Udskrivningsmentor

Endnu en historie fra “systemet”

På hospitalet gjorde de mig opmærksom på, at der er mulighed få en udskrivningsmentor, når man har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, og da jeg konsekvent tager imod alle tilbud, sagde jeg også ja tak til dette. Socialrådgiveren ordnede herefter det praktiske med kommunen.

Loven lyder sådan – lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9:

§ 31 b. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

§ 31 c. Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysning om
1) målet med mentorstøtten,
2) mentorens navn og kontaktdata,
3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,
4) varigheden af aftalen,
5) timetallet for mentorstøtten og
6) klagevejledning.

Da jeg endnu ikke havde hørt noget fra kommunen/jobcenteret, fik jeg endelig taget mig sammen til at ringe til jobcenteret for at sikre mig, om alt nu var i orden. At ringe op til nogen, er i sig selv en hurdle, jeg skal over.

Min sagsbehandler i kommunen/jobcenteret havde ikke hørt noget, og bad mig ringe til hospitalet for at høre, hvem de havde talt med i kommunen! Jeg fik navnet på en person i Hvidovre kommune, som jeg så kunne vende tilbage til jobcenteret med. Han prøvede nu at ordne det ved at ringe til den pågældende person, men hun havde ferie og ville komme tilbage dagen efter. Han ville så vende tilbage dagen efter, hvilket han også gjorde, og kunne nu meddele, at han var mentoren, det vidste han bare ikke! Han har heller ikke prøvet at være mentor før, så spørgsmålet er, hvor meget jeg får ud af det.

Jeg troede mentoren var en person, der skulle støtte mig overfor kommunen og ikke kommunen selv. Jeg synes, min sagsbehandler har fået to kasketter på!

Der er altså mange ting i det system, jeg ikke forstår, og som jeg undrer mig over.

13 Svar
 1. Donald
  Donald siger:

  Undskyld Stegemüller, det var dårligt formuleret. Nu prøver jeg igen.
  De ansatte i jobcentrene ønsker at udføre et godt arbejde.

  Som du skrev om sagsbehandlere i jobcenter mv.:
  //citat//Jeg er ikke i tvivl om, at det er rigtig hårdt at være kommunalt ansat sagsbehandler og at de må stå på mål for lidt af hvert. De er garanteret kun ude på at gøre deres job godt og ordentligt inden for de rammer, der nu engang er – så det er i realiteten rammerne, vi skal lade vreden gå ud over. Selv har jeg ingen vrede, der skal ud, men jeg kan jo læse mig til, at det er der andre, der har.//citat-slut//.

  Det er jeg enig i, og jeg synes at en af mine oplevelser viser det, nemlig den oplevelse, at jeg gik ind på et jobcenter (AF i Hillerød) for at se efter jobmuligheder, og efter at have kigget så at man kunne få hjælp – så jeg hilste på en ansat og vi satte os på hendes kontor og snakkede, og jeg spurgte først om ikke også at det somme tider var hårdt at være ansat i jobcenter, når der hele tiden var nedskæringer (det havde jeg læst om i avisen).

  Det viste sig at jeg ramte et ømt punkt og at hun netop var blevet afskediget.
  “Jo, det er barske vilkår her” sagde hun.
  Hun var ked af at blive fyret, selvfølgelig!

  Jeg vidste fra en studiekammerat, at de fleste ansatte i et jobcenter ikke er uddannede til noget specielt, men blot almindelige mennesker, som chefen i jobcenteret mener vil kunne lære “faget”.

  Håber det er mere forståelig nu! Pointen er altså at vores økonomiske ve-og-vel ligger i hænderne på nogen, der ikke har bedre uddannelse end vi selv har, og at vi derfor må hjælpe dem alt det vi kan, og måske endda også sætte os ind i ting og sager selv.

  Det er ligesom at være på hospitalet: Det kræver en stærk psyke at være svag.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Donald

   Tak for forklaringen, nu forstår jeg din pointe. Man skal kunne mere end dem, og derfor har jeg også tænkt på at få en snak med en socialrådgiver i DPC, så han/hun kan fortælle lidt om, hvilke muligheder jeg har. Jeg har selv prøvet at kigge på http://www.socialjura.dk, men det forstod jeg ærlig talt intet af, for den sociale lovgivning og arbejdsmarkedslovgivningen er enormt kompliceret.

 2. Donald
  Donald siger:

  stor omskiftning og vanskelige arbejdsforhold, ->
  stor omskiftning og vanskelige arbejdsforhold i Arbejdsformidlingen (AF),

 3. Donald
  Donald siger:

  Ja, de fleste er “garanteret kun ude på …” – jeg husker engang jeg gik op til et Jobcenter (1990’erne tror jeg) fordi jeg skulle finde et nyt job, og spurgte om ikke også der var stor omskiftning og vanskelige arbejdsforhold, og damen fortalte, jo hun var faktisk lige blevet fyret pga. besparelser.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Donald

   Måske er jeg lidt langsom, men jeg forstår ikke lige dette: “Ja, de fleste er “garanteret kun ude på …” – “

 4. Donald
  Donald siger:

  Det må da være en fejltagelse eller en forkert formulering i bekendtgørelsen, som giver anledning til detteher, at en sagsbehandler også er “mentor”. Men på den anden side er sagsbehandler jo ikke en “fjende”, eller BURDE IKKE være det.

  Det bekræfter mig i at man skal være meget stærk for at kunne begå sig, når man støder ind i problemer i den offentlige forvaltning.

  Da jeg var ungdomsskole-lærer var jeg kort i kontakt med en sagsbehandler for at få et pas til en elev, som vi skulle have med på tur til London. Den slags gives der nok ikke tilskud til mere. Men det lykkedes, og ved den lejlighed fik jeg set en sagsbehandler, der tydeligvis var et “rigtigt menneske”, han var meget glad for at kunne hjælpe, men fortalte også om hvor svært det var med klienter, som var alkoholikere eller stofafhængige eller lignende. Der havde været vold dagen før, og han var tydeligt bange for flere episoder af den slags.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Donald

   Jeg mener også, at her er tale om funktionssammenblanding, og at sagsbehandleren på sæt og vis er inhabil. Han er så mænd sikkert helt i orden, han lyder i hvert fald flink i telefonen, men det fritager ham jo ikke fra at være inhabil.

   Jeg er ikke i tvivl om, at det er rigtig hårdt at være kommunalt ansat sagsbehandler og at de må stå på mål for lidt af hvert. De er garanteret kun ude på at gøre deres job godt og ordentligt inden for de rammer, der nu engang er – så det er i realiteten rammerne, vi skal lade vreden gå ud over. Selv har jeg ingen vrede, der skal ud, men jeg kan jo læse mig til, at det er der andre, der har.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Pia

   På linket du har sendt, ser det jo rigtig fint ud, og jeg vil gå ind til det med åbent sind. Det der forundrer/bekymrer mig er, at sagsbehandler og mentor er en og samme person, det synes jeg ikke lyder helt rigtigt. Sagsbehandleren lød i øvrigt rigtig flink, da jeg talte med ham i telefonen, det skal selvfølgelig tages med i betragtningerne.

 5. Lene
  Lene siger:

  Godt at du har det bedre og har nogle gode støtteordinger uden for systemet, for det er godt nok trist læsning det her. Håber det bedste for dig og at din mentor vil overraske dig positivt

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Lene

   Tak Lene. Ja jeg priser mig lykkelig for at have nogen udenfor systemet, også for at jeg selv begynder at have nogle ressourcer igen. “Systemet” forekommer mig at være underligt skruet sammen!

 6. Jørgen
  Jørgen siger:

  En mentor er vel en med erfaring, en erfaring der kan deles ud af. Måske er det gavnligt, men måske ikke, idet det ser rigeligt tilfældigt ud alt det man som “kunde i systemet” præsenteres for. Jeg håber alle helbredelsesaktionerne har en gunstig effekt på dig og din arbejdsevne.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Jørgen

   Ja sådan kan man godt se en mentor, det har du ret i. Jeg er godt nok lidt skeptisk efterhånden, men selvfølgelig skal det have en chance. “Systemet” forekommer mig at være temmelig underligt.

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end 100 dage gammel.