,

86 år i dag

Jytte B. Stegemüller (1935 – 2006)

(Billedet herover: Jørgen Stegemüller og Jytte Baunsgaard Stegemüller, født Christensen, vielse hos sognefoged Lars Nielsen, Brande den 22. oktober 1955.)

Ovenstående navn er min (adoptiv-)mor, billedet er mine forældres vielse den 22. oktober 1955, og klikker du på linket, får du en grafisk fremstilling af hendes aner. Hun kunne i dag, den 7. maj 2021, være blevet 86 år. Hun døde 71 år gammel af lungecancer i december 2006 på Holbæk Centralsygehus.

Jeg mødte frem på sygehuset efter hendes død, og gav hende en lillebitte (dum?) gave med i døden i form af min (adoptiv-)fars konfirmations-salmebog, som jeg end ikke turde lægge på hendes bryst, selvom det var min hensigt. Jeg var bange for, at hun ville rejse sig fra de døde. En medarbejder måtte lægge den på brystet af hende på mine vegne. Det var han sød at gøre.

Sorg og savn?

Nej egl. ikke rigtig. Det lyder muligvis sært. Lad mig prøve at forklare:
  • Hun var vidende om det seksuelle misbrug, hendes mand fra 1974 til 1980 begik mod mig, men hun greb ikke ind. Hun lod det ske, fordi hun ikke vidste, hvad hun skulle stille op med to børn. (Jeg har en halvbror, der er 13 år yngre end jeg, men jeg kender ham reelt ikke.)
  • I 2003 bekræftede hun, at hun havde kendt til misbruget. Det er altså ikke noget, jeg digter!
  • Vi havde ingen kontakt fra 1981 til 2003. Det er 22 år.
  • I 2003 så jeg i telefonbogen, at hun og den tidligere ægtefælle (overgrebsmanden – psykologen kalder ham “psykopaten”) havde hver deres adresse; derfor kontaktede jeg hende! Jeg antog, de var skilt eller i det mindste separeret. Det viste sig at være rigtigt. Vi prøvede at få det til at fungere, men godt blev det aldrig. Jeg har intet imod tilgivelse; jeg definerer mig selv som kristen, og der hører tilgivelsen til, alle kan tage fejl og blive klogere, jeg har brugt mindst hundredetusinde på terapi og bearbejdningsprocesser, men det blev ikke rigtig godt.
  • Hun kunne ikke slippe ham, skulle konstant referere til ham og jeg kunne ikke holde ud at høre om ham. Det var jeg ikke klar til. Terapi eller ej. Hundredetusinde kroner eller ej.

Min første – og eneste – skåltale?

Jeg har lagt min første (og eneste?) tale i noterne om hende, så du kan selv læse med, nemlig en tale til hendes 70-års dag, hvor jeg gjorde mig umage for ikke at begå den fejl, mange taleskrivere begår: nemlig at tale om sig selv! Det ville jeg ikke – heller ikke selvom jeg ikke kendte til kunsten.

Det var svært at komme omkring et tomrum på 22 år; jeg kunne jo ikke lade som om, det ikke var der? Jeg drejede skuden og sprang over (måske gærdet hvor det var lavest?) ved at fokusere på den fantastiske ti-års-dag hun må have haft ved befrielsen i 1945 og så hendes nye liv ved tilbageflytningen fra Bornholm til Ods Herred, Nykøbing By, efter skilsmissen fra psykopaten.

Min gave var en flot indbunden slægtsbog, super professionel – dyr og med guldtryk- men man skal måske nok være en “slægtsnørd” for at kunne anerkende værdien i en sådan. Jeg tror aldrig, hun helt forstod gavens betydning – men det kan jo have noget med mig at gøre.

Nu er det så lidt over 14 år siden, hun er død. Det gør egl. ikke noget, og det lyder måske helt forkert. Men vær i givet fald rar at læse ovenstående igen – gerne langsomt – så kan det være, du forstår bedre!

 

 

,

Handicappet?

Personlig assistance til handicappede i erhverv

Jeg har i dag været til møde med min fleksjobkonsulent, hvor jeg primært sad og tudede; jeg udstillede mig selv, men så så han, hvem jeg også er.

De fleste kæmper for en førtidspension, men jeg kæmper imod en førtidspension. Efter hans opfattelse er det heller ikke der, vi er.

Han er sød og forstående og finder genveje. Hvidovre Kommune er en god kommune at bo i.

Han foreslog, at vi starter med en virksomhedspraktik og sideløbende bliver ved at søge efter et fleksjob. Indledningsvist var jeg ikke rigtig med på det og sagde, at jeg ville tænke over det til i morgen. I løbet af mødet kunne jeg alligevel mærke, at det er den rette vej at gå, og det gør vi så.

En praktik vil muligvis kunne vise mig, at jeg stadig kan noget. Sikker er jeg dog ikke.  For måske at blive klogere på, hvad jeg stadig kan, har vi aftalt, at jeg laver en samling stikord til i morgen, som han kan bruge til at kigge efter stillingsopslag ud fra. Det er en god plan, og måske er det lettere at finde en praktik end et egl. fleksjob? Og måske er det bedre at overraske opad end nedad?

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Et af mine problemer er mangel på overblik, så han forslog uden videre, at jeg kan få “Personlig assistance” efter ovennævnte lovs kapitel 3. Det er endnu en udgift for kommunen!

§ 6. Tilskud ydes til en virksomhed til aflønning m.v. af en personlig assistent for en ansat eller for en person, der skal ansættes i virksomheden, eller virksomhedens indehaver.

Stk. 2. Den personlige assistent skal bistå personen med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig personlig assistance til.

Af pjecen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR) – Specialfunktionen job og handicap –  fremgår det, at “Den personlige assistents opgaver kan fx være: Særlig personlig støtte til fx struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver.”

Jeg synes, det er trist at være nået hertil, men når det nu endelig er, vil jeg gerne tage i mod tilbuddet. Det er da et forsøg værd.

Er jeg handicappet?

Tjah det er jeg jo nok i et eller andet omfang, og der er vel en grund til, at JØP for snart et par år siden fandt, at jeg er ⅔ invalid; men det er svært at erkende, at det bliver værre og værre. En ven siger det råt for usødet, og jeg bliver ked af det, men det bliver aldrig som før, og jeg kan ikke arbejde som jeg kunne end ikke på et reduceret timetal.

Min fleksjobkonsulent har også set “Mr. Jones” med Richard Gere i hovedrollen som bipolar. Og derfor forstod han præcis, hvad jeg mente, da jeg beskrev scenen, hvor Mr. Jones sparker alle dørene i konservatoriet op: han vil se alt det, han ikke kan mere! Jeg kender det, og da jeg så den en aften på 808, slukkede jeg ved den scene. Jeg kunne ikke udholde den.

I går opdaterede jeg min FAQ om bipolar. Omkostningerne i blot psykiatrien er nu oppe på er nu oppe på ca 1 mio. kr. Og regner man det hele med, er vi oppe på 1,7 mio. kr. Og så jubles der over, at “vi” har fået 100 mio kr. “forærende” på finansloven for 2019 ff. Der skal så bare 100 af min slags til…

, ,

I had a dream

Går det mon an?

Min største og vigtigste drøm er at komme i arbejde de 15 timer om ugen, som det nu, af alle instanser, er vurderet, at jeg kan arbejde. Men pludselig tænker jeg på, om jeg er alt for urealistisk. Måske er jeg slet ikke i stand til det? Måske er det rette en pension? Jeg er jo mit arbejde, ergo hvis jeg ikke arbejder, er jeg ingenting.

Det der bringer mig til at tvivle er, at:

  • jeg skal skrive alting ned
  • jeg skal lave skemaer for at få gjort selv de mest banale ting så som at vaske, tømme postkasse og papirkurv en gang om ugen – alt det som andre mennesker bare gør
  • der kræves et arbejde og skemaer for at få struktur
  • jeg er ved at drukne i lister, skemaer, kalendere og alarmer på telefonen, der sikrer, at jeg husker at tage medicinen
  • jeg behøver dosispakninger

Jeg har en ven, der flere gange har ytret, at alt det ovenstående, plus mere, er de rene falliterklæringer. Jeg ved snart ikke. Måske kan jeg slet ikke noget mere? Måske skal jeg bare opgive kampen om at komme ind på arbejdsmarkedet igen?

Jeg har møde med fleksjobkonsulenten kl. 13:00 i dag, og jeg har sådan set tænkt mig at lægge de fleste af kortene på bordet, dog vil jeg ikke vise ham ugeskemaet, for så får jeg da aldrig så meget/lidt som et fleksjob.

Jeg vil ganske enkelt spørge ham, om han tror, en pension kunne være relevant.

Jeg har bare medlidenhed med mig selv.

Citrusfrugterne herunder er bare pæne at se på. De har bestemt ingen sammenhæng med teksten, men der skal også være lidt godt (til ganen).