Tag Archive for: Partipolitik

Folketingsvalget er udskrevet

Folketingsvalget er udskrevet

Så er der udskrevet valg til folketinget

Jeg har ventet på folketingsvalget længe, for det nuværende regering har klæbet til taburetterne længe nok. Der må nye kræfter til. Jeg kan ikke klare flere stramninger og lofter og mere mangel på tolerance, flere boliger der skal rives ned, flere hænder, der skal gives på en bestemt måde, tøj, man ikke må have på osv. Der er for meget symbolpolitik og for lidt handling overfor reelle problemer.

Jeg savner politikere, der arbejder sammen om emner/temaer og ikke lægger strategier for at få ministerposter eller sidde i hver deres blok. Tænk hvis politikerne arbejdede sammen om emnerne/temaerne på tværs af partiskellene? Det ville give et helt andet politisk billede i Danmark. Det ville bringe Danmark #fremad og gøre os verdenskendte. Valget ville se anderledes ud.

Partilederrunderne

Den første partilederrunde kommer i aften, og selvfølgelig skal jeg se med fra start til slut for folketingsvalget er vigtigt. Jeg kan dog være bekymret for, at Nye Borgerlige og Stram Kurs vil stjæle billedet i denne partilederrunde og den afsluttende. De vil selvfølgelig komme med deres partiprogrammer, og det er deres grundlovssikrede ret. Problemet vil måske være, at de øvrige partier kun vil bruge taletid og kræfter på at imødegå disse vanvittige kræfter på den yderste højrefløj. Det vil fjerne fokus fra alle andre vigtige spørgsmål

Skrækscenariet

Mit skrækscenarie er, at både Nye Borgerlige og Stram Kurs kommer over spærregrænsen på de to pct., og at vi så har to racistiske partier i Folketinget. De vil sikkert bejle til Dansk Folkeparti, der står til at blive halverede. Slår de tre sig sammen, tør jeg ikke tænke på, hvad der kan ske. Hverken Venstre eller Konservative har jo undsagt sig Stram Kurs… God fornøjelse.

Rasmus Paludan

Rasmus Paludan

Mere end 21.000 vælgererklæringer

Så blev partiet Stram Kurs stiftet og ledet af Rasmus Paludan opstillingsberettiget til Folketinget, eftersom de har opnået de krævede 20.000 vælgererklæringer.

Partiet gør mig bange. Jeg ved godt, at mange vil mene, at jeg bare skal tage det roligt, at de aldrig kommer i Folketinget, at det er en (rap-)and osv. Men det gør mig alligevel bange at mere end 21.000 mennesker har fundet deres NemID frem for at bekræfte vælgererklæringen. En vælgererklæring, der siger noget om:

De fremmede

  • alle fremmede skal sendes hjem
  • ingen ikke-vestlige skal kunne familiesammenføres
  • konventionerne om flygtninge er forældede og derfor skal Danmark træde ud af dem
  • alle ikke-vestlige personer, der har opnået asyl skal udvises mm. de er danske statsborgere
  • ikke-vestlige fremmede med permanent opholdstilladelse bør som udgangspunkt have tilladelsen annulleret og udvises.
  • fremmede, der er meddelt dansk statsborgerskab ved lov, skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret.
  • fremmede, der opnåede asyl i Danmark, skal naturligvis straks hjemsendes, når grundlaget for asyl ikke længere er gyldigt. Det samme gælder de fremmedes afkom

Retsvæsen

Politistyrken skal bestå af 30.000 betjente, som skal bekæmpe “De Fremmede Fjender, som er udlændinge i Danmark, der hader Danmark og danskerne”. En betragtelig mængde af disse skal være specialiseret udlændingepoliti, der alene har fokus på at opspore og udsende illegale migranter og i øvrigt medvirker til storstilede tvangsmæssige hjemsendelser af muslimer og andre, der ikke har grundlaget for at bo i Danmark.

Og mere formørket sludder.

Velfærd

  • Den vigtigste besparelse på velfærden er dette: Velfærd skal kun ydes til danskere. Al velfærd til fremmede skal stoppes. Fremmede skal ikke modtage nogen form for offentlige ydelser. Adgang til sundhedsvæsnet skal ligeledes være forbeholdt danskere.
  • Jobcentrene skal nedlægges
  • Og så en række fornuftige statements om syge medborgere: det er den behandlende læge, der har noget at skulle have sagt ikke kommunen, og hvis det er udsigtsløst at en borger kommer i arbejde, skal vedkommende have førtidspension og ikke trækkes gennem langvarige kommunale forløb.

Kilde: Partiets hjemmeside.

Hvad er det dog for en tankegang og hvilket menneskesyn er det dog, der ligger bag disse 21.000 vælgererklæringer? Hvad tænker folk dog på? Har de overhovedet læst partiprogrammet? Jeg tror det ikke, for jeg tror end ikke, de kan læse! Det er i hvert fald ikke dem, der stod først, da der skulle uddeles studenterhuer.

Stram Kurs’ politiske grundlag

På hjemmesiden kan man også læse det politiske grundlag, hvor det fremgår, at de bekender sig til: “etnonationalistisk utilitarisme”, som de udmønter i noget formørket sludder om “Den Identitære Søjle” og “Den Libertære Søjle”. Jeg forstår ærlig talt ikke meget af det og tvivler stærkt på, om de mange underskrivere forstår det.

Ignorer det?

Mange vil sige, at det bedste at gøre er at ignorere Rasmus Paludan og “hele” partiet. Det var også en god strategi, indtil de kunne komme i folketinget, simpelthen bare vende ryggen til de latterlige afbrændinger af koranen, de tåbelige demonstrationer mv., men det er er for sent nu. Nu er det en realitet, at det danske Folketing kan beriges med et udpræget fascistisk parti, der kan trække linjerne direkte tilbage til Tyskland i 30’erne og nogle år før. Rasmus Paludan sagde i aftes i TV Avisen, at han ville pege på sig selv som statsminister og i øvrigt samarbejde med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Det bliver da en festlig forsamling. At han vil pege på sig selv som statsminister viser selvfølgelig hvilket galimatias, han er ude i; på den anden side peger Uffe Elbæk også på sig selv.

Over spærregrænsen?

Jeg ved ikke, hvad jeg gør, hvis de kommer over spærregrænsen på to pct. ved det valg, der for pokker snart må blive udskrevet. Hvis det sker er Danmark og danskerne på vej et farligt sted hen, hvor der kan forventes støvletramp i gaderne og skrårem over de brune(?) skjorter. Hvis det sker, er der noget i demokratiet der er bristet, og det er det, jeg er bange for.

Klimaplan: Klimaet kalder

Klimaplan

Radikale Venstres klimaplan

Jeg har netop tygget mig gennem de meste af Radikale Venstres (RV) klimaplan “Klimaet kalder”. Hold da op hvor er det spændende læsning, også selvom noget af det er temmelig svært at forstå, når man hverken er forsker, ingeniør eller landmand. Klima er ikke enkelt. Det er enorme økosystemer, vi griber ind i, hvis vi ikke gør noget nu!

Skovene

Jeg hæfter mig først og fremmest ved bierne og skovene. Bierne er ved at dø ud, og det er et enormt problem, da de så at sige bærer bi(o)diversiteten. Uden bierne ingen bestøvning. RV vil udtage en tredjedel af  landbrugsarealet inden 2050 til fordel for enge og skove.

Inititiativ 1 under Landbrug:

“Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden Vi vil udtage en tredjedel af det nuværende landbrugsareal inden 2050 Denne tredjedel skal overgå til nye former, fx skov, natur og græsenge, hvor køer og heste kan græsse Udtagningen er nødvendig for, at landbruget bidrager til at løse klimaudfordringerne Når man pløjer en mark, frigiver man CO2 Ved at omlægge intensiv drift til ekstensiv drift – og stoppe dyrkning, som man typisk kender det – udledes mindre CO2 Planter man i stedet skov, så optager dén CO2.

Vi vil udtage 230.000 hektar landbrugsjord i det næste årti Det svarer til fire gange Bornholms størrelse (ca 59.000 hektar) indtil 2030 og over dobbelt så meget som Fyn indtil 2050”

Bierne vil kunne leve i denne natur og på disse græsenge. Tingene hænger jo sammen. Hvad jeg så ikke helt forstår er, hvordan man finde de arealer, der skal være dobbelt så store som Fyn – heller ikke selvom man skærer Fyn i småstykker.

Initiativ 4: Vilde naturreservater

De nuværende nationalparker indeholder i dag både marker og tankstationer. Noget, de færreste forbinder med natur, og i den grad noget, som ikke bidrager positivt til biodiversiteten.

Derfor vil RV oprette ti nye vilde naturreservater, som virkelig skal være vilde og fx ikke må rumme landbrugsjorder. Arealet skal være ca 120 km² i alt. Naturen skal have førsteret og der må ikke gås på kompromis. Mennesker må færdes i reservaterne men kun, hvis det er foreneligt med naturen.

Herudover skal (set i forhold til i dag) 2/3 af landbrugsarealet være giftfrit og så altså en tredjedel overgå til enge mv.

Det er en ambitiøs plan, men det er nødt til at kunne lade sig gøre, for jeg kan ikke forestille mig, hvad der sker, hvis bierne dør.

,

Nye Borgerlige

Pernille Vermund i debat med Clement.

Pernille Vermund og venner har samlet de (vistnok) 20.000 underskrifter, så Nye Borgerlige kan blive berettiget til at stille op ved det måske snarlige valg.

BT har aldrig været et medie for mig, men i går havde de faktisk en lille artikel, hvor de forestiller sig, hvordan Danmark vil se ud i 2030, hvis partiet får magt. Artiklen er her. Den slutter med at spørge: “Overvejer du at stemme på Nye Borgerlige til et kommende folketingsvalg?”.  49 pct. svarer “Ja”, mens 51 pct. stemmer “nej”. I alt deltog 4.600.Tallet må se anderledes ud, hvis man spurgte læsere af nogle andre aviser.

Det er et ret trist resultat. Og jeg synes, det er skræmmende, at et parti, der slår sig op på, at de vil være til højre for DF, kan fange så mange underskrifter og måske også stemmer.

Jeg er altid bange for den slags partier, der slår sig op på ultra højreorienteret populisme og leflen for laveste fællesnævner. Hvor bliver solidariteten og omsorgen for hinanden af? Er vi ikke længere tilladt at tænke selvstændige tanker, når vi vil forstå samfundets mekanismer og fællesskabet? Er det ikke længere tilladt at være intellektuel?

Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan parlamentarismen vil se ud efter næste valg. Jeg tror, jeg kryber ind i mit sneglehus og venter på, at det går over.