Gravstenene ej persondatalovens område

Telefonnotat

“Undertegnede kontaktede dags dato Stegemüller (HBS) vedrørende anmeldelse af behandlingen “Gravstensregister” til Datatilsynet.

Undertegnede redegjorde for persondatalovens kapitel 13 om anmeldelse for private dataansvarlige. Heraf følger det blandt andet, at der alene skal indhentes Datatilsynets tilladelse til behandling af følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens §§ 7 og 8.

På anmodning oplyste HBS, at der ikke er tale om behandling af følsomme oplysninger.

Undertegnede bemærkede desuden, at behandlingen “Gravstensregister” på offentliggørelsestidspunktet umiddelbart falder uden for persondatalovens anvendelsesområde.

På anmodning oplyste HBS, at oplysningerne samt billede registreres løbende og inden 10 år efter dødsdatoen, men at oplysningerne først offentliggøres på internettet 10 år efter dødsdatoen.

Undertegnede bemærkede på den baggrund, at persondataloven finder anvendelse på registreringstidspunktet, og at persondatalovens regler om indsigt, berigtigelse og sletning finder anvendelse.

Aftalte, at de tre anmeldelser som Datatilsynet har modtaget vedrørende behandlingen “Gravstensregister” på baggrund af ovenstående afvises. Det drejer sig om Datatilsynets j.nr. 2007-42-0150, 2007-42-0152 samt 2007-42-0153.

Aftalte, at undertegnede sender nærværende telefonnotat til Hanne B. Stegemüller, Leif Sepstrup og Joan Bedsted pr. e-post.

Datatilsynet foretager herefter ikke yderligere og anser sagen for afsluttet.”


Jeg er vældig glad for dette telefonnotat! Jeg redegjorde i telefonen for, at vi naturligvis retter fejl, og foretager sletning, hvis en efterkommer beder om det.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *