Tag Archive for: Pia Glyngdal

,

Jobcenter Lærkevej og pinlig bisidder

Jobcenter Lærkevej og pinlig bisdder

Udskældt

Jobcenter Lærkevej og pinlig bisidder

Gennem de seneste måneder har der på de sociale medier været fokus på Jobcenter Lærkevej i Københavns Kommune – og noget af kritikken er sikkert berettiget.

Folk der, af egen læge, speciallæger, smerteklinikker mv., er vurderet at have en »væsentligt og varigt« nedsat arbejdsevne, bliver alligevel sendt ud i den ene praktik efter den anden, skønt de kun kan arbejde en eller to timer pr. dag tre dage om ugen. Det er helt urimeligt.

I dag kom jeg tilfældigvis til at lytte til »Samtale med voodoo-doktor i Jobcenter« på YouTube. Udsendelsen er en time og otte minutter lang og er optaget på et møde mellem på den ene side den sygemeldte Kim Madsen og hans bisidder den 64-årige ergoterapeut Bitten Vivi Jensen og på den anden side en speciallæge i nyresygdomme.

Det må undre, at jobcenteret hyrer en specialist i nyresygdomme, når Kim Madsen døjer med slidgigt!

Mere nuanceret

Kim Madsen og hans bisidder er meget lidt samarbejdsvillige ved udfærdigelsen af speciallægeerklæringen. Jeg synes faktisk, at lægen er dygtig til at prøve at komme rundt om alle Kims problemer med slidgigten. Gang på gang fortæller han, at han er tilstede som Kims talerør, og at det er Kims møde. Han fortæller også mange gange, at han jo bare kunne have læst alle papirer i sagen, men at han gerne vil høre det fra Kims egen mund. Dette opfattes af Kim og bisidderen som noget negativt, og at det bare er et forsøg på fra lægens side at underkende alt det papir, der i forvejen findes i sagen.

En af de mange gange, hvor parterne støder sammen, er, da lægen spørger til, om Kim kan passe sit barnebarn på syv år. Kim og bisidderen kan ikke se, hvad det har med slidgigten at gøre. Lægen forklarer, at den art oplysninger er med til at beskrive de funktionsindskrænkninger, Kim har i sin dagligdag. Han må eksempelvis tage opvasken i flere tempi; har han været på job/i praktik bare et par timer, er han smadret, og kan kun ligge på sofaen.

Lægen lokker ud af ham, at han havde rygsmerter allerede før, han også fik overvægten at kæmpe med. Det er da i høj grad en oplysning, der er til Kims fordel.

Lægen prøver efter bedste evne at lytte og belyse sagen, ligesom han nærmest forgæves forsøger at skaffe sig taletid, men bisidderen afbryder konstant. Det er for alle medvirkende en pinagtig optagelse af et ligeså pinagtigt møde.

Kim afslår at medvirke til en undersøgelse af ryg, bevægelighed mv. Det er rimeligt nok, at han synes, det skal foregå på en lægeklinik og ikke i et baglokale på Jobcenter Lærkevej.

Hvis Kim Madsen gik frustreret hjem, skulle han starte med at fyre sin bisidder!

Min egen sag

Da jeg selv havde en bisidder fra SIND, havde vi altid på forhånd og i samarbejde forberedt en dagsorden, som vi havde med til Hvidovre Kommune, eller vi havde sendt den på forhånd, så vi var sikre på at komme omkring alle de – for os – vigtigste emner.

Som jeg husker det, førte jeg ordet, og min bisidder trådte til, hvis jeg ikke kunne gøre mig forståelig eller bare tabte tråden. Vi var ikke kommet nogen vegne, hvis bare en af os havde været obsternasig.

Det skal så tilføjes, at jeg havde verdens dygtigste bisidder med to lange, videregående uddannelser bag sig (cand. teol og socialrådgiver) og mange års erfaring fra en kommunalforvaltning. Hun gjorde langt mere for mig, end hun på nogen måde var »forpligtet« til, og vi havde et utrolig godt samarbejde. Jeg skylder hende den dag i dag stor tak. Herudover kan jeg kun sige, at Hvidovre Kommune har behandlet mig godt!

Forvaltningen er en samarbejdspartner

Jeg synes, man skal se forvaltningen som en samarbejdspartner. Det nytter ikke at skændes. Det betyder på ingen måde, at man skal acceptere alt muligt fra forvaltningens side, eller at man ikke kan møde urimelig opførsel og dårlig sagsbehandling. Fra min egen sag kan jeg huske desperationen, da kommunen mente, at jeg var »for syg til sygedagpenge«. Det var en forfærdelig periode, hvor jeg ikke vidste, om jeg var købt eller solgt. Jeg var af den grund også indlagt en kort periode, fordi jeg var bange for konsekvenserne af uvisheden.

Min bisidder og jeg var enige om, at hvis vi skulle nå nogen vegne med forvaltningen, måtte vi samarbejde og tale samme sprog. Min bisider havde de aktuelle paragraffer klar, mens jeg alene kunne falde tilbage på »juridisk metode«, som i realiteten ikke kan bruges til ret meget.

Jeg var hos speciallæge Pia Glyngdal (tidligere klinikchef på Psykiatrisk Center Hvidovre), og det var en uhyre positiv oplevelse. Alle havde sagt til mig forinden, at hos hende var jeg i gode hænder, og det er sandt. Hun havde sat tre timer af, og vi brugte næsten al tiden. Hun var grundig, og hun spurgte også til en hel masse, som måske ikke umiddelbart syntes relevant; men da erklæringen kom (og jeg fik den til gennemsyn, inden hun sendte den til forvaltningen), viste det sig, at de oplysninger, jeg havde fundet irrelevante, var sat ind i en sammenhæng, der gav mening, fx at min bipolare affektive lidelse formentlig har ligget latent siden teenageårene, som ikke var ret nemme.

Positivt møde i rehabiliteringsteamet

Mødet med rehabiliteringsteamet var udelukkende positivt. De fulgte det, jeg gerne ville, nemlig et fleksjob. Jeg var så nervøs, da jeg gik ind. Med mig havde jeg min erhvervsrådgiver Jane Hansen fra Psykiatrifonden, som jeg følte mig 100 pct. tryg ved. Jane kom slet ikke til at spille nogen rolle, men jeg var glad for, at hun var der, og at hun ville tage over, hvis jeg ikke kunne klare mig selv. Da teamet hentede os ind igen efter deres deres votering, og de kom med deres indstilling, var jeg så lettet, at jeg bare græd. Pludselig kunne jeg alligevel se en fremtid.

Konklusion

Der er i høj grad grund til at være skeptisk overfor Københavns Kommune, der stort set aldrig tilkender en pension efter et eller flere ressourceforløb, men der er også grund til en gang imellem at kigge lidt nærmere på den enkelte sag og at lytte til, hvad det egentlig er, forvaltningen siger. I de forskellige udsendelser jeg har lyttet til, forsøger de (mange) forskellige sagsbehandlere at klargøre deres hensigter. Dem kan man selvfølgelig klage over og bede sendt videre til Den Sociale Ankestyrelse. Sådan skal det også være, men borgeren bliver ikke bedre stillet af en pinlig bisidder.


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.

,

Altid velkommen og ikke pinligt

Altid velkommen og ikke pinligt

De ser mig gerne på Psykiatrisk Center Hvidovre

Altid velkommen og ikke pinligt

Det er rart at vide, at man altid er velkommen. Det er jeg, sagde lægen i morges, da jeg selv sad og syntes, at det er pinligt så mange gange, jeg har været der. Hun beskrev det som et tilbud, der altid er der. Et sted jeg altid kan vende mig hen…

Jeg har taget endnu en tur omkring Psykiatrisk Center Hvidovre; det bestod i, at jeg blev der efter ECT-behandlingen i fredags, har været der i weekenden og er kommet hjem her i formiddag. Jeg havde det for dårligt til at være hjemme. De “dårlige tanker” tog over og fyldte det hele, og sådan kan det ikke gå, det dør jeg af i bogstaveligste forstand.

Katalysatoren for depressionen var min kommende ringe økonomi, som Bodil og jeg nu ikke er helt enige om, hvornår indtræder. Jeg mener, det er om ca. 14 dage, mens hun mener, det er som planlagt i april. Vi må spørge den kommunale sagsbehandler ad. Jeg håber, Bodil får ret.

Kan de gøre mere for mig?

Det var psykologen i Psykiatrifonden og hospitalspræsten, der fik mig til at tage derud og blive der. Egentlig var min egen holdning, at de ikke kunne gøre mere for mig, så hvad skulle jeg der?

  • Min medicin er allerede optimeret og justeret
  • Jeg er allerede i et forløb med ECT.
  • Hvad skulle de ellers kunne stille op?

Men de har givet mig noget ro og et helle, som har fået alle de syge tanker til at lægge sig lidt i dvale igen. Lige nu har jeg det faktisk udmærket. Jeg var bange for, at tankerne ville vende tilbage, så snart jeg trådte over mit eget dørtrin, men sådan er det heldigvis ikke. Og så har jeg nu en læges ord for, at jeg altid er velkommen, og at jeg ikke skal gå hjemme og få det dårligt. Det er jeg glad for, for det andet er ubærligt. Selvfølgelig vil jeg helst klare mig selv hjemme – hvem vil ikke det? – men det er bare ikke altid, det kan lade sig gøre, og så skal man have et sted at vende sig hen.

Hos Pia Glyngdal er man i gode hænder

Det er på fredag, jeg skal ind til den psykiater, der skal skrive speciallægeerklæringen. Pia Glyngdal viser sig at være tidligere læge og klinikchef på Psykiatrisk Center Hvidovre, og alle siger, at hos hende er jeg i gode hænder. Det, håber jeg, er sandt. Jeg er nervøs for det, for det hun skriver vil få afgørende betydning for min fremtid. Hvis hun er enig med kommunen i, at jeg er for syg til sygedagpenge, er jeg på den. Dagsformen skal bare være god på fredag. Når jeg har det godt, har jeg det faktisk rigtig godt og omvendt, når jeg har det dårligt. Jeg må nok se i øjnene, at mit liv altid vil bestå i disse svingninger, selvom det er hårdt.

Overblik over økonomien

En af de ting, jeg hidtil har været for handlingslammet til, er at få kigget på mit budget. Det skal bringes up to date, så jeg præcis ved, hvor galt det kan komme til at stå til. Af hospitalets socialrådgiver fik jeg tre numre til “gældsrådgivninger”; jeg har ingen gæld, men det gælder også for folk med små indkomster, så når budgettet er færdigt, vil jeg tage kontakt til et af de steder. Der være nogle muligheder; jeg skal bare lige ud af handlingslammelsen.


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.

,

Du skal lave gennemgang af dokumenter

Du skal lave gennemgang af dokumenter

At skabe overblik

Du skal lave gennemgang af dokumenter

Du skal lave gennemgang af dokumenter

Både du og speciallægen skal have et helt præcist billede af din situation. Hvis du selv laver oversigten, er du sikker på at få det hele med, og du får dermed indflydelse på din egen situation. Og det er vigtigt.

Jeg fulgte et råd og satte mig ned og gennemgik alle dokumenterne og fik lavet nedenstående oversigt over diagnoser og medicin. Den er jo tankevækkende: Det bliver bare værre og værre. Det var godt at lave skemaet, for det giver dels mig selv et overblik, dels håber jeg, speciallægen vil tage imod det i den ånd, det er ment. Hvis det derudover viser lidt overskud, er jeg kun glad.

Note oktober 2021: Jeg var hos Pia Glyngdal. Det var en rigtig god oplevelse.

 

Attest/epikrise og dato Diagnose Medicin
Udateret LÆ265 Bipolar affektiv sindslidelse • Litium: 18 Mmol
• Lamictal: 150mg.
• Risperdal: 6 mg.
• Lysantin: 2 tbl.
• Derinik: 2 tbl.
• Phenergan: 125 mg.
13/8-2015 Bipolar affektiv sindslidelse Ikke angivet
19/5-2015 Epikrise Bipolar affektiv sindslidelse. Svær depres., stemn. kongr. Psykot. Sympt. DF3150 • Lamictal: 150 mg.
• Lysantin: 50 – 100 mg.
• Litium: 18 Mmol
• Riseridon: 6 mg.
• Phenergan: 100 mg.
3/12-2014 Epikrise Bipolar affektiv sindslidelse i manisk episode m. psykot. sympt. • Lamictal: 150 mg
• Seroquel 600 mg.
• Litium: 2,5*6 mmol
• Atarax: 2*25 mg.
.
21/8-2014 Epikrise Bipolar affektiv sindslidelse i episode m. blandingstilstand • Lamotrigin: 200 mg.
• Seroquel: 400 mg
• Litium: 12 Mmol
• Oxapax: 15 mg efter behov
• Atarax: 25 mg. Efter behov
• Phenergan: 25 mg.
12/6-2014 Epikrise Bipolar affektiv sindslidelse i episode m. blandingstilstand • Lamotrigin: 100 mg.
• Seroquel: 400 mg.
• Atarax: 25 mg. Efter behov
• Zopiclone: 7,5 mg. Efter behov
• Citalopram: 20 mg.
7/12-2011 Epikrise Periodisk depression, p.t. af moderat grad Ikke angivet
9/11-2009 Epikrise Periodisk depression, p.t. af moderat grad • Cymbalta: 60 mg.
• Valdoxan 25 mg.

Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.

, ,

Andrea Berg og speciallægeerklæring

Andrea Berg og speciallægeerklæring

Glad pop plus sortsyn

Andrea Berg

Andrea Berg er en tysk schlager-dronning, der laver glad og ukompliceret musik. Jeg har skrevet om hende før, og lige nu har jeg brug for lidt glad og ukompliceret musik og sang. En af mine favoritter er “Du hast mich tausend Mal belogen” (se og lyt evt. på YouTube).

Hvor ville jeg dog gerne opleve hende live, men det rækker økonomien endsige situationen ikke til, så jeg nøjes med YouTube, der også er fantastisk.

For to år siden var jeg lidt optaget af, at det vist var lidt dårlig smag; men nu er jeg tindrende ligeglad.


Indkaldelse til speciallægerklæring den 30. oktober 2015:

“For at jeg kan få så godt et billede som muligt af, hvordan du har det, og hvilke behandlingstiltag, der er prøvet, vil jeg bede dig om, at medbringe de dokumenter du måtte have om tidligere behandling. Dertil må du meget gerne medbringe medicin, som du tager nu, eller har taget før. Du skal sætte cirka to timer af til undersøgelsen. Jeg glæder mig til at hilse på dig.
med venlig hilsen
Pia Glyngdal

Heldigvis har jeg godt styr på dokumenterne på min computer herunder diverse aktindsigter fra kommunen, der indeholder lægeattester og epikriser, så jeg har været i gang med at printe. Hvad gør alle de mennesker, der ikke har bedt om løbende aktindsigt? Hvorfor har speciallægen ikke fået disse skrivelser fra kommunen? Hvorfor har speciallægen ikke adgang til journalen?

Jeg skal selvfølgelig nok pakke den aktuelle medicin sammen, men det jeg ikke længere tager, har jeg jo afleveret til destruktion på apoteket. Ville det ikke være tilstrækkeligt at vise en liste over de medikamenter, jeg aktuelt trofast indtager, behøver det materialisere sig ved fremvisning?

På Bodils forslag laver jeg et fint lille skema i Word med dato for epikrise/attest, diagnose og medicin, så det bliver lettere for speciallægen at få et overblik.

Jeg frygter den samtale, for den bliver så afgørende for mit fremtidige liv. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde fornemmelsen af, at det hele er aftalt på forhånd. Måske ser jeg for sort på det hele, men det er svært at lade være.


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.