, ,

Pesticidfund

Dengang det var dyrt

Mens jeg gik på studenterkursus (1981 – 1983), arbejdede jeg nede i vores lille lokale Irma. Det var på det tidspunkt, der så små begyndte at komme økologiske varer på hylderne. Mejerivarerne var nogle af de første. De kostede kassen, vist nærmest det dobbelte af de konventionelle varer. Som studerende havde jeg bestemt ikke råd til den luksus. Det var dengang!

Nu er der ikke ret stor prisforskel på økologiske og konventionelle varer, og det er en uhyre positiv udvikling, fx har Netto et meget flot udvalg af økologiske varer. Udviklingen er positiv for alle: menneskerne, dyrene og naturen – og så kommer vi til det egentlige emne: Drikkevandet (som jo ret beset også er en del af naturen).

Vandværkerne i Odense

I denne uge er to vandværker i Odense lukkede, fordi der er fundet pesticidrester i drikkevandet. Velbekomme!

Det er ikke noget, man dør af, vandet kan drikkes, der er ingen alarmer, det er ikke akut, men: der skal da ikke være den slags i vores drikkevand!

Et af vandværkerne blev lukket omgående, da myndighederne fandt rester af en sprøjtegift, der blev brugt til og med 1996. Nedsivningstiden har så været på 21 år. Den sædvanlige nedsivningstid er mellem 20 og 30 år. I parentes bemærket betyder det, at konsekvenserne af det miljøsvineri, der finder sted nu, fordi det tillades fra politisk hold, først vil kunne mærkes, når de selvsamme politikere for længst er gået på pension.

Philippe Grandjean er professor og ekspert i miljømedicin hos Syddansk Universitet i Odense. Han arbejder blandt andet med at kortlægge konsekvenserne af de pesticidrester, der finder vej til danskernes drikkevand.

Philippe Grandjean har noteret sig, at der den seneste tid er gjort flere fund af pesticidrester i dansk drikkevand. Fundene rejser en række spørgsmål.

– Er det her et øjebliksbillede, der repræsenterer toppen af den bølge, der er på vej ned, eller er det en forløber for det, der er i vente. Det er meget svært at overskue, og jeg tror simpelthen ikke, at der findes undersøgelser, som kan bruges til at forudsige det. Så min konklusion er, det her ser grimt ud, siger Philippe Grandjean. Kilde: DR.dk.

Altså: Ingen kender de langsigtede konsekvenser og ingen kender konsekvenserne af, at giftstofferne bliver blandet sammen. Et andet sted i den citerede artikel fortæller professoren endvidere, at man inden for de givne økonomiske rammer ikke kan teste for alle de stoffer, man burde teste for. Derfor: Ingen kender fremtiden.

Vejen frem og ud

Der er kun en vej frem, og det er økologi, hvis børnebørnene skal kunne tage et glas vand fra hanen. Hver enkelt landmand vi kan overbevise om at omlægge produktionen er et skridt i den rigtige retning. Hvert enkelt gartneri, der lægger om, er et skridt i den rigtige retning. Jo mere du og jeg handler økologisk jo bedre får grundvandet det. Økologisk Landsforening har her en interessant lille oversigt over, hvor meget grundvand du og jeg beskytter ved at vælge det økologiske alternativ. Et par eksempler:

  • 1 liter mælk: 200 liter grundvand.
  • 1 bøf på 250 gram: 750 liter grundvand.
  • 1 æg på 50 gram: 75 liter grundvand.

Velbekomme.