Lyseng Kirkegård i Holme sogn

Søg efter afdøde på kirkegården


 

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

På siden kan du søge efter slægtninge begravet på Lyseng Kirkegård i Holme sogn. Gravstenene blev fotograferet og indtastet af Frode Engbæk i august måned 2010.

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

Et kapel, holdt i gammel romansk stil med sokkel af store natursten og overbygning af munkesten, blev opført midtvejs mellem Holme og Skåde Byer i 1913. Førende i arbejdet var teglværksdynastiet Nymark, som leverede munkestenene. Nymarks grave findes på kirkegården.

Da Holme Kirke fik tilladelse til at udbygge sin kirkegård i 1951, blev Kapellet mere eller mindre overflødigt, og aktiviteterne ved kapellet blev reduceret.

I 2007 besluttede Holme og Højbjerg Menighedsråd i fællesskab at renovere Kapellet, så det kunne betjene begge sogne. Restaureringen blev færdig i 2010, og dermed var Lyseng Kirke skabt.

Lyseng Kirke