Indlæg

, ,

Sygedagpengereform

Alle folketingets partier, med undtagelse af Enhedslisten, har vedtaget endnu en “reform”, hvilket er synonymt med forringelse. Aftalen faldt på plads onsdag aften.

DR.dk skriver: De sygemeldte skal efter fem måneder – og ikke 12 måneder som i dag – vurderes i forhold til, om de skal fortsætte på sygedagpenge, eller om de skal over i et jobafklaringsforløb. De syge, der skal videre i et jobafklaringsforløb, vil under forløbet få en ydelse på niveau med kontanthjælp…

For mig at se ligner det endnu en spareøvelse, præcis som man ser det med alle de øvrige reformer, der kommer i en lind strøm for tiden. Det er en spareøvelse, idet sygedagpengene er større end kontanthjælpen. Højeste sygedagpenge udgør 4.180 kr. pr. uge. Kontanthjælpen udgør 10.968 kr. pr. måned. Alt før skat. Der skal ikke meget hovedregning til for at se, at dette er en væsentlig forringelse for de sygemeldte. Og jeg tror ikke, de bliver mere raske af dette.

DR.dk skriver endvidere: Derfor er det tilfredsstillende, at sygedagpengemodtagere allerede efter 8 uger skal afklares i forhold til deres videre forløb…

I mit eget forløb var jeg stadig indlagt efter de otte uger. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvilke alvorligere lidelser man kan have og så samtidig være klar til kommunal afklaring i ottende uge.

Enhver ved, at det der foregår på et hospital (både psykiatriske og somatiske) indledningsvist er en udredning, hvilket blandt andet betyder at stille den rette diagnose og samtidig få den rette medicin, hvis det er nødvendigt. I mit eget forløb faldt medicineringen først endeligt på plads efter to år! Vi (for jeg var nemlig inddraget) eksperimenterede temmelig meget med præparater og doser, og derfor ved jeg, det kan være en lang proces at finde den rette balance.

Beskæftigelseseffekten er på ca. 1.700 årsværk i følge arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen fra Venstre. Jeg synes ikke, det er nogen særlig succes, når man sammenholder det med, hvor mange der i dag modtager sygedagpenge: 387.220 i følge Danmarks Statistik.

God lørdag!


Jeg har taget fejl: Artiklen fra DR.dk er fra 2013. Jeg undrer mig så over, hvordan den kan optræde som en ny nyhed. Det var min gode ven Mia fra Bogø, der gjorde mig opmærksom på fejlen. Tusind tak Mia! Det der ikke er forkert, er alle tallene og udsmidningen af alle de fattige mennesker.

Møde med kommunen

Positivt!

I går den 16. september var Bodil-Bisidder og jeg til møde med Hvidovre Kommune, og det var i og for sig ret så positivt.

Vi var godt forberedte: Bodil havde lavet en dagsorden med bl.a. de spørgsmål, som jeg havde stillet men ikke fået svar på. Vi havde også på forhånd aftalt, at hun skulle være “ordførende”, og at jeg bare skulle fortælle, hvordan jeg havde det, og at jeg havde været indlagt igen.

Jeg får sørme meget mere end en bisidder ud af Bodil – og jeg er hende meget taknemmelig. Jeg håber, jeg en dag kan reparere hendes computere/installere noget software eller  noget lignende som en lille tak. Fx skrev hun også noter på mødet, har renskrevet dem, og de danner grundlag for denne blogpost. Selv kan jeg ikke huske noget som helst andet end de herlige 69 uger.


Spørgsmålene om mentorordningen kunne han ikke svare på, fordi den medarbejder, der havde forstand på det, var sygemeldt. Hrm hvor svært kan det være, det må da være almindelig sagsbehandling?

Forløbet hos “Contra” er en del af det med trylleordene “rehabiliteringens forberedende del”, og er altså beregnet på at føre frem mod et fleksjob. Supergodt. Sagsbehandleren går efter et fleksjob til mig, og det svarer til mine egne ønsker, så det er rigtig godt. Måske lykkes det hele.

For at være på den sikre side spurgte jeg ham, om de – altså Contra – har erfaring med psykisk syge, og det svarede han bekræftende på. Jeg melder mig klar til det, når jeg har “go” fra overlægen i Distriktspsykiatrien. Kommunen gør ikke noget, før de har en melding fra mig. Det er rigtig godt og jeg kan på ingen måde sige, at jeg bliver “jagtet”, som man ellers så tit hører om.

Sygedagpengeloven pr. 1/7-2014: Man har som hovedregel ret til sygedagpenge i 22 uger med mulighed for forlængelse. Mine sygedagpenge udløber den 1/1-2015. Sagsbehandleren arbejder efter, at jeg falder under denne bestemmelse om forlængelse: “Hvis det er nødvendigt med en afklarende indsats – herunder en helbredsmæssig afklaring – for at klarlægge din arbejdsevne. Forlængelsen kan være op til 69 uger. ” jfr. Sygedagpengeloven § 27, stk. 1, nr. 2 Det må være muligt at afklare alt på de 69 uger, da sagen må være ret klar, jfr. min egen læges udtalelse og de seneste indlæggelser.

Sagsbehandleren oplyste, at med Contra (eller andet firma) tages der fat på den forberedende del af rehabiliteringsplanen. I løbet af denne proces indhentes der de nødvendige lægelige oplysninger. Jeg skal selv medvirke i udformningen af det skriftlige oplæg, som skal forelægges rehabiliteringsteamet. På mødet i rehabiliteringsteamet har jeg ret til at være med.  Han fortalte, at det var et ret stort forum med 10 – 12 deltagere – gys og gru, men jeg tager Bodil med, så går det nok alt sammen.

Sagsbehandleren finder det ikke nødvendigt at indhente nye lægelige oplysninger lige nu: Han har udtalelsen fra min egen læge og stoler i øvrigt på de mundtlige oplysninger, jeg giver. Også meget positivt.

Jeg bad ham mindeligt om ikke at sende forkerte breve! Det forkerte brev om nogle ikke-eksisterende kopier ødelagde hele min weekend. Jeg gik bare og tænkte på, om jeg havde et eller andet liggende i en eller anden forvaltning, som jeg havde glemt eksistensen af.

Han oplyste til sidst, at han kun har sygedagpengesagerne i de første 22 uger. Herefter skal jeg skifte sagsbehandler. Det er rigtigt ærgerligt, når jeg nu har lært ham lidt at kende, og har nogle goder der som fx en direkte mailadresse og muligheden for at ringe. Men jeg må hellere tage ja-hatten på og tænke, at den næste sikkert også er flink og samarbejdsvillig.