Indlæg

Grænser for ytringsfrihed

Paludan

100 mill. kr. er mange penge

De seneste to dage har det i TV avisen været omtalt, at der i perioden fra 1. januar til grundlovsdag i år er brugt 100 mill. kr. på at passe på Rasmus Paludan, når han brænder koraner indsvøbt i bacon af. Beløbet er absurd, og pengene kunne være brugt meget bedre. Men han har jo sin grundlovssikrede ytringsfrihed eller er der rent faktisk grænser for ytringsfriheden?

Claus Oxfeldt

Politiforbundets formand var i dagens TV avis og var på stadiet ‘nu er det nok’, for der var akkumuleret 1.086.000 afspadseringstimer i politiet, og ingen kan se, hvordan de nogensinde skal blive afspadseret. En del af timerne stammer nu nok fra den smarte bevogtning ved den dansk- tyske grænse.

Lidt jura

Grundloven rummer frihedsrettighederne og de klassiske frihedsrettigheder er § 77 om ytringsfriheden, § 78 om foreningsfrihed og § 79 om forsamlingsfrihed.

Som udgangspunkt kan Paludan efter § 77  udtrykke det, han vil. Han kan sige, skrive eller på anden måde udtrykke sine tanker offentligt. Men samtidig må han også tage ansvaret for det, han siger eller skriver. Der vil under særlige omstændigheder kunne rejses injuriesager mod ham.

Efter § 79 er der som hovedregel forsamlingsfrihed, hvis mødet eller lignende foregår under åben himmel. Men der er visse modifikationer, der går ud på, at hvis der er fare for ‘den offentlige fred’, kan politiet forbyde mødet mv.  Der skal meget til, før man taler om, at der er fare for den offentlige fred. Det skal handle om væsentlige samfundsmæssige interesser. Forstyrrelse af den offentlige orden er ikke tilstrækkeligt.

Af politilovens § 7 fremgår det at politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig. Bestemmelsen er en ‘udpensling af grundlovens § 79 om forsamlingsfriheden.

Konklusioner

Faktaark fra Institut for Menneskerettigheder 04/19: Politiet kan forbyde en forsamling, hvis politiet ikke kan forebygge faren for den offentlige fred med en politistyrke af en størrelse, der gør det muligt at opretholde et forsvarligt politiberedskab i øvrigt.

Samme konklusion efter samme bestemmelser kom advokat Tyge Trier til i TVA. Så må det da være rigtigt! Nogen må kunne skride ind overfor Paludan, når de lærde er så enige om, at det er en mulighed. Han ødelægger forholdet mellem alt for mange mennesker i et land, der er bedre vant og er bedre værd end sådan en opkomling. Og så kunne vi i øvrigt bruge pengene meget bedre…