Grænser for ytringsfrihed

Paludan

100 mill. kr. er mange penge

De seneste to dage har det i TV avisen været omtalt, at der i perioden fra 1. januar til grundlovsdag i år er brugt 100 mill. kr. på at passe på Rasmus Paludan, når han brænder koraner indsvøbt i bacon af. Beløbet er absurd, og pengene kunne være brugt meget bedre. Men han har jo sin grundlovssikrede ytringsfrihed eller er der rent faktisk grænser for ytringsfriheden?

Claus Oxfeldt

Politiforbundets formand var i dagens TV avis og var på stadiet ‘nu er det nok’, for der var akkumuleret 1.086.000 afspadseringstimer i politiet, og ingen kan se, hvordan de nogensinde skal blive afspadseret. En del af timerne stammer nu nok fra den smarte bevogtning ved den dansk- tyske grænse.

Lidt jura

Grundloven rummer frihedsrettighederne og de klassiske frihedsrettigheder er § 77 om ytringsfriheden, § 78 om foreningsfrihed og § 79 om forsamlingsfrihed.

Som udgangspunkt kan Paludan efter § 77  udtrykke det, han vil. Han kan sige, skrive eller på anden måde udtrykke sine tanker offentligt. Men samtidig må han også tage ansvaret for det, han siger eller skriver. Der vil under særlige omstændigheder kunne rejses injuriesager mod ham.

Efter § 79 er der som hovedregel forsamlingsfrihed, hvis mødet eller lignende foregår under åben himmel. Men der er visse modifikationer, der går ud på, at hvis der er fare for ‘den offentlige fred’, kan politiet forbyde mødet mv.  Der skal meget til, før man taler om, at der er fare for den offentlige fred. Det skal handle om væsentlige samfundsmæssige interesser. Forstyrrelse af den offentlige orden er ikke tilstrækkeligt.

Af politilovens § 7 fremgår det at politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig. Bestemmelsen er en ‘udpensling af grundlovens § 79 om forsamlingsfriheden.

Konklusioner

Faktaark fra Institut for Menneskerettigheder 04/19: Politiet kan forbyde en forsamling, hvis politiet ikke kan forebygge faren for den offentlige fred med en politistyrke af en størrelse, der gør det muligt at opretholde et forsvarligt politiberedskab i øvrigt.

Samme konklusion efter samme bestemmelser kom advokat Tyge Trier til i TVA. Så må det da være rigtigt! Nogen må kunne skride ind overfor Paludan, når de lærde er så enige om, at det er en mulighed. Han ødelægger forholdet mellem alt for mange mennesker i et land, der er bedre vant og er bedre værd end sådan en opkomling. Og så kunne vi i øvrigt bruge pengene meget bedre…

2 Svar
 1. Eric
  Eric siger:

  Jeg har også fulgt (lidt) med i den debat, og på en måde synes jeg, at den er vendt lidt på hovedet, når det bliver et spørgsmål om P.’s ytringsfrihed, som er sikret af grundloven. Det drejer sig vel om hans ret til politibeskyttelse. Grundloven garanterer ikke politibeskyttelse, hver eneste gang en rabiat person ønsker at lave hadefulde happenings.
  Politiloven er ikke grundloven og kan nemmere ændres. Som lægmand kan jeg dog ikke se, at §7 sikrer beskyttelse. Politiet skal beskytte borgernes RET til at forsamle sig, står der (min fremhævelse), og (stk. 2): “Politiet har RET til at overvære offentlige forsamlinger. (…)” – altså ikke PLIGT.
  Er der noget, der forhindrer politiet i at meddele P., at politibeskyttelsen er “rationeret” til fx 1 gang pr. måned eller kvartal? Hvis han ønsker at gennemføre sine happenings uden beskyttelse, kan han gøre det, hvis han tør tage konsekvenserne.
  Hvis politiet har PLIGT til at beskytte hver gang, P. vil brænde bacon af, bliver det jo helt uoverskueligt – der kunne jo være 10 eller 20 af hans slags.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Eric

   Jeg synes det er lidt svært at finde ud af, hva der er op og ned i denne ‘sag’. Jeg synes egl., du kan have ret i at det drejer sig om retten til politibeskyttelse. På den anden side set er grundloven trin-højere end alle andre love og bekendtgørelser, og kan han påberåbe sig den ville jeg umiddelbart tro, at alt andet kan smutte. Men sådan er det så ikke i følge de lærde.

   Det du er inde på med en indskrænkning til fx en gang om måneden/en gang i kvartalet mv. var Tyge Trier (var det vist) også inde på. dDet forekommer uhyre fornuftigt, og kunne bringe lov og orden frem i landet igen. Og det kan vel ikke være sådan at politiet har pligtig til at stille op hver gang tossen ter sig. Der må være grænser for ytringsfrihed.

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end et år gammel.