Tag Archive for: Økonomi

Sjov med besparelser

Sjov med besparelser 1

Det kan være sjovt at spare

Nu, hvor der er ryddet ud i skuffer og skabe, er turen kommet til abonnementerne. Målet er at fjerne alt det, jeg alligevel ikke bruger.

Farvel TV-pakke

Det er flere år siden, jeg har haft tændt for mit almindelige fjernsyn; flow-TV har jeg om langt om længe lært, det hedder, da jeg ser TV Avisen på min iPad, så hvorfor betale for TV-pakken?

Jeg troede ikke, man kunne slippe for TV-pakken, når man man bor til leje i en boligforening, og TV-pakken betales via huslejen. Det er bare ikke rigtigt. Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg fra 2016 fastslår, at foreninger og udlejere ikke må binde beboerne til et bestemt tv-signal. Jeg ringede til vores altid hjælpsomme administrator, der sagde, at det var rigtigt, og jeg kunne spare 191 kr. pr. måned, når opsigelsesvarslet er udløbet 30. september. Da det er knap 2.400 kr. på årsbasis, sagde jeg selvfølgelig “ja tak” med det samme.

Farvel Data-delingskort

Næste skridt var at undersøge, om jeg betalte leje af TV-boks hos YouSee. Uden TV-pakke er der jo ingen idé i en TV-boks. YouSee har en glimrende hjemmeside, hvor man kan se alt, man har behov for at vide (de vil ganske vist helst sælge noget). Der stod ikke noget om boksleje. Fint.

Den nye iPad har ikke noget SIM-kort, så hvad skal jeg med et Data-delingskort til 30 kr. om måneden? Farvel til det og goddag til 360 kr. om året. Det er småbeløb, men på årsbasis bliver  det alligevel til noget.

Farvel 20 GB Mobil

Jeg husker ikke lige hvad, men et eller andet fik mig til at ringe til YouSees support. Medarbejderen tilbød af sig selv at gennemgå mit abonnement, hvilket jeg selvfølgelig sagde “ja tak” til. Han kunne se, at jeg aldrig havde brugt mere end 15 GB/15 timers tale og nemt kunne klare mig med det. Derudover spurgte han, om jeg brugte YouSee Musik. Jeg hører ikke musik – og da slet ikke via dem – så det skar 80 kr. af pr. måned. Det var fin kundeservice og en besparelse på ca. 1.000 kr. om året.

Farvel Radikale Venstre

Partiet flirter efterhånden lidt vel rigeligt med Liberal Alliance efter min smag, og jeg har aldrig fået noget for mit årlige kontingent på 400 kr. Faktisk er jeg i øjeblikket i tvivl om, hvorvidt jeg vil stemme på dem til næste folketingsvalg. Jeg bakker fuldt ud op om deres udlændingepolitik og deres miljøprofil, men der er for meget “liberalt” over andre af deres mærkesager, så det blev til en udmeldelse og en besparelse på 400 kr. på årsbasis.

Farvel Evernote

Evernote er et super dejligt program, når man fx husker dårligt. Det kan utrolig meget, og derfor har jeg har jeg haft et abonnement hos dem. Realiteten er, at jeg slet ikke har brugt alle deres muligheder. Nu har jeg hentet alt det, jeg havde hos dem, og jeg har sparet ca. 500 kr. pr. år.

Farvel POV International

I flere år har jeg støttet POV International med 100 kr. om måneden, da de de hidtil har været til for amatørskibenter som mig. Men de er i gang med en fuldt forståeligt proffessionaliseringsproces, der ikke levner plads til amatørskribenter. Derfor har jeg heller ikke længere lyst til at støtte dem. Der røg 100 kr. pr. måned eller 1.200 kr. pr. år.

Farvel Sucuri

Deres (håbløse) firewall samt fine natlige backup kostede ca. 150 kr. pr. måned = ca. 1.800 årligt. Farvel til dem.

Nedgradering af webhotellet

Jeg plejede at have et “Platin-hotel”, til ca. lidt over 2.000 kr. pr. år, men fandt ud af, at jeg kunne klare mig med et “Guld-hotel” til 420, kr. om året, når jeg nu alligevel tager backup til Google-drive, der kun koster 170 kr. pr. år. Der sparer jeg ca. 1.800 kr. pr år.

Samlet besparelse

Uden at have taget hensyn til afrundinger i den ene og den anden retning, og at jeg for et par tjenester har måttet erstatte dem med andre, har jeg ved disse simple øvelser sparet ca. 6-800 kr. pr. måned. Det er da også penge! Selvom huslejen stiger med 300 kr. pr. måned grundet de nye 3-lags-vinduer, vil mine månedlige udgifter være faldende.

Og jeg har ikke engang behøvet bevæge ud af mit hjem. Alt har kunnet gøres via computeren. Jeg er tilfreds med arbejdet!

Tidlig pension

Barndom på bistand

Ugens store udspil

Socialdemokraternes store og længe ventede udspil om retten til tidlig pension kom i denne uge. I pressemeddelelsen er overskriften: ‘Retfærdig tilbagetrækning: Ret til tidlig pension for folk med lange og hårde arbejdsliv’.

Selvfølgelig er der polemik:

Anders Fogh Rasmussen blander sig og mener, at vi slet ikke kan undvære de 38.000 personer på arbejdsmarkedet, det handler om. Det er i følge ham et alvorligt brud på det såkaldte ‘Velfærdsforlig’ fra 2006, der de facto afskaffede efterlønnen og sørgede for, at pensionsalderen skal vokse ind i himlen.

To partier (Radikale og DF) har dog nu foreslået, at der skal være et loft ved 70 år. Men Anders mener altså ikke, vi har råd til det.

Inspireret af Eric har jeg svært ved at forestille mig en murer på 73 år stå på et stillads.

Bankerne vil ikke betale halvdelen af de tre mia., ordningen vil koste, når den er fuldt indfaset. De har meldt ud, at de slet ikke har råd og vil vælte beløbet over på kunderne i stedet for at tage det fra deres eget milliardoverskud gennem årene eller lønningerne på direktionsgangene.

Give and take

Jeg synes, det er svært at gennemskue det hele, for faktisk kan jeg godt lide sossernes udspil. Men med den ene hånd sætter man pensionsalderen en lille bitte smule ned for de ekstremt udsatte grupper, og med den anden hånd lader man pensionsalderen vokse ind i himlen.

Herudover var der et pensionsforlig lige før valget. Herom skrev en kronikør i Jyllandsposten: ‘Argumentet om, at vi bliver fattigere af at ‘trække tusindvis af arbejdsdygtige hænder ud af arbejdsmarkedet«, gælder jo også de 67- eller for den sags skyld 75-årige arbejdsduelige akademikere.’ Selve indholdet af forliget kan jeg ikke finde noget om.

Konklusioner

 • Det var en kæmpe fejl at afskaffe efterlønnen. Med den havde man hånd i hanke med, hvad der foregik på arbejdsmarkedet med hensyn til tilbagetrækning. Og det havde man 25 år før, idet det krævede medlemskab af en A-kasse i 25 år (så vidt jeg ved).
 • Lad nu alle Arner’ne få deres hårdt fortjente ret til tidlig pension. Vi går næppe rabundus af den grund.
 • Sæt et loft over hvor mange år, man skal arbejde. Min pensionsalder er 68, men bare rolig så længe holder jeg ikke.

 

,

Artikel på POV

Artikel på POV

Hvad kan man få for 1,8 millioner kr.?

Jeg havde ikke engang selv lagt mærke til det, men min redaktør på POV International har i mandags lagt min nyeste artikel om omkostninger til mit sygdomsforløb på nettet.

Du finder artiklen her.

Underoverskrifterne er:

 • En psykiatripakke 1:100
 • Psykologernes omsætningsgrænse
 • De kommunale omkostninger

God læselyst

Finansloven 2019

Finansloven 2019

Så fik Dansk Folkeparti det sidste ord

Der er allerede skrevet meget om finansloven 2019; jeg kan ikke tilføre noget nyt, jeg er bare nødt til at skrive, for hvor gør jeg ellers af min vrede, min afsky, min harme og min forfærdelse?

Vi skal til at sende udlændinge til en øde ø… Hvad sker der dog?

Finanslovsaftalens fulde tekst på 70 sider findes her på Finansministeriets hjemmeside. Det er en underlig finanslov for den handler om rigtig meget andet end finanser nemlig Dansk Folkepartis ‘Paradigmeskifte‘. Inger Støjberg så da også glad ud i baggrunden, da aftalen blev præsenteret på TV af  Kristian Jensen.

Finansloven 2019

Integrationsydelsen der har ændret navn

Regeringen og Dansk Folkeparti er på den baggrund derfor enige om at:

 • Nedsætte satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for enlige forsørgere med 2.000 kr. pr. måned,
 • Nedsætte satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for samboende og gifte forsørgere med 1.000 kr. pr. person pr. måned – svarende til 2.000 kr. pr. husstand

Kommentar: Ydelsen er i 2018 på 8.393 kr. Når den nedsættes med 2.000 kr., dør folk af sult eller tvinges til kriminalitet, men så kan vi selvfølgelig sende dem på utåleligt ophold på en øde ø, når de har afsonet straffen.

Ny konsekvent kurs over for udlændinge, der er uønskede i Danmark – en øde ø!

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle ikke længere skal indkvarteres på Kærshovedgård. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at igangsætte arbejdet med at etablere et nyt udrejsecenter, som placeres på Lindholm i Stege Bugt. Målgruppen for Udrejsecenter Lindholm er:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udlændinge, der er udvist som følge af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed
  mv.
 • Fremmedkrigere
 • Afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven, knivloven og lov om euforiserende stoffer på eller omkring et udrejsecenter.

Udrejsecenteret bliver placeret på øen Lindholm, som ligger mere isoleret end Kærshovedgård, og hvor der ikke er naboer i umiddelbar nærhed. Der vil ikke være færgedrift fra sidst på aftenen til næste morgen…

Kommentarer: Det er vel i orden, at der er personager, vi ikke ønsker at have boende her i landet? Men så længe de er her, skal de behandles som mennesker, og det bliver de ikke med denne finanslovsaftale. Jeg kan faktisk være i tvivl om det at placere folk på en øde ø er i overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionen, men det har kronjuristerne nok undersøgt.

Forligsparterne har ikke fattet, at de kriminelle udlændinge på Kærshovedgård altså allerede har afsonet deres straf. Skal de straffes hele tiden? Skal tålt ophold være utåleligt ophold? Åbenbart. Det er Kriminalforsorgen og politiet, der skal bestyre den øde ø, så man kan kun gætte sig til forholdene der.

Jeg er forfærdet.

Styrket indsats til de mest syge patienter i psykiatrien

Der afsættes i alt 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at oprette intensive indsatser til børn og unge samt voksne. Derudover er der med Aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 afsat i alt ca. 900 mio. kr. i perioden 2019-2022 og med Aftale om regionernes økonomi for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner prioriteret 200 mio. kr. til løft af psykiatrien

Kommentar: Mit forløb har (indtil videre) kostet 1,8 mio. kr.  siden sommeren 2014. Regeringen og DF har nu besluttet at afsætte 100 mio kr. årligt. Dvs. at der bare skal 55,6 af min slags til årligt.

Ser man det samlet over en fireårig periode, er der et løft på 400 + 900 +200 = 1.500 mio = 1,5 mia. = 883 af min slags på fire år. Og den med satspuljemidlerne bør egl. ikke medregnes 100 pct. til et løft af det, der går til patienterne, idet en stor del heraf allerede er øremærket til bygningsvedligeholdelse. Sidstnævnte er selvfølgelig indirekte til gode for patienterne, når byggerierne engang er færdige. På Hvidovre har de bygget om al den tid, jeg har haft min gang der.

Forbedret rådighedsbeløb for pensionister

 • Folkepensionen løftes i 2019
 • Folkepensionen følger lønudviklingen fra 2020 uden fradrag til satspuljen
Min beregning 2018 2019 1,02 PL FM*: Årligt 2018
FM*: årligt 2019
Grundbeløb 6.237 6.362 78.780 75.924
Pensionstillæg (enlige) 6.728 6.863 82.920 83.088
Ældrecheck 1.433 1.462 17.500 17.600
I alt 14.398 14.686 176.200 176.612
Forskel 288 412
Månedligt før skat 24 🙂 34

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre et generelt løft af folkepensionen i 2019 og at folkepensionen fra 2020 følger lønudviklingen. Ved at folkepensionen fremover følger lønudviklingen frem for gældende regler med satsregulering løftes folkepensionen med op til 0,3 pct. point årligt fra 2020, idet fradraget til satspuljen afskaffes. Det vil sikre, at folkepensionister fuldt ud får del i velstandsstigningen i samfundet.

Folkepensionsydelserne – grundbeløb, pensionstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck) – løftes i 2019 med ekstra 0,2 pct. ift. 2018.

Note: FM = Finansministeriet.

Kommentar:  Da jeg i diverse styrelser regnede på diverse tal var den almindelige pris- og lønregulering altid mellem 2 og 3 pct.; men virkeligheden kan selvfølgelig være blevet en helt anden siden da. Jeg synes bare ikke, de 0,2 pct. syner af ret meget. Regner man på det, får man de 24 kr. om måneden før skat til en enlig pensionist.

Jeg synes, der er skrevet om et løft på 500 kr. årligt og før skat, men det kan jeg ikke finde; i hver fald ikke for 2018, og jeg tjekket alle satserne på ‘borger.dk’, men det kan jo være, det kommer med de 0,3 procentpoint fra 2020 og frem. Hvis det er de 500 kr. før skat årligt giver det 41,67 kr. pr. md. før skat… De er vel til at undvære.

Tilføjelse: I Finansministeriets faktaark findes tallene på årsbasis, som jeg har sat ind i tabellen.  Der er tale om 412 kr. om året svarende til 34 kr. om md. før skat. Sikke et løft!

Tvungen pensionsopsparing for overførselsindkomst-modtagere

Der betales i dag ikke pensionsbidrag af indkomsterstattende overførselsindkomster (bortset fra ATP). Med Finanslovsaftalen indføres en obligatorisk opsparing for hovedparten af de indkomsterstattende indkomstoverførsler, som i dag indgår i grundlaget for fradraget til satspuljen, jf. nedenfor. De obligatoriske pensionsbidrag finansieres ved, at fradrag til satspuljen afskaffes. Bidraget indbetales på ATP livslang pension, som de fleste danskere allerede i dag er omfattet af via de nuværende ATP indbetalinger. Det betyder, at overførselsindkomstmodtagere får en større pensionsopsparing og dermed en højere indkomst som pensionist.

Den obligatoriske opsparing for overførselsmodtagere har virkning fra 2020 og indfases i perioden frem mod 2030. Med en årlig stigning i det obligatoriske pensionsbidrag på 0,3 pct.-point vil bidraget gradvist stige til 3,3 pct. i 2030, jf. tabel 1. Senest i 2029 tages der stilling til om obligatorisk pensionsbidrag skal øges yderligere efter 2030.

Finansloven 2019

Omfattet af ordningen er også flekslønstilskud og ledighedsydelse, fremgår det andetsteds.

Kommentarer:  Tre pct. er faktisk en del, når man ikke tjener å meget.

Jeg kan i tillæg oplyse, at hvis man har en fleksjobbevilling (altså uanset om man er i job eller ej), så er ens månedlige ATP-bidrag på 500 kr.. En ordinært ansat månedslønnet, fuldtidsbeskæftiget, medarbejder betaler 94,65 kr. om måneden, og sådan er det bare. Ville der mon være mulighed for, at man så på fleksjobberens antal timer, timeløn, forsørgelsesgrundlag mv., inden man slyngede de 500 kr. ud i luften – grebet ud af luften, et tal, en magi, en dæmon?