Tag Archive for: Hvidovre Kommune

,

Udskrivningsmentor

Udskrivningsmentor

Endnu en historie fra “systemet”

På hospitalet gjorde de mig opmærksom på, at der er mulighed få en udskrivningsmentor, når man har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, og da jeg konsekvent tager imod alle tilbud, sagde jeg også ja tak til dette. Socialrådgiveren ordnede herefter det praktiske med kommunen.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9:

§ 31 b. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

§ 31 c. Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysning om
1) målet med mentorstøtten,
2) mentorens navn og kontaktdata,
3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,
4) varigheden af aftalen,
5) timetallet for mentorstøtten og
6) klagevejledning.

Jeg havde ikke hørt noget

Da jeg endnu ikke havde hørt noget fra Hvidovre Kommune/jobcenteret, fik jeg endelig taget mig sammen til at ringe til jobcenteret for at sikre mig, om alt nu var i orden. At ringe op til nogen, er i sig selv en hurdle, jeg skal over.

Min sagsbehandler i kommunen/jobcenteret havde ikke hørt noget, og bad mig ringe til hospitalet for at høre, hvem de havde talt med i kommunen! Jeg fik navnet på en person i Hvidovre Kommune, som jeg så kunne vende tilbage til jobcenteret med. Han prøvede nu at ordne det ved at ringe til den pågældende person, men hun havde ferie og ville komme tilbage dagen efter. Han ville så vende tilbage dagen efter, hvilket han også gjorde, og kunne nu meddele, at han selv var mentoren, det vidste han bare ikke! Han har heller ikke prøvet at være mentor før, så spørgsmålet er, hvor meget jeg får ud af det.

Jeg troede, mentoren var en person, der skulle støtte mig overfor kommunen og ikke støtte kommunen selv. Jeg synes, min sagsbehandler har fået to kasketter på!

Der er altså mange ting i det system, jeg ikke forstår, og som jeg undrer mig over.


Her kommer du til menupunktet “Psykiatri”, hvor du kan navigere mellem alt, jeg i årenes løb har skrevet om bipolar affektiv sindslidelse og Aspergers syndrom.

Talgymnastik

Hvis det ikke var så trist, ville det være til at grine af. Jeg sidder og regner på min fremtidige økonomi og på, om jeg på en eller anden måde kan få enderne til at nå sammen. Jeg løser opgaven, som var det en arbejdsopgave, for jeg kan slet ikke forholde mig til, at det er min egen fremtid, jeg regner på.

Lige nu har jeg udbetalt 11.712, som skal reduceres til 60 pct., dvs. 7.057 kr. udbetalt og altså en nedgang på 4.600 pr. måned.

På borger.dk har jeg beregnet, at jeg vil kunne få 700 kr. i boligstøtte. Det ser ud til, at man max kan få til 15 pct. af huslejen, og det passer meget godt med de 700 kr.  Når der tages højde for boligstøtten, har jeg 3.900 i underskud hver måned og det er dette beløb, der på en eller anden måde skal indhentes.

Da huslejen er den største post, kan jeg overveje at flytte. Men regnestykket går kun op, hvis jeg kan finde en lejlighed til 1.900 kr. (5.800 – 3.900), og det er udelukket i Københavnsområdet og sikkert også alle andre steder..

Hvis vi nu lige et øjeblik forestiller os, at eneste faste udgift er huslejen på 5.800, så vil der være 7.800 – 5.800 = 2.000 kr. at købe mad og medicin mv. for.  Realiteterne er bare, at man kun dårligt kan leve for 2.000 om måneden, og at der er mange flere faste udgifter end husleje.

En anden model er at prøve at skære i de faste udgifter: Jeg kan droppe Børnefonden, forsikringer, fagforening, slægtsforskningsforening, tandlæge og vinduespudser. Disse poster giver til sammen 1.051 kr. pr. md. Der er stadig langt op til de 3.900, selv om jeg synes, jeg skærer ind til benet ved at droppe fagforening, forsikringer og tandlæge.

Summa summarum: uanset hvilken synsvinkel jeg ser det fra, er der ikke noget at gøre. Indtægtsnedgangen er simpelthen for stor til, at den kan hentes hjem på andre poster. De poster, der kan gøres indhug i, er ikke store nok til, at det batter noget. End ikke verdens bedste socialrådgiver vil kunne løse denne gordiske knude. Gad vide hvad andre mennesker gør?