Et brev

Brug det til noget!

Jeg talte med min gode cyberven oppe på Mors om brevet herunder. Vi talte om, hvad alle de mennesker, der ikke kan sætte et skarpt brev sammen, gør, dem der ikke kan finde en bekendtgørelse vha. Google, fordi de simpelthen ikke kender de rette termer, der ikke kender ordet bisidder og derfor ikke kan finde en osv. Hvad gør de? Jeg kan med input, fordi jeg i min nærmeste vennekreds har et menneske, der er ultrakompetent og meget erfaren.

Jeg tænker på de andre, og derfor er der behov for at offentliggøre et brev som dette:

Et brev

Hvidovre, tirsdag den 30. januar 2018

Til: [sagsbehandler]

Kopi: [sagsbehandler]

1. Fradrag (modregning) i ledighedsydelsen:

 I håb om en meget hurtig sagsbehandling og snarlig udbetaling af min ledighedsydelse for januar 2018 bidrager jeg med følgende til fremme af dette:

./. Vedlagt finder I afgørelsen fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) af 15. august 2016, der drejer sig om, at min erhvervsevne er nedsat med 2/3, af hvilken grund jeg er tildelt invalidepension af med virkning fra 1. august 2016.

I tillæg til afgørelsen er indsat en side fra ”Sociale ydelser – 2017”, der udgives af Forsikring og Pension. Det fremgår af afsnittet ”Samspil med pensioner og forsikringsydelser” at:

 ”Der sker ingen fradrag i ledighedsydelsen for private alderspensioner og pensioner, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevnen. Det gælder pensioner ved erhvervsevnetab både fra et ansættelsesforhold og private forsikringer.”

Jeg henviser i øvrigt til følgende BEK nr. 1599 af 19/12/2017:

”Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse.”

“Indtægter, der ikke medfører fradrag i ledighedsydelse”:  § 12 nr. 14:

”Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.””

  • Der kan krydstjekkes med § 11, stk. 1, hvor der skal ske fradrag i pensioner, men dette – og det er væsentligt – modificeres i bestemmelsens slutning, hvor der står ”jf. dog § 12”,
  • Tillige findes der ikke i § 13 – om beregningen af fradraget – henvisninger til § 12. Hvis det havde været lovgivers intention, at der skulle modregnes, ville det af § 13 været fremgået, hvordan dette skulle ske. Når det ikke fremgår, kan der af bestemmelsen sluttes modsætningsvist, og derfor skal der ikke modregnes.
  • Jeg har telefonisk drøftet med JØP, om den invalidepension, jeg modtager derfra, er af den type, der omhandles i § 12 nr. 14. Det bekræfter de. Det vil så også sige, at JØP bekræfter, at der ikke skal ske fradrag.

2. For så vidt angår den manglende sagsbehandling

Jeg har tidligere i dag (kl. 12:19) i sendt en mail, hvor jeg undrede mig over, at der ikke er sket nogen sagsbehandling i perioden fra i hvert fald den 11. december 2017, (men rent faktisk i perioden fra den 17. november), hvor jeg:

  1. oplyser, at min kontrakt med FKN udløber ved årsskiftet.
  2. formoder, at jeg vil overgå til ledighedsydelse.
  3. spørger om, hvorvidt det er jer, der skal have meddelelsen? og hvis det ikke er jer, hvem er det så i stedet?
  4. spørger, hvorvidt jeg skal foretage mig yderligere.

Jeg vedhæftede et screen shot fra Jobnet, der er et notat udarbejdet efter et møde den 17. november 2017.

Jeg har nu set på det igen, idet jeg blev opmærksom på, at der var yderligere en sætning, der burde have været markeret, da det også her fremgår, at jeg vil blive ledig, jf. ”efter udløb af ansættelse”. Jeg har indsat det korrigere skærmdump på side tre i denne skrivelse.

Der er tillige en faktuel fejl, idet jeg aldrig tidligere har modtaget ledighedsydelse. Jeg var til møde i rehabiliteringsteamet – vist nok den 20. april 2016. Jeg havde på det tidspunkt jobbet i Folkekirkens Nødhjælp (FKN) på hånden, og organisationen skrev kontrakt med mig, så snart kommunens endelig afgørelse forelå. Jeg har været i FKN hele 2016 og hele 2017. I tiden fra 1. januar 2016 til kommunens endelig afgørelse forelå, var jeg i virksomhedspraktik i FKN.

På baggrund af dette notat indført på Jobnet stiller jeg mig uforstående overfor, at der ikke er foretaget skridt til at sørge for, at ledighedsydelsen kunne udbetales rettidigt med virkning fra 1. januar 2018.

3. Tro og love-erklæring

Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt jeg har udfyldt og afleveret en tro og love-erklæring.

Derfor vedlægger jeg:

  1. Den tro og love-erklæring jeg underskrev og sendte den 20. maj 2016.
  2. Jeg vedlægger også udskrift af en mailkorrespondance med [sagsbehandler], hvor det fremgår, at jeg har sendt erklæringen to gange, og at [sagsbehandler] i anden omgang bekræfter modtagelsen.

Jeg vil gerne bede om en bekræftelse på, at denne mail er modtaget samt et estimat for sagsbehandlingstiden.

 

Venlig hilsen

Hanne B. Stegemüller


 

 

 

 

 

 

, , ,

Som fod i hose

Gås til

Man kan overveje, om jeg har lavet en masse gode grøntsager, som der skal serveres gås til, eller om det handler om handler om fodtøj, der skal gås til?

Det handler om fodtøj! Og mit fodtøj skal ikke gås til.

ecco

Mine “ballerinasko” i størrelse 40 er ikke egnede til vinterbrug. Det bliver for koldt, og modstanden mod snedriverne er utilstrækkelig, så jeg gik til ecco, hvis sko og støvler passer godt til mig.

De har en en fantastisk service, for jeg fik min egen personlige assistent. Han tog tålmodigt støvler frem og tilbage fra kælderen. Efterhånden fik jeg indkredset, hvilken model jeg kunne lide, men ak den var ikke i størrelse 41. Størrelse 40 duede ikke for pløsen gnavede på vristen. Og jeg er af den faste overbevisning, at fodtøj ikke skal gås til. Det skal være som fod i hose. Det skal passe med det samme. Det skal være som at komme hjem.

Jeg prøvede mindst syv par. Endelig faldt valget på “ecco gora”, og de er fede. Jeg synes godt nok, prisen er lidt hamper. Men hvis de nu holder ti år, og vi snyder og regner sommermånederne med, er den månedlige omkostning reduceret til 12 kroner og 50 øre. Det er da til at holde ud.

Skulle snedriverne denne vinter blive eksorbitante, finder jeg mine elskede vandrestøvler frem. De har været på toppen af både Kilimanjaro (Tanzania) og Fansipan (Vietnam), så de er for længst gået til.

, ,

Lydbøger

I morgen var jeg altid en løve

Jeg kender op til flere mennesker, der er glade for lydbøger. De kan høre dem, mens de sysler med et eller andet, gør rent eller lægger puslespil mv.

Som en mulig inspiration til bogprojektet anbefalede psykologen mig “I morgen var jeg altid en løve” af Arnhild Lauveng, men da jeg ikke kan læse længere, har jeg besluttet at prøve den som lydbog.

“I ti år var forfatteren Arnhild Lauveng (f. 1972) indlagt som skizofren på psykiatriske afdelinger. Hun var psykotisk og selvdestruktiv. I dag arbejder hun som psykolog uddannet ved Universitetet i Oslo. Arnhild Lauveng overvandt skizofrenien og kan i dag udtale sig som både fagperson og tidligere patient.”

Den findes som lydbog kun hos Nota, der er en særskilt tjeneste under Kulturministeriet med 136.000 brugere og ca. 80.000 titler. De skriver om sig selv: “Nota er et bibliotek og videncenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap”.

Jeg ringede til dem og spurgte, om kognitive problemstillinger og bipolar lidelse også kunne anerkendes som et tilstrækkeligt handicap? Det er der ingen problemer i, de har allerede flere bipolare, der skal bare lidt lægeerklæringer og såd’n til, og så har de fire ugers sagsbehandlingstid, da de modtager 2 – 300 ansøgninger om dagen. Intet af det er et problem.

Indtil papirværket er ordnet, har jeg fundet en version ad omveje, og hørte de første 30 minutter i aftes. Jeg tror, jeg skal øve mig, for tankerne går for let på lange traveture, også selv om jeg prøver at kigge på ingenting. Det er sådan set ikke nogen overraskelse, eftersom jeg heller ikke kan se tv-avisen. Indtil videre forstår jeg ikke, at de andre kan foretage sig alt muligt samtidig.

Det er Helle Sihm, der har indlæst, og hun skulle efter sigende være vældig dygtig. Søger man på hendes navn hos Nota, får man 394 hits, så hun har da prøvet det før 🙂

Jeg tager lige et kapitel mere i aften.