis årsagen til flygtningestrømmene ikke bliver standset.

    • Stegemüller
     Stegemüller siger:

     @ Ole

     Grunden til at det er så svært at finde hoved og hale i denne her folkeafstemning er, at det er politik, og så snart det er det, synes jeg ikke “de” er til at regne med, og så har jeg så valgt de mindst ringe = dem jeg trods alt stoler mest på.

     Selvfølgelig skal ingen uanset politisk tilhørsforhold hælde rød maling ud over nogen.

     Jeg er enig med dig i, at årsagen til flygtningekrisen må findes og bringes til ende.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Inge

   Ja det er jo vigtigt stof, så du må hellere få kigget på det. Heldigvis er der endnu god tid.

 4. Jørgen
  Jørgen siger:

  Jeg synes heller ikke det er let, men med avisen i dag var et annoncetillæg fra Tænketanken Europa (http://thinkeuropa.dk/), måske kan det give yderligere svar. I alle tilfælde synes jeg at forstå, at der er forskel på en tilvalgsordning (som det handler om) og parallelaftaler, som vi har 4 af samt to afviste, som vi altså ikke har. Jeg forstår også at det næsten ikke handler om flygtninge og dem der lægger vægt på andet end hvad det handler om.
  Der er tid til at sætte sig mere ind i sagerne, men det bør næppe foregå via TV, snarere ved læsning her og der.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Jørgen

   Mange tal for linket! Jeg vil straks kaste mig over de forskellige artikler.

   Som jeg forstår det, handler det overhovedet ikke om flygtninge. Det havde ellers været temmelig relevant.

   Du har ret, der er tid endnu. Jeg synes, det ville have været godt med en saglig Tv-debat, men da det er politik, kan det nok ikke laves (en af grundene til at jeg er træt af politik).

 5. Donald
  Donald siger:

  Kampagnerne (både ja og nej) er så fulde af misinformationer at det må blive et nej (fra mig) ud fra et håb om at det politiske opdager at de behandler vælgerkorpset forkert.

  Jeg synes som du at der kan være mange gode grunde til et øget samarbejde i EU, men begrundelserne i den aktuelle situation halter. Jeg er især bekymret for “harmonisering” af forhold omkring arbejdspladser (sikkerhed/miljø).

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Donald

   Jeg tror også, det bliver et rungende nej fra min side, og så må jeg leve med at blive slået i hartkorn med DF.

   Jeg synes, det var meget interessant at finde de 22 retsakter på Socialdemokraternes hjemmeside (de ligger sikkert også mange andre steder, men jeg er ikke så god til at finde ting på nettet). Trine Bramsen (S) havde et indlæg på FB, hvor hun skrev “Hjælp politiet – stem ja”. Jeg lagde så en kommentar, hvor jeg skrev, at det jo jfr. deres egen hjemmeside handlede om 22 andre ting. Hertil svarede hun så, at ja der var også mange andre gode grunde til at stemme ja. Jeg synes, dette er manipulation, for hvor mange dykker ned i retsakterne? De agerer på baggrund af overskrifterne – og det gør jeg egl. også selv.

   Er spørgsmålet om harmonisering vedrørende arbejdspladserne en del af retsforbeholdet?

 6. Eric
  Eric siger:

  Jeg har ikke sat mig ind i sagerne, men når Claus Hjort Frederiksen er for, er jeg sandsynligvis imod. Han er mit politiske kompas 😉

Der er lukket for kommentarer.