Præsentation af Anne Jensdatter (Østergaard)

Anne Jensdatter (Østergaard) er datter af Jens Pedersen og Sophie Enevoldsdatter. Jeg udleder hendes fødselsår til omkring 1755 af oplysningerne ved hendes død i 1838, hvor hun angives at være 83 år og født i Brande.

Anne er en af min absolutte yndlingsaner – og er min tip3.

Ved hendes død i 1838 skriver præsten i Snejbjerg sogn om hende: “Almisselem i Fattighuset. Enke efter Gaardmand Morten Pedersen Kiergaard, født i Brande. 83 Aar.” Af folketællingen 1834 for Snejbjerg Sogn fremgår det da også, at hun som 79-årig Enke og Fattiglem bor i fattighuset i Snejbjerg. Hendes mand Morten døde som gårdmand i 1810; så i årene efter hans død, har hun været ude for en social deroute, eftersom han var selvejerbonde og håndværker (ikke herredsretsskriver). Familien har været lidt bedre stillet end de fleste. En forklaring er muligvis at finde i det følgende:

Johan C. Sulkjærs gravsted

Af bogen “Snejbjerg Sogn” af Johan C. Sulkjær, bind 2, side 71 fremgår det, at Anne Jensdatter og sønnen Peder Mortensen bliver på Kjærgaard efter Morten Pedersens død. Og så står der videre: “Den 4. August 1815 da Enkekonen Anna Jensdatter var gaaet til Albæk for at besøge sine Slægtninge og Sønnen Morten Pedersen arbejdede i Engen østligst i Marken, brændte Gaarden aldeles. Ilden opstod efter Bagning. Der strømmede folk til fra Snejbjerg og Herning, men da Brandfogeden, Jens Pedersen i Nørgaard, som havde været ude at stakke Hø i sin Eng S.V. for O Amtrup, endelig kom til Stede, var alt forbi og Husene faldne.” Branden kan være en stærkt medvirkende årsag til, at hun ender på fattiggården. Hendes væsentligste aktiv er jo brændt!

“Fattigvæsenet havde førsteret til det, en afdød forsørget efterlod sig. Al ydet fattighjælp skulle være refunderet, inden der evt. blev noget til arvingerne eller til de kreditorer, der måtte melde sig. Familien var næsten altid lige så fattig, som den afdøde havde været; men havde den evne og vilje til at godtgøre fattigvæsenet måske mange års understøttelse, så ophørte sognekommissionens krav på at kunne disponere over boet.”

“Der var ikke noget, der hed at hensidde i uskiftet bo, hvis ægtefællen havde været fattiglem. Hans eller hendes personlige ejendele, og det ville i reglen sige deres tøj, blev stillet til auktion næsten samtidig med begravelsen.”

De to citater herover stammer fra side 123 i en fremragende bog om offentlig forsorg på landet i første halvdel af 1800-tallet. Bogen hedder “Forsørget og forfulgt”, og er skrevet af Anna Rasmussen. Enhver med interesse for slægtshistorie og fattiges forhold bør læse denne bog.

Auktionen

Det gik Anne Jensdatters ejendele præcis som Anna Rasmussen beskriver det: De blev solgt på auktion! Anne var dog forlængst lagt i graven, da auktionen blev afholdt den 1. juli 1838 i Snejbjerg.

Kilde: LK 692 – 420/1:

Auktionen over Anne Jensdatters ejendele

År 1838 d. 1. juli holdtes efter forud holdt bekendtgørelse aktion ved Snejbjerg Kirke over afdøde Almisselem Anna Jensdatter Kjærsgaards efterladenskaber. Konditionen Fol. 8 b. lagde til Grund og Påstand.

1. 1 Rødstribet Olmerdugsdyne: 5 Rd 0 M 6 Sk – Thue Ørskov (Thue Larsen)
2. 1 Do.: 2 Rd 2 M 4 Sk. – Fattighuset
3. 1 Hovedpude: 1 Rd 3 M 8 Sk – Peder Christensen Krogstrup
4. 1 Do 3 M 6 Sk. – Do (altså til Peder Christensen Krogstrup)
5. 1 Lagen: 5 M – Thue Ørskov
6. 1 Skjørt: 2 M 10 Sk – Fattighuset
7. 1 Trøje 1 M – Do (altså til Fattighuset)
8. 1 Underklokke: 3 Sk – Ole Skytte, betalt
9. 2 Tørklæder: 3 – Hans Christian Dalsgaard (Laugesen), betalt
10. 1 Særk: 4 M 7 Sk – Niels Jespersen, betalt
11. 1 Par strømper: 7 Sk – Christen Salling, betalt
12. 1 Par tøfler: 7 Sk – Christen Jeppesen, betalt
13. 1 Treblokke: 2 M 12 Sk – Jens Meldgaard Snejbjerg Bye, betalt
14. 1 Silhert og et par gl. huer: 2 Sk – Niels Jespersen, betalt
15. 1 _lankar: 12 Sk – Kromanden ___
16. 1 Kurv med Ragelse: 3 Sk – Niels Chr. Smedegaard (Sørensen), betalt
17. 1 Par Kryster: 3 Sk – Niels Jespersen, betalt
18. 1 Par strømpeblokke 1 Sk – Hans Christian Dalsgaard, betalt
19. 1 Spinderokke: 8 Sk – Christen Salling, betalt
20. 1 Stol: 1M 3 Sk – Ole Nielsen, betalt
21. 1 H___ gryde: 9 Sk – Fattighuset
22. 1 Schartol 6 Rd – Jens Christian Amtrup, betalt
——————————————————————-
Ialt 19 Rd. 2 Sk.
3 Rd. 1 M. 3 Sk. til Fattighuset = 15 Rd. 4 M. 1 Sk.

Herefter nr. 2 overladt til Peder Christensen
Skindahl, nr. 6 og 7 opbevares for S. Anerelsen. nr. 15 overlades Maren Thomasdatter, og nr. 21 Karen Nørgaard. Hermed slutted Autionen.

E.C Krarup, Agger, S. Mikkelsen, Mads Nielsen, ___, C. Søren ___

Underskriverne er fattigkommissionen med præsten og degnen som de første.

Treblokke = Træsko
Silhert = Sjal er det bedste bud
Kryster = Muffediser
Underklokke = Underkjole af uld
Strømpeblokke = Skabelon, som man trak de strikkede strømper over, for at få dem i facon.

Inden det kom så vidt:

Anne Jensdatter Kjærgaard, 72 Aar, Svagelig indtinget hos Ole Albek (hendes svigersøn gift med Anne Mortensdatter), som skal have 1 Rbd i husleje fra Maidag til Nytaarsdag 1837, og faar 1 Rbd som han skal anvende til Klæder for hende og aflægge Regnskab for.

Desuden er der i højre rubrik anført sognets tildeling af fattighjælp til Anne i naturalier: 1 Tønde og 4 Skæpper Rug (Rummål 208,3 liter)
1 Tønde Byg (Rummål 139,1 liter = 100 kg)
8 Pund Smør
2 Rbd. i Ktpenge sum (mit bedste bud).

At hun var “indtinget” betyder, at hun blev huset mod betaling.

Fra Sulkærs bog om Snejbjerg:

“Ole S. Albæk fortæller, at gl. Ole Albæk i 1811 kunde have betalt Gaarden ud ved at sælge 2 Ovnere; men han fik det ikke gjort og gik saa fra Gaarden under Pengekrisen. 1819 kom han til Bassumgaard, som Pastor Øllegaard ejede, (vistnok som Bestyrer) han var 1834 Fæstehusmand i Refslund, senere paa Voldsgaard Mark, der hvor nu Søren Kr. Jensen bor. P. C. Jensen erindrede ham som gammel Mand; han havde en Bøsse med Flintlaas. Ole Albæk døde 1860.”

Kilder:
Kirkebog, Snejbjerg, C 519-5-4, Kort 4 af 8, “1838. Anne Jensdatter. Almisselem i Fattighuset. Enke efter Gaardmand Morten Pedersen Kiergaard, født i Brande. 83 Aar.”
“Forsørget og forfulgt” af Anna Rasmussen
“Snejbjerg Sogn” af Johan C. Sulkjær, bind 2, side 71
LK 692 – 420/1