Wilhelm Rudolf Stegemüller

Tysk hattemagermester i Danmark