Tag Archive for: Sikkerhed

, , ,

Er uddannelse vejen til fred?

Er uddannelse vejen til fred?

Interessant samtale med en taxachauffør

Er uddannelse vejen til fred?

I går var jeg ude til frokost. Det blev sent, så jeg tog en vogn hjem. Vi talte undervejs om krigen i Gaza, der både optager og bekymrer mig meget. Jeg frygter, at om tre måneder står Mellemøsten i brand, og at om tre år er vi midt i tredje verdenskrig.

Vi var enige om alt, fx at det ikke er en sportskamp, hvor der er en vinder og en taber. Begge parter er tabere, og de største tabere er de civile ofre. Begge parters allerstørste tabere er imidlertid alle de dræbte børn. Hvordan kan man mene, at det er i orden at slå hinandens uskyldige børn ihjel? Ingen af os kunne begribe det. Og det er i hvert fald ikke i overensstemmelse med det absurde regelsæt kaldet “krigens love” (om disse sidst i artiklen). Absurd fordi der er en grad af vanvid over, at vi har nedfældet regler for, hvordan vi slår hinanden ihjel.

Chaufføren og jeg var også enige om, at det er nemt at sidde i Danmark og mene, at dialog er vejen frem (selv om det selvfølgelig er sandt!), når det gensidige had er kodet ind i ens DNA gennem generationer. At den ene part hævner sin døde farmor, faster, søn eller datter, bringer bare ikke disse til live igen. Det gør kun, at voldsspiralen eskalerer.

Chaufføren havde et interessant perspektiv. For at komme væk fra det omfattende, dræbende had er der kun tre veje: Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse. Jeg har aldrig tænkt over det, men jeg giver ham ret. Det være vejen at gå. Jeg kan ikke få øje på andre veje.

Hvad kan uddannelse bevirke?

De slår hinanden ihjel, fordi de hader hinanden, og had er som bekendt en følelse. Med uddannelse bliver man forhåbentlig i stand til at hæve sig op over sine følelser og se situationen i et metaperspektiv. Det må være muligt for ethvert tænkende og veluddannet menneske at se, at det ikke er en løsning at slå hinanden ihjel.

Med øje på den igangværende krig og alle de krige, der, bare i min levetid, er udkæmpet i Mellemøsten, kan man spørge “Har nogle af alle ofrene nogensinde ført parterne tættere på hinanden og været en vej til varig fred?”. Det er ikke vanskelig at vide, at svaret er et rungende “Nej” og at uhyggeligt mange børn har ofret livet til ingen verdens nytte. Endu en gang er det mantraet om, at intelligens er evnen til at lære af sin erfaring.

Krigens love

Set fra min beskedne plads i verden, er der ingen tvivl om, at begge parter overtræder “krigens love”, og at begge parter er inderligt ligeglade med dem, men i virkeligheden vidste jeg ikke, hvad dette højt besungne og p.t. ofte omtalte begreb går ud på. Endelig fik jeg taget mig sammen til/”tid til” at læse om dem.

Jeg fandt ud af følgende:

“Krigens love”, som også kaldes “krigens folkeret” eller “den humanitære folkeret”, er et sæt internationale regler, der sigter mod at begrænse effekterne af væbnet konflikt. Reglerne er – samlet set – blevet til over en 141-årig periode startende med den første Genève-konvention i 1864 og den seneste udvidelse i 2005 med protokol III til Genevekonventionen i 2005. Det har altså taget os 141 år at vedtage, hvordan vi ønsker at slå hinanden ihjel!

1864 er ikke et tilfældigt årstal … og nu hvor jeg satte mig til at læse op på emnet, faldt jeg selvfølgelig over oprettelsen af Røde Kors indstiftet af Henri Dunant. Pludselig husker jeg en stil, fra da jeg gik i ca. syvende klasse, og hvor jeg skrev om, at netop Henri Dunant stod og og kiggede ud over slagmarken med tusinder af døde og sårede. Børn har vist ikke godt af for meget input om krig.

Reglerne beskytter personer, der ikke deltager i fjendtlighederne (som civile, sundhedspersonale og hjælpearbejdere) og dem, der ikke længere deltager (fx fordi de er sårede, skibbrudne eller krigsfanger). Principperne er nedskrevet i en række internationale aftaler, herunder Haagerkonventionen og Genève-konventionerne sammen med de tilhørende protokoller (en slags tillægsaftaler)

Hovedprincipperne i krigens love er:
 1. Distinktion: De krigende parter skal altid skelne mellem civile og militære mål og må kun angribe sidstnævnte. Det skal forhindre vilkårlige angreb og beskytte civile liv og ejendom.
 2. Proportionalitet: Skader på civile og ødelæggelse af civile “objekter” må ikke være uforholdsmæssige i forhold til den forventede militære fordel.
  • Modsætningsslutning: Er der proportionalitet, må man altså gerne gå efter civile …
 3. Unødvendig lidelse: Det er forbudt at bruge våben og metoder, der forårsager unødvendig lidelse eller skade.
  • Modsætningsslutning: Der er altså noget, der kaldes nødvendig lidelse …
 4. Human behandling: Alle, der ikke (længere) deltager i kampene, har ret til respekt for deres fysiske og mentale integritet, ære og religiøse overbevisninger. Det omfatter forbud mod tortur, henrettelser uden rettergang og dårlig behandling af krigsfanger.
Genève-konventionerne og de tilhørende protokoller er de mest omfattende retlige dokumenter, der dækker krigens love

De indeholder bestemmelser, som:

 • Genève-konvention I om forbedring af sårede og syge i væbnede styrker i marken (Artikel 12: Beskyttelse af sårede og syge).
 • Genève-konvention II om forbedring af sårede, syge og skibbrudne medlemmer af væbnede styrker til søs (Artikel 12: Beskyttelse).
 • Genève-konvention III om behandling af krigsfanger (Artikel 13: Human behandling af krigsfanger).
 • Genève-konvention IV om beskyttelse af civile personer i krigstid (Artikel 27: Beskyttelse af civile).

Et eksempel på en bestemmelse fra Genève-konventionerne er Artikel 3, som er fælles for alle fire konventioner og beskriver de minimumsrettigheder, som personer, der ikke (længere) deltager i fjendtligheder, skal have under en intern konflikt, herunder beskyttelse mod vold, gidseltagning, ydmygende og nedværdigende behandling og retten til en retfærdig rettergang.

Hvem håndhæver krigens love?

Krigens love håndhæves af nationale og internationale domstole, herunder Den Internationale Straffedomstol, og overtrædelse af disse love kan føre til retsforfølgelse for krigsforbrydelser.

Konklusion

Man kan sige, at krigens love er regler, der prøver at gøre krig mindre brutal og beskytte dem, der ikke kæmper, eller dem, der ikke kan kæmpe længere. Selv i krig er der regler, og disse regler skal følges for at beskytte menneskelig værdighed og begrænse lidelsen.

Desværre har jeg bare en ubehagelig fornemmelse af, at de stridende parter i enhver konflikt er tindrende ligeglade med ovenstående juristeri!

Og der er en yderligere absurditet i reglen om “proportionalitet” (hovedprincip nr. 2) “Skader på civile og ødelæggelse af civile “objekter” må ikke være uforholdsmæssige i forhold til den forventede militære fordel.” For hvem vurderer, om et angreb er proportionalt? Det gør “krigsministeren”. Og vil han ikke altid påberåbe sig proportionalitet?

Er uddannelse vejen til fred?


Har du kommentarer til artiklen?

Så er jeg glad for at modtage dem i relation til artiklen, dvs. i artiklens kommentarfelt herunder, ikke på Facebook og ikke via Messenger. Jeg svarer dig også relation til artiklen, ikke på Facebook og ikke via Messenger. Det skyldes, at kommentarer og artiklen jo ellers dekobles, og så er din kommentar ikke noget værd i fremtiden. Det er ærgerligt for os begge.

Hvis du ikke tidligere har kommenteret en af mine artikler her på siden, skal din kommentar først godkendes (spamhensyn). Min responstid er under normale omstændigheder meget kort. Herefter vil du stryge lige igennem.

,

Af og til skal man ikke rydde op

Af og til skal man ikke rydde op

Hurra for backup

Af og til skal man ikke rydde op

Det er skønt at rydde op på computeren. Det er min computer ikke Microsofts. Men der er altså noget, man skal holde fingrene fra.

 1. Som hovedregel tænker jeg “Generer det nogen, at dette findes på min computer?” Og som hovedregel er svaret “Nej!”
 2. Næste spørgsmål: “Kender jeg konsekvenserne af at slette dette program?” Hvis svaret er “Nej”, så hold fingrene væk.

I går var jeg så smart at slette følgende, selvom jeg på forhånd var klar over, at jeg nok burde lade være: De generer ingen og jeg er ikke helt klar over, hvad de gør:

 • Microsoft Visual C++ 2015-2019 redistributable x64
 • Visual C++ 2010 x64 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update
 • Microsoft Visual C++ 2015-2019 redistributable x64
 • Microsoft Visual C 2010 x86 Redistributable – 10.0.40219

Det eneste, jeg efter sletning kunne konstatere, var, at jeg havde alle mine data rundt omkring (regneark, slægtsforskning mv.), men jeg kunne ikke komme til at se dem, med mindre jeg kørte det enkelte program som administrator. Tingene fungerede simpelthen bare ikke som de skulle. Øv.

Jeg prøvede forskellige af de ting, jeg kunne finde med den kære søgemaskine kaldet Google; problemet var bare, at problemet intet havde med selve Windows at gøre; det startede så fint, som det skulle (fx gav “sfc /SCANNOW” intet resultat) problemet var mere Windows’ måde at behandle de underliggende programmer på. Og det kunne jeg ikke finde ud af at søge efter med Google. Hvad ville det/de rette søgeord være?

Det var tydeligt, at jeg havde været så tåbelig at slette noget, jeg ikke skulle have slettet.

Reddet af Acronis

Jeg har abonneret på “Acronis Cyber Protect Home Office” i årevis og laver backup af alt på C-drevet hver evig eneste dag kl. 6:00 PM, men jeg har aldrig været klar over, hvordan jeg kunne gendanne data. Jeg har af og til tjekket, at der fandtes nye data, men jeg har ikke været klar over, hvordan jeg kunne bruge dem.

Nu er jeg lettet over at kunne fortælle, at det bare drejer sig om lidt højreklik hist og pist, så er man der. Selve gendannelsen af hele drevet tager ca. 10 min for et 2 TB-drev.

Indledningsvist troede jeg, man skulle ind i nogle af de mere avancerede menupunkter med gendannelse af partitioner osv., men jeg har – med skam at melde – ikke styr på det med partitioner. Det viste sig heldigvis, at programmet er idiotsikret: Man udpeger den relevante backup, lidt højreklik et par steder og så klarer programmet resten selv. Det var en vældig lettelse – og hermed også en varm anbefaling af Acronis, som enhver idiot, inkl. mig, kan finde ud af.


Har du en mening om hjemmesiden?

Hvis du mener noget om hjemmesiden, kan du blive hørt her. Din IP-adresse vil blive gemt og cookies gemmes, hvis du tillader det. Tillader du det ikke, kan besvarelsen ikke indsendes.

Har du kommentarer til artiklen?

Så er jeg glad for at modtage dem i relation til artiklen, dvs. i artiklens kommentarfelt i bunden af denne side og ikke på Facebook. Jeg svarer dig også relation til artiklen og ikke på Facebook. Det skyldes, at kommentarer og artiklen jo ellers dekobles, og så er din kommentar ikke noget værd i fremtiden. Det er ærgerligt for os begge.

Hvis du ikke tidligere har kommenteret en af mine artikler her på siden, skal din kommentar først godkendes (spamhensyn). Min responstid er under normale omstændigheder kort. Herefter vil du stryge lige igennem.

,

Det vælter ind med spam

Det vælter ind med spam

Værre og værre

Det vælter ind med spam

Det er som om, der er en sammenhæng: jo længere krigen i Ukraine varer, jo mere spam kommer der. Jeg synes, det startede umiddelbart efter den dato, jeg aldrig glemmer: den 24. februar 2022, hvor russerne trillede ind over Ukraines grænser. Atter er der krig i Europa. Jeg troede ikke, det skulle ske.

Jeg har sat en masse filterregler op i Thunderbird, som er mit mailprogram, så jeg stort set ikke ser skidtet, m.m. nysgerrigheden vinder over forstanden. Det sker ret ofte.

Alle links mv. i denne post er bare billeder, så du kan ikke klikke på dem. Det er ikke “farligt” at læse posten.

Der kommer flest, der kalder sig noget med McAfee

Dem fra McAfee, som sikkert intet har med det program at gøre (McAfee er et antivirusprogram), kommer der virkelig mange af – mindst en pr. dag. De skiftevis truer med, at de kan se, at min PC er inficeret med 12 vira, hvordan de så end skulle kunne det, og mange andre ulykker, men at jeg kan spare 80 pct., hvis jeg fornyr i dag. Men så er jeg også dækket på 10 enheder.

Jeg har aldrig nogensinde haft det elendige program, så der er ikke noget at forny.

Jeg kan trykke på et link for at anmelde mailen som spam/slippe for flere mails, da de kun sender mails til mennesker, der har tilmeldt sig deres liste. Det ville være det mest tåbelige, man kunne gøre for så ved de kriminelle bagmænd, at der er liv i den anden ende, og så bliver det bare værre. Det må man virkelig aldrig gøre.

Herudover spørger de “I tvivl om din økonomi?” eller “Aldrig godkendt til et lån?” og tilbyder at forbedre min økonomi med et hurtigt lille lån, når jeg alligevel er i gang… Næh tak. Jeg har styr på både budget og regnskab, så jeg har ikke behov for at låne, og da slet ikke fra “r.dustkarate.com”. Bare jeg åbner en mail fra dem, farer mit sikkerhedsprogram “Bitdefender” frem af sit skjul og siger “Dette er for mærkeligt”.

Det vælter ind med spam

 

Det vælter ind med spam

Det vælter ind med spam

Alle dem fra noget med “.ru”

På andenpladsen kommer klamme barmfagre kvinder “fra Ukraine”, der sender fra russiske domæner. Kønne er de godt nok ikke; hverken med eller uden tøj. Thunderbird kan sagtens håndtere at si alt med “.ru” fra og smide det direkte i papirkurven. Jeg kender ingen virkelige mennesker i Rusland, der kunne finde på at skrive til mig, så ud med dem. Jeg tror ikke, jeg går glip af noget.

Russiske domæner havde også travlt på min hjemmeside. Det er slut med dem, efter jeg har udelukket de mest obskure lande (ved hjælp af firewallen), som jeg mener, Rusland hører til sammen med fx Kina og Nordkorea.

Her venter en arv

Hvem vil ikke gerne arve et millionbeløb? Det pudsige er, at “juristen” skriver “Dejligt at møde dig” i emnefeltet til “undisclosed-recipients” men indholdet af mailen drejer sig om noget helt andet, nemlig min ventende arv fra Nordirland.

 

Det vælter ind med spam

Og så er der denne fra “Netflix”, hvor linket bag “Bekræft min konto” fører til “hazbinhotelporn.com” – altså noget porno-et-eller-andet, som jeg heller ikke synes, jeg har brug for. Moralen er: hold altid musen over linket i stedet for at klikke på det og se efter, hvad der står nede i venstre hjørne.

 

Det vælter ind med spam

Dem fra det såkaldte “PostNord” skal man virkelig passe på

Det med “Postnord” skal man heller ikke tage alt for højtideligt. Også her skal man holde musen over linket og se efter, hvad der står nede i venstre hjørne. Her kommer et eksempel:

 1. Det virkelige Postnord ville næppe skrive fra et domæne, der hedder “renoveret-dk.org”. De har råd til at købe deres eget domæne.
 2. Jeg venter ikke en pakke.
 3. Det virkelige Postnord læser (forhåbentlig) korrektur og skriver næppe: “Jeg vil modtager…” eller “beløbskyldig”.

Det vælter ind med spam

Af hensyn til denne post, fulgte jeg linket “Jeg vil modtager…”, og se bare, hvor jeg landede: en venlig side hvor jeg skal afgive samtlige oplysninger om mit kreditkort, så ordner de flinke folk resten. Herefter klikkede jeg ikke videre, og udfyldte naturligvis ingen felter! Hvis jeg var dum nok til at gøre det, føler jeg mig sikker på, at jeg ville være rippet og flået i løbet af et par dage.

For kort tid siden hørte jeg om en kvinde, der på en eller anden måde havde mistet flere hundrede tusinde via køb af “Bitcoins”. Hun havde afgivet sine bankoplysninger til en “sælger”, jeg vil nærmere kalde ham en “kriminel”. Så er man da også for dum! Det er selvfølgelig synd for kvinden, men helt uskyldig synes jeg ikke, hun er.

En interessant detalje er: I e-mailen skriver de et “Sporingsnummer”, der ender på 305. På siden, hvor man bare skal opgive sine kortoplysninger, er det et helt andet “Tracking Nummer”, der ender på 341DK.

 

Det vælter ind med spam

I familie med de barmfagre kvinder

Jeg synes heller ikke, jeg har behov for Viagra, men der kommer mange “tilbud”, der lokker med enorme besparelser, hvis jeg altså bare bruger deres link. Og linket er så smart, at man også her bare skal angive alle data vedrørende betalingskortet: hele nummeret, udløbsmåned og -år samt den trecifrede sikkerhedskode. Så ordner de resten. Der er sørme mange flinke folk på det store internet.

Det vælter ind med spam

Google vil stoppe med at kigge i indbakken

Jeg fandt dette blogindlæg, der på irriterende (men ikke uvanlig) vis ikke er dateret, så om der er tale om en fire eller fem år gammel og for længst forladt praksis, er jeg ikke helt klar over. Det, jeg er klar over, er dog, at jeg aldrig nogensinde skal have en gmail til andet end ligegyldige kopier. Jeg betaler gerne for at slippe for, at Google kigger med i mine e-mails, som jeg betragter som mine, og ikke kommer Google ved. Det kan være, de er stoppet med det, men i hvert fald har de tidligere kigget med.

Google vil stoppe med at kigge i indbakken

29. juni 2017

Det er en praksis, som Google har fået kritik for i årevis, og nu har den amerikanske IT-gigant meddelt, at man senere på året vil stoppe med at scanne sine brugeres Gmail-indbakke for at levere personlige reklamer i Gmail.

Tidligere har det været sådan, at Google har sendt sine robotter ud for at snuse i Gmail-indbakken hos en række af Googles almene brugere for at kunne levere flere Google AdWords-annoncer i Gmail, som var skræddersyet til dem.

 

På samme vis opretter jeg heller aldrig en brugerkonto via hverken Facebook eller Google. Måske kræver det tre klik mere at oprette en virkelig konto med min egen e-mail-adresse som udgangspunkt; men jeg har tiden til at klikke tre gange mere og mon ikke, de fleste har det, når prisen ellers er, at Facebook eller Google kan kigge med i hvilke konti, du opretter hvor.

 

Det vælter ind med spam

, ,

Sikkerhed i WordPress

Sikkerhed i WordPress

Så gik den dag… Jeg keder mig ikke

WordPress, som er det system hjemmesiden kører i, bruges på ca. 40 pct. af verdens hjemmesider, fordi det er så dejligt at arbejde med. Og herudover er det ganske gratis. “Both free and priceless”, som de gode folk bag WordPress har som deres mantra.

Mange af webbureauerne slår sig op på, at alle kan lave en enkel hjemmeside i WordPress på et par timer, fordi det er så let.

Når det er let for alle, er det også let for de kriminelle: hackerne og dem der vil installere programmer på hjemmesiden, så den ikke kan tilgås, for derefter at kræve en formue for at frigive den igen. Det rigtige ord er “ransomware”. De har nok at gøre, hvis de skal tiltvinge sig adgang til 40 pct. af verdens hjemmesider, men der er jo ingen tvivl om, at det sker tusindvis af gange hver dag.

Det er let at blive paranoid

Jeg registrerede domænet i december 2004 og har i varierende grad været flittig med at lægge indhold på siden, der efterhånden har meget indhold. Jeg er omhyggelig med backup, med at have en kopi af siden osv., men det kan altid gå galt; man kan næsten ikke sikre sig nok, for de kriminelle bliver dygtigere og dygtigere, for hver dag der går.

Går man først i gang med at læse om alt det, der kan ske, bliver man let paranoid. Det blev jeg efter at have læst denne artikel “26 Effective Ways to Secure Your Website”. Alligevel besluttede jeg at prøve at gennemføre nogle af alle de mange gode råd, artiklen rummer. En del af det er bestemt over mit niveau rent videnmæssigt, men så har jeg lært en masse, og siden fungerer da endnu; den var kun nede en times tid eller to i eftermiddag 🙂 Det, der så alt for uforståeligt, for svært og for “farligt” ud, sprang jeg over.

Jeg vil hævde, at jeg har øget min sikkerhed med i hvert fald 75 pct. og det endda uden at installere et eneste ekstra plug-in (et tilføjelsesprogram).

Hvis du driver en hjemmeside i WordPress

Driver du en sådan side, kan jeg kun anbefale dig at gå ombord i de mange gode råd og “opskrifter”. Det kan alt sammen laves ganske gratis. Et simpelt eksempel er at adskille administrationen fra “forfattervirksomheden” ved simpelthen at oprette en ekstra bruger, der kun har lov til at skrive indlæg og oprette sider, men ikke har ret til fx at installere plug-ins eller foretage andre “farlige” ting. Jeg oprettede den nye bruger, og flyttede ca. 4.200 sider fra administratoren via databasen. Det gik nemt, men jeg vil gerne indrømme, at jeg øvede mig på testsiden først 🙂

God arbejdslyst og god fornøjelse.