Tag Archive for: Mozilla

Oversættelser

Oversættelser

Frivilligt arbejde

Jeg har fundet noget frivilligt arbejde at kaste mig over.

Mozillaprodukterne (fx mailprogrammet Thunderbird og browseren Firefox), der er amerikansk open source, har en alenlang række af hjælpeartikler knyttet til sig – vi taler vist tusinder. Disse artikler skal oversættes til dansk af en gruppe af frivillige. Men der mangler, som altid med den slags, frivillige.

Jeg har meldt mig til at være med. Ja det vil sige egentlig har jeg gen-tilmeldt mig, idet jeg var med for en del år siden, men måtte opgive det sammen med så meget andet.

En udfordring

Det er en udfordring at være med, da sproget skal være helt korrekt, og mine oversættelser helst skal falde i tråd med de øvriges. Hvis en oversætter plejer at skrive ‘Åbn profilmanageren’ nytter det ikke noget, at jeg skriver noget andet om den samme knap/det samme menupunkt. Retskrivningsordbogen er vores ‘bibel’, står der i vejledningen. Oversættelserne skal altså være både korrekte og konsistente.

Der er forskellige ‘værktøjer’, der sikrer dette. Vigtigst af alt er de to redaktører Kim og Jørgen, der har et øje på hver en finger, og som selvfølgelig kender terminologien til hudløshed. Kim har oversat i mere end ti år. Men jeg skal jo helst ikke give dem alt for meget arbejde med emner, jeg kunne have undersøgt selv. Der foreligger en form for kontekstbaseret ordbog, Transvision, hvor man kan få hjælp til ord og fraser, der går igen og igen på skærmbilleder og i menuer

Jeg er i tvivl, om jeg er god nok til at være med, men nu prøver jeg indtil jul, og så må vi se.

Koderne

Jeg har oversat tre artikler indtil videre, og det har taget mig lang, lang tid. Det, der har drillet mest, er koderne, og at finde ud af hvad der skal oversættes i dem, og hvad der ikke skal oversættes, men jeg tror, jeg er ved at være der nu.

  • Hvis der står {menu Advanced} skal advanced oversættes. Menu angiver, at der tegnes en knap på den endelige side.
  • Hvis der står [[oversætter vi ikke dette indhold] med mindre der mellem [[ og ]]  også står tegnet pipe |, så oversættes indhold derefter fx [[This is in English | This is also in English]] skal ende med [[This is in English | Dette er også på engelsk]]

Hukommelsen

Jeg sidder og slår det samme op gang på gang, og det er lidt træls for nu at sige det mildt, men der er ikke nogen vej udenom, når det skal være konsistent.

Indsend til gennemgang

Når man er færdig med en oversættelse, indsender man den til gennemgang og så tager den redaktør, der har tid, sig af den, og retter den igennem, så den er korrekt sprogligt og mht. konsistensen. Indtil videre har de selvfølgelig noget arbejde med mine artikler, indtil jeg lige kommer ind i terminologien.

Tilbagemeldingen får man via en meddelelse om at gennemgangen er afsluttet, hvorefter man kan gå ind og se historikken for artiklen. Mit udkast vil afsnit for afsnit være farvet med rødt, hvis der var noget at komme efter, mens redaktørens rettelser i afsnittet vil være farvet med grønt.

Alt i alt vældig smart, og jeg er glad for at være kommet med igen, så jeg har noget fornuftigt og nyttigt at foretage mig. Jeg har en tanke om at oversætte en artikel pr. dag, men jeg tror ikke, jeg kan holde den kadence, da jeg er temmelig langsom og som nævnt må slå meget op. Jeg kan selvfølgelig snyde (mig) lidt og vælge nogle korte artikler 🙂

,

Thunderbird

Jeg bruger Thunderbird fra Mozillafamilien som min mailklient. og det har jeg gjort i mange år, for jeg synes, det er et rigtig godt program, der blandt andet rummer nogle meget stærke søge- og filterfunktioner. Der er imidlertid et – meget væsentligt – problem, og det er, at programmet ikke gemmer mine sendte mails. Jeg har meget brug for mine sendte mails, blandt andet fordi jeg er jobsøgende og skal kunne dokumentere, at jeg søger de stillinger, der slås op. (Kontrolhelvedet lader sig ikke fornægte.)

Ludvigs hjørne kan man få masser af god hjælp til problemer med programmerne i Mozillafamilien. Da jeg ikke selv kunne klare problemerne med de manglende sendte mails oprettede jeg en tråd på Ludvigs hjørne. Jeg har fået imponerende meget hjælp fra Kim Ludvigsen, og uden hans hjælp var det ikke lykkedes mig.

Vi har slettet den gamle udgave af Thunderbird fuldstændig og installeret en dugfrisk version. Vi startede med at tage en backup af min profil indeholdende mails og kontaktpersoner, så jeg har fået hele min historik med til den nye version. Jeg har lært en masse om Thunderbird ved denne manøvre. En ting er dog ikke lykkedes: Jeg få stadig ikke gemt de sendte mails selvom programmet skriver, at det gemmer dem. På en måde kan man så sige, at hele manøvren har være spildt, men det har den alligevel ikke:

Jeg har omkring 2.000 gemte mails, og dem kan jeg ikke undvære fx er det mails vedrørende kirken, hvor jeg har behov for at have min historik i orden. Det er også mails fra Leif, som jeg laver kriminalhistorie.dk med, og her vil jeg også gerne have historikken i orden. Så jeg gemmer altså mails.

Før i tiden sorterede jeg mails ud i mapper ved hjælp at Thunderbirds meddelelsesfiltre, og skulle jeg finde noget, kunne jeg bare gå ind og lede i den relevante mappe. Det viser sig at være en forældet metode. I stedet bør man arbejde med mærkater, virtuelle mapper og arkiver.

  • Hver mail kan have mange forskellige mærkater og når man søger efter mails med mærkater, kan man således få den samme mail vist i flere forskellige søgninger.
  • De virtuelle mapper er i og for sig gemte søgninger, der automatisk opdateres, når de kommer nye mails.
  • Arkiverne er geniale. Programmet opretter selv arkiverne år for år og det eneste man skal gøre er at trykke “a”, så er mailen arkiveret i det rigtige år.
  • Når man kombinerer arkiverne med meddelelsesfiltrene autoarkiveres der korrekt og bagefter kan man bare søge på de relevante mærkater.

Jeg har selvfølgelig lige skullet vænne mig af med mapperne og i stedet gå over til at anvende programmets stærke søgefunktioner i arkivmapperne. De første to dage tænkte jeg, at nu havde jeg ikke længere styr på mine mails. Det viser sig imidlertid, at jeg faktisk har mere styr på dem nu end før. Jeg har også fået en meget mere overskuelig indbakke end før, hvor jeg havde mange mails liggende der. Nu ligger de i stedet i arkivet og er søgbare.

Jeg har brugt Thunderbird i mange år, men jeg har ikke udnyttet programmet optimalt. Det vil jeg gøre nu.