Tag Archive for: Behandlingsplan

Udkast til pjece om behandlingsplaner

Udkast til pjece om behandlingsplaner

Stimulans til hjernen

Jeg kom til at love at lave et udkast til pjece om behandlingsplaner. Jeg har hygget mig med det, og jeg har kvalitetssikret med både patienter og personale. Afdelingssygeplejersken blev glad for resultatet. Så er det jo sjovt at bruge tid på den slags.

Udkast af Stegemüller

Nedenstående udkast er drøftet med og “godkendt” af:

Personale: (navne på fire forskellige medarbejdere).
Patienter: (navne på en lang række patienter).

Flere havde fine input, der alle er indarbejdet. Min idé har været:

 1. Tage udgangspunkt i vejledningen, der findes på Folketingets hjemmeside
 2. Tage udgangspunkt i din “Patientforberedelsesliste”
 3. Skabe ét samlet dokument, så man som nyindlagt ikke skal forholde sig til – og hitte rede i – flere dokumenter. Jeg er altid selv forvirret, usikker og bange for at blive sendt hjem i starten af min indlæggelse og ville ikke kunne håndtere flere dokumenter ad gangen
 4. Bruge et enkelt og klart sprog som alle kan forstå. Det er især testet på XX, der siger, at hun ikke er så god til at læse og bruge sproget.
 5. Skabe et indhold, der kan samles i en af de små A5-pjecer
 6. Kun medtage de vigtigste spørgsmål fra dit papir kaldet “Patientforberedelsesliste”.

Behandlingsplan

Det fremgår af Psykiatrilovens § 3, stk. 3, at vi – i samarbejde med dig – skal udarbejde en behandlingsplan inden for den første uge, du er hos os. Reglen er omtalt i denne vejledning.

Formålet med behandlingsplanen er blandt andet at

 1. skabe klarhed over dine symptomer og din lidelse
 2. beskrive resultatet af dine samtaler med den behandlingsansvarlige (over)læge
 3. opstille en plan for behandlingen, og
 4. komme med et bud på den forventede varighed af indlæggelsen
 5. Hvis din tilstand ændrer sig, skal planen revideres.

Du har krav på at få udleveret en kopi af behandlingsplanen, og når du har fået den, er det en god idé at gennemgå den med din kontaktperson.

Inden mødet om behandlingsplanen kan du og din kontaktperson forberede mødet. Det er ikke et krav. Herunder finder du en række spørgsmål, du kan bruge som inspiration:

I kan blandt andet tale om

 1. Hvem deltager på behandlingsplanmødet, og hvor og hvornår foregår det?_______
 2. Har du andre forslag til deltagere (fx pårørende, bisidder)? _______
 3. Hvordan kan kontaktpersonen støtte dig på mødet? ______
 4. Har du særlige ønsker til mødet?______
 5. Har du særlige ønsker til denne indlæggelse? _______
 6. Hvordan oplever du effekten af den medicinske behandling?_______
 7. Har du selv sat mål op for din behandling? Hvis ja hvilke? __________
 8. Hvem, mener du, kan støtte dig i at opnå dine mål (fx DPC, OP, OPUS eller andre)?_____
 9. Har du andre emner i relation til din lidelse eller dine symptomer, vi skal være opmærksomme på, når vi udarbejder din behandlingsplan? _________

Information til pårørende

Må vi give dine pårørende en kopi af behandlingsplanen? Ja / Nej


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.

,

Ugeskemaer, jf. Psykiatrilovens § 3, stk. 3

Ugeskemaer

Ugeskemaer og behandlingsplaner

I min seneste behandlingsplan – Psykiatrilovens § 3, stk. 3 – findes ordet “ugeskema” flere gange. Jeg var ikke klar over, hvad det gik ud på, og derfor tænkte jeg, at det ikke var noget for mig – jeg er jo rigid? Jeg har ingen problemer med at strukturere mine dage, der bliver gjort rent og købt ind osv. Hvis jeg ikke orker noget, gør jeg alligevel bare én ting pr. dag. Jeg troede, ugeskemaerne skulle bruges til den slags. Jeg blev klogere!

Psykiatrilovens § 3, stk. 3: Stk. 3. Overlægen har ansvaret for, at der opstilles en behandlingsplan for enhver, der indlægges på psykiatrisk afdeling, og at patienten inddrages og høres om planens indhold, samt at patientens samtykke til dens gennemførelse til stadighed søges opnået. En kopi af behandlingsplanen skal udleveres til patienten, medmindre denne frabeder sig dette.

Rullende udslusning er en individuel plan

De har tilbudt mig en “rullende udslusning”, og det er jeg taknemmelig for, især når man påtænker det enorme pres, der er på de 13 åbne pladser til det kæmpe optageområde. Man kunne sagtens mene, at jeg er udskrivningsklar og bare skille sig af med mig hurtigst muligt. Rullende udslusning er en individuel plan og går for mig ud på, at jeg begynder lige så stille at gå på arbejde og at øve mig på at sove hjemme. Mht. arbejdet har vi aftalt, at den første dag er alt ud over en time en succes. Det giver en vis tryghed.

Når man ikke kan overskue dagene

Pludselig kunne jeg slet ikke overskue tirsdag og onsdag, og det hele kørte rundt inde i hovedet sammen med filmen/drejebogen, som kører ufortrødent videre.

 • Tirsdag skal jeg til menighedsrådsvalg og stemme på mig selv, så jeg da får én stemme. Når afstemningen er lukket, skal vi kl. 20:30 have et glas vin, mens vi venter på resultatet.
 • Natten til onsdag skal jeg sove hjemme.
 • Onsdag skal jeg tidligt op og på arbejde for første gang i fem uger (vist nok), og jeg er meget nervøs for at komme over dørtrinnet og for den første time. Jeg kunne bare ikke overskue det.

En af mine egne kontaktpersoner var på arbejde i aftes, så jeg klagede min nød til hende. Herpå kom der gang i ugeskemaerne med plan A og plan B hver dag i den kommende uge. Og så måtte jeg overgive mig. Jeg har brug for overblikket, og jeg tror på, det fungerer, men selvfølgelig skal det stå sin prøve i virkelighedens verden.

Samlet set får det mig til igen at konkludere, at de er enormt dygtige og dedikerede på 808. Jeg er meget glad for altid at have et sted at søge hen, når læsset igen vælter.


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.

,

Overlægen

Overlægen

Hos overlægen til lægesamtale

Jeg har været til stuegang – også kaldet lægesamtale – hos Melita med det polsk-klingende efternavn Svraka. Jeg vil tro, at hun er omkring 60. Jo mere jeg lærer hende at kende, jo bedre synes jeg om hende. Hun har accepteret, at jeg optager samtalerne med min iPad. Det troede jeg ellers ikke, hun ville.

Jeg var forberedt med følgende fra Glostrup

“Personlighedsmæssig egenhed” * 2. Det kan sagtens være, at jeg er sær, men det skal under ingen omstændigheder stå i min journal.

Endokrinologer: “fortsætte behandlingen med betablokkere to år endnu….” Det har jeg aldrig sagt. Det er jo stadig under udredning.

Hvad er en UKU-screening?

Hvad er en Hamilton-screening?

“Frygter for at miste job”. Nej, kontrakten løber ud.

“Have gavn af adfærdsaktiverende tilgang i pleje og miljø”. Hvad betyder det?

Melita kunne svare på det meste af det, men hun lagde samtidig vægt på, at det var absurd med en behandlingsplan på fire en halv side. Det vil jeg i og for sig give hende ret i.

Forskellige (andre) problemer

Mange her hører stemmer. Jeg føler med dem, da det må være frygteligt. Jeg har talt en del med en ung pige, der konstant hører stemmer, der kritiserer hende eller fx siger, at hun ikke må sove. Jeg klarede det ikke en uge!

Mine hukommelsesproblemer er værre denne gang, end de plejer. Jeg sad i aftes og gennemgik en hel masse symptomer med en af sygeplejerskerne. Til lægesamtalen gjorde hun mig opmærksom på, at hun havde besvaret spørgsmålene i aftes, men det havde jeg glemt alt om.

Jeg frygter at komme hjem igen, for min oplevelse alle de andre gange har været, at det bliver sværere og sværere at komme hjem.

Om en uge tager jeg til menighedsrådsmøde, idet jeg har skrevet et kommissorium for økonomiudvalget, som jeg gerne selv vil forelægge og fortolke. Jeg er spændt på, om det vil gå – og om kommissoriet vil blive accepteret.


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.

,

Behandlingsplanen fra Glostrup

Behandlingsplanen fra Glostrup

Behandlingsplan

Efter psykiatrilovens § 3, stk. 3, skal der altid udformes en behandlingsplan:

“Stk. 3. Overlægen har ansvaret for, at der opstilles en behandlingsplan for enhver, der indlægges på psykiatrisk afdeling, og at patienten inddrages og høres om planens indhold, samt at patientens samtykke til dens gennemførelse til stadighed søges opnået. En kopi af behandlingsplanen skal udleveres til patienten, medmindre denne frabeder sig dette.”

Jeg har i dag fået udleveret den behandlingsplan, Jannik Bjerrum skrev på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor jeg aldrig tager til igen! Skal jeg noget en anden gang, må Distriktspsykiatrien indlægge mig på fast track til Hvidovre, om det så skal være til et lukket afsnit med hegn, pigtråd, inddragelse af ledning til oplader mv.

Psykiatrilovens bestemmelse er overholdt, og det er jo positivt. Jeg fatter bare ikke en brik af behandlingsplanen fra Glostrup. Og jeg er ellers selv cand.jur., selv om det er mange år siden, jeg blev kandidat.

Jeg kan ikke genkende mig selv i behandlingsplanen

Og jeg synes, han går langt efter at have kendt mig ca. en time.

 • “Personlighedsmæssig egenhed”: Det kan godt være, jeg er sær, men det synes jeg ikke, man kan konkludere på baggrund af en times samtale. Han har ikke været i tvivl, for det er anført to gange.
 • Jeg skulle efter det anførte have sagt, at endokrinologerne har sagt, at jeg skal fortsætte med betablokkerne 1 – 2 år endnu. Eftersom stofskiftesygdommen fortsat er under udredning, har jeg ikke sagt noget om dette.
 • UKU screening? Så vidt jeg kan finde med Google, er der tale om et skema til registrering af bivirkninger. Dette er uhyre relevant, idet summen af bivirkningerne var med til at sende mig til tælling: Restless Legs Syndrom, forhøjet kolesterol og stofskiftesygdommen.
 • “Frygter for at miste jobbet.” Nej. Der er tale om, at min kontrakt løber ud.
 • “Gavn af adfærdsaktiverende tilgang i pleje og miljø”. Jeg har ikke den mindste anelse om, hvad det betyder.

Jeg spørger Melita

Når jeg træffer Melita næste gang, har jeg tænkt mig at spørge hende om alle disse ting. Jo mere jeg lærer hende at kende, jo bedre kan jeg lide hende. Min læge i Distriktspsykiatrien – Pernille Bengtzon – har også kun rosende ord til overs for hende. Hun skulle efter sigende være meget dygtig.


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.