Dokumenter om Kiersgaard i Snejbjerg Sogn

Dette glimt af historien skal – for at være interessant – læses i sammenhæng med de øvrige glimt om Morten Pedersen Toustrup og Anne Jensdatter.

Der er flere dokumenter om Kiersgaard i støbeskeen. Min utrættelige hjælper Niels Okkels skal have tak endnu en gang!

Brandsyn

Hammerum Herreds Brandtaksationsprotokol 1815, nr. 511

Transskriberet med hjælp fra Niels Okkels i april 2006

Augustij qvartal 1815

Anno 1815 den 4 August foretog undertegnede Konst. Brand Dericteur Landmaaler Michaelsen fra Nyegaard med Taxations mændene Sogne og Brand fogederne Jens Pedersen fra Snejbierg Sogn og Peder Mølle fra Herning Sogn, Taxations Forretning over den Brandskade som Ildebrand den 1ste August var foraarsaget hos Enken Anne Jensdatter i Snejberg Sogn, Kiersgaard kaldet, hvis Gaard under Hoved No 263 den 20de Feb. 1782 og efter omtaxeringen den 14. Feb. 1792 er taxeret for 750 Rdr. D.C.(Rigsdaler Dansk Courant, – Rigsbankdaler kom først efter bankerotten i 1813) men efter Placaten af 13de Marts 1813 er Reduseret til 1200 Rbdr. S.v og Befandtes da

Stuehuuset i Nord, gandske afbrændt. – Forsikkret for 768 Rbdr. S.v.
Det sønder Huus ligesaa. (Forsikret for) 176 Rbdr. – –
Det Vestre Huus ligesaa. (Forsikret for) 160 Rbdr. – –
Det Øster Huus ligesaa. (Forsikret for) 96 Rbdr. – -.
er 1200 Rbdr. S.v.

Gårdbrand

Paa Pladsen fandtes en deel forbrændt Tømmer Stumper, som ikke kan ansees for andet indtil (end til) Brændsel, … Taxeret for 1 Rbdr 3 mk. S.v.
Lige saa fandtes en deel forbrændt Tegelsteens stumper med nogle enkelte heele steen iblandt.
Taxeret for 4 Rbdr.. .
5 Rbdr 3 mk. S.v.
Skaden er 1194 Rbdr. 3 mk. S.v.

M. Michaelsen Konst. Brand dericteur

Jens Pedersen, Peder Mølle
Taxationsmænd

Branddirektorater, landbygn. 1800 – 72. Rind 1802 – 1827

Taksationsprotokol Hammerum herred år 1812-1828 fol. 83.
Transskriberet af Niels Okkels i april 2006
531Anno 1816 den 31te Octobr er, af undertegnede Konst. (Konstituerede) Brand Dericteur, Landmaaler Michaelsen fra Nyegaard og Taxations
mændene Sogne og Brandfogederne Jens Pedersen fra Snejberg Sogn og Peder Iversen fra Rind Sogn, foretaget Følgende Taxation til Brand Forsikkering.
Snejberg Sogn, Kiersgaard.
En gaard, som nu ejes og Beboes af Peder Mortensen og som forhen, før Ildebranden den 4de aug, f.a.(forrige år),
samt efter Placaten af 18. Martij 1813, var Taxeret for 1200 Rbr (Rigsbankdaler) S.v. (Sølv værdi),
og befandtes nu efter at den igien er Opbyget paa Nye, saaledes Forandret og Forbedret.
aStuehuuset Norden i Gaarden 12 Fag, 10 Al. (Alen) Dyb, Eege og Fyrre under samt Fyrre overtømmer, Tauel muur og Leervæge,
Straae og Lyng tag, Fyrreloft over 10 Fag For resten Fornødne Vinduer og Dørre, 2de Skorsteene af raae med
Brændte steen i Piberne, en Bager ovn. Indrettet til 2de Stuer, 3de Kammere, Forgang, Kiøkken og Brygerhuus – Taxeret og Forsikkret for
900 Rbdr.
bDet Vestre Huus 19 Fag, 73/4 al. Dyb. For det meste af Eege, men noget Fyre og Bøge undertømmer,
samt Fyr=re overtømmer, Tauelmure Latris
Transport900 Rbdr.
og Leervæge, Straae og Lyngtag Fyrreloft over 2de Fag, For resten for=nødne Vinduer og Dørre, en Skor=steen af
raae med brændte steen i Piben – Indrettet til én stue, et Kammer, et Kiøkken, Forgang, Hæstestald,
Hakkelshuus, Vognport, Koehuus, Faarehuus og Høe laden
350 Rbdr.
cDet Søndre Huus 15 Fag, 93/4 al. Dyb. Eege under og Fyrre overtømmer, Tauel=muur og Leervæge, S
traae og Lyng tag. Indrettet med Fornødne Døre, til Tærske=loer, Kornlade og Indkiøringsport
500 Rbdr.
Summa1.750 Rbdr.
Forsvarlig mod Ildsfare og som meldt før det Brændte den 4de Aug. f.a. var Taxeret for 1200 Rbdr S.v. Brandredskaberne forrefandtes.
-? Michaelsen., Konst. Brand Dericteur. Peder Iversen og Jens Pedersen, Taxations mænd.

Aftægtsboligen til Anne Jensdatter er de to fag i den vestre længe (post b.), hvor der var fyrretræsloft. Det er kun en 3-længet gård, men i sønder længen er der dog nævnt en indkøringsport, men det er måske eller formentlig kun en port ind i laden, og ikke en port ind på gårdspladsen. En tidligere taxation kan nok fortælle, om det har været en 4-længet gård.