Tag Archive for: Mailprogram

,

Thunderbird

Jeg bruger Thunderbird fra Mozillafamilien som min mailklient. og det har jeg gjort i mange år, for jeg synes, det er et rigtig godt program, der blandt andet rummer nogle meget stærke søge- og filterfunktioner. Der er imidlertid et – meget væsentligt – problem, og det er, at programmet ikke gemmer mine sendte mails. Jeg har meget brug for mine sendte mails, blandt andet fordi jeg er jobsøgende og skal kunne dokumentere, at jeg søger de stillinger, der slås op. (Kontrolhelvedet lader sig ikke fornægte.)

Ludvigs hjørne kan man få masser af god hjælp til problemer med programmerne i Mozillafamilien. Da jeg ikke selv kunne klare problemerne med de manglende sendte mails oprettede jeg en tråd på Ludvigs hjørne. Jeg har fået imponerende meget hjælp fra Kim Ludvigsen, og uden hans hjælp var det ikke lykkedes mig.

Vi har slettet den gamle udgave af Thunderbird fuldstændig og installeret en dugfrisk version. Vi startede med at tage en backup af min profil indeholdende mails og kontaktpersoner, så jeg har fået hele min historik med til den nye version. Jeg har lært en masse om Thunderbird ved denne manøvre. En ting er dog ikke lykkedes: Jeg få stadig ikke gemt de sendte mails selvom programmet skriver, at det gemmer dem. På en måde kan man så sige, at hele manøvren har være spildt, men det har den alligevel ikke:

Jeg har omkring 2.000 gemte mails, og dem kan jeg ikke undvære fx er det mails vedrørende kirken, hvor jeg har behov for at have min historik i orden. Det er også mails fra Leif, som jeg laver kriminalhistorie.dk med, og her vil jeg også gerne have historikken i orden. Så jeg gemmer altså mails.

Før i tiden sorterede jeg mails ud i mapper ved hjælp at Thunderbirds meddelelsesfiltre, og skulle jeg finde noget, kunne jeg bare gå ind og lede i den relevante mappe. Det viser sig at være en forældet metode. I stedet bør man arbejde med mærkater, virtuelle mapper og arkiver.

  • Hver mail kan have mange forskellige mærkater og når man søger efter mails med mærkater, kan man således få den samme mail vist i flere forskellige søgninger.
  • De virtuelle mapper er i og for sig gemte søgninger, der automatisk opdateres, når de kommer nye mails.
  • Arkiverne er geniale. Programmet opretter selv arkiverne år for år og det eneste man skal gøre er at trykke “a”, så er mailen arkiveret i det rigtige år.
  • Når man kombinerer arkiverne med meddelelsesfiltrene autoarkiveres der korrekt og bagefter kan man bare søge på de relevante mærkater.

Jeg har selvfølgelig lige skullet vænne mig af med mapperne og i stedet gå over til at anvende programmets stærke søgefunktioner i arkivmapperne. De første to dage tænkte jeg, at nu havde jeg ikke længere styr på mine mails. Det viser sig imidlertid, at jeg faktisk har mere styr på dem nu end før. Jeg har også fået en meget mere overskuelig indbakke end før, hvor jeg havde mange mails liggende der. Nu ligger de i stedet i arkivet og er søgbare.

Jeg har brugt Thunderbird i mange år, men jeg har ikke udnyttet programmet optimalt. Det vil jeg gøre nu.