Pest og bileder

Jeg synes, det er helt dejligt at temperaturen har fået en tand nedad!

Det måtte jo ske, at man fandt nogle, der var døde af pesten, men alligevel er det ovevældende at se det sort på hvidt på sit eget mikrokortapparat. De to her kommer fra Jørlunde kirkebog i 1711:

Jørlunde, 1-201-1, kort 5 af 5, fol. 245
1) Onsdagen d 19 Aug. blef Willum Andersen af Skienkelsøe begraven som døde Løverdagen tilforn af Pesten. æt 56 Aar.
2) Tiirsdagen d 1. Septemb. blef Sl. Villum Andersens Enke Bodil Maagensdatter af Skienkelsøe begravet som døde af Pesten ætatis 49 Aar.

Min relation til de to mennesker er, at deres søn Jørgen (1687-1758 ) gifter sig med en datter Ellen (1692-1768 ) fra Nittebjerggård, og hendes forældre (Lars Larsen 1664-1739 og Anna Rasmusdatter 1663-1703) var mine tip-6-oldeforældre.

Hos antikvariat.net har jeg faktisk fundet – og bestilt – bogen “Hjørlunde Sogns Historie” i originaludgaven af Carstensen fra 1878. Jeg er meget spændt på at se den. Det er altså praktisk at gå i antikvariater hjemme ved pc’en.

Galleriet er opdateret på siderne 11 og 12 med skønne billeder af Morten Pedersens tip-1-oldebarn Morten Kjærsgaard Mortensen 1879-1943, der var tømrermester i Herning By. De fine billeder kom med posten fra Herning Lokalhistoriske Arkiv v. Doris Frederiksen. Utroligt hvad de kan på de lokalarkiver. Lad os bevare dem og bruge dem!

Tit har jeg savnet en simpel anetavle i A3-format, hvor jeg bare kunne danne mig et overblik over, hvad der mangler, og hvad der er i orden mht. de direkte aner. Kenneth Knudsen har lavet et skema i Excel, lige til at downloade og udfylde. Det findes også som A4-format. Prøv det – det giver overblik over det væsentlige.