Tag Archive for: CV

,

Præsentation med Scribus

Præsentation med Scribus

Gratis Desktop Publishing

Ved et tilfælde blev jeg opmærksom på det gratis Scribus, som er et både avanceret og gratis DTP-program. Jeg har været forsvundet ind i det siden i går eftermiddag. Det er sjovt.

Der er mange, mange muligheder, så det kan være lidt svært at finde rundt mellem dem alle sammen. Programmet er imidlertid godt dækket med tutorials og YouTube-videoer, så det er bare med at gå i gang.

Præsentation

Jeg har lettest ved at lære, hvis jeg skal lave noget “rigtigt”, så jeg har fremstillet en præsentation, indeholdende mit CV i kort form, som jeg forestiller mig at distribuere til jobcenteret, Morten fra Jobøst og Jørgen fra Jobgaarden, så de bruger dette dokument i stedet for mit alm. CV, for der er ikke noget så kedeligt som et CV.

Jeg prøver blandt andet at adressere potentielle arbejdsgiveres potentielle fordomme overfor mennesker med fleksjobbevilling – jeg tager tyren ved hornene, og gætter på, hvad de tænker.

Jeg vover øjet, og spørger, hvad I mener om dette?

  • Præsentation med ScribusVil jeg for meget?
  • Ligner det en, der lige har fundet et DTP-program?
  • Idéen med disse “samtaler” er at lægge op til dialog, men det er nok kun mig, der kan se det?
  • Sig frem – jeg er rede

 

,

Bisidder og jeg hos Psykiatrifonden

Bisidder og jeg hos Psykiatrifonden

Mødereferat

Bisidder og jeg hos Psykiatrifonden

Min fantastiske bisidder fra SIND er allerede klar med referatet. Der er flere ting, der er gået hen over hovedet på mig – pokkers også. Hvad gjorde jeg dog uden hende?

Referat af møde i Psykiatrifonden 13.02.15 kl. 13.

Til stede: Erhvervsrådgiver, socialrådgiver Jane H., Hanne og undertegnede.

Jane H (JH) oplyste indledningsvis, at vi befinder os i Psykiatrifondens Beskæftigelsesafdeling, hvor der er ansat erhvervsrådgivere og erhvervspsykologer. Hanne vil blive tilknyttet en af hver kategori som kontaktpersoner.

Derpå orienterede os om de tre etaper, der normalt er i et forløb hos Psykiatrifonden:

  1. Psykoedukation. Dette foregår v. en erhvervspsykolog og varer seks uger med møde normalt tre gange om ugen fra kl. 9 til kl 11.30. I Hannes tilfælde vil man respektere, at Hanne har god kontakt til Distriktspsykiatrien, hvor hun kommer en gang om ugen. Derfor vil der kun blive tale om to aftaler om ugen i Psykiatrifonden, så Hanne kan passe en ugentlige aftale i Distriktspsykiatrien.
  2. Et forløb med samtaler og kurser (kursus i psykoedukation?). Dette forløb er tilsyneladende integreret i forløbet med psykoedukation. Samtalerne medvirker til dels at få en relation til Hanne, dels at kunne finde den rigtige praktik til hende. De to forløb nævnt under punkt 1 og 2 varer tilsammen seks uger.
  3. Virksomhedspraktik. Forløbet varer normalt 13 uger. Dette forløb kan afbrydes fra dag til dag af såvel bruger som praktiksted. Forløbet kan også forlænges. Forlængelse afhænger dels af, hvor ‘klart’ forløbet er dels af, hvor svært det er at skaffe praktiksted.

Det fremgik, at der skulle regnes med i alt 19 uger (alle tre punkter) i Psykiatrifondens regi, hvis alt går, som det skal. Forløbet afsluttes med en rapport, som Hanne ser, før den går til Jobcentret.

Starttidspunktet bliver formentlig slut marts/begyndelsen af april (afhænger bl.a., at det er påske i begyndelsen af april).

Hanne spurgte, hvad samtalerne med erhvervsrådgiveren går ud på og fik oplyst, at det bl.a. vil dreje sig om hendes tidligere erhvervserfaringer, om hendes CV og hendes skånebehov.

Hanne spurgte endvidere, hvad samtalerne med erhvervspsykologen går ud på og fik oplyst, at det f.eks. kunne være at få talt om Hannes kompetencer, ressourcer og evt. barrierer.

Hanne gav udtryk for, at hun kunne ønske at blive mere vidende om at kende symptomerne på en begyndende mani, da hun tidligere ikke har vidst, at f.eks. dårlig søvn kan være et sådant tegn. JH oplyste, at dette ville blive belyst under psykoedukationen.

I forbindelse med det fremsendte skema fra Jobcentret havde Hanne spørgsmål om

  • de 25 timers arbejde om ugen, der er anført. JH svarede, at Hanne ikke skulle bekymre sig om dette; det er en standardformulering fra Jobcentrets side, Hanne kunne være helt forvisset om, at det ugentlige timetal helt ville blive tilpasset, hvad Hanne er i stand til.
  • Jobcentrets bemærkning om ’tilbagevenden til arbejdsmarkedet’. Her oplyste JH, at dette var en meget almindelig formulering fra Jobcentret ved henvisning til Psykiatrifonden, Men: der er ikke tale om det almindelige arbejdsmarked; JH regner helt bestemt med, at det rigtige – og mest sandsynlige for Hanne – er et fleksjob. Hanne meddelte, at det også var det, hun helst ville have.

Mødet varede ca. en time, og Hanne fik at vide, at hun når som helst kan ringe til JH, hvis hun er usikker på noget. JH vil til Hanne sende en mail med de præcise oplysninger om varighed af de forskellige etaper, starttidspunkt mv. Hanne bad om, at mails fra JH til Hanne også blev sendt cc til undertegnede. Dette var OK for JH.

Referat ved Bisidder fra SIND