,

Præsten på kursus

Samtaler

Jeg ser fortsat “min præst”, som er præst ved både Hvidovre Kirke og på Psykiatrisk Center Hvidovre (som det godt nok ikke hedder mere efter 27 fusioner).

Vi taler om alt mellem himmel og jord – og det er meget givende for mig. Hun har været præst på psyk. i 17 – 18 år, og det kan mærkes. Hun har rum for alt det besværlige og det bøvlede. Det er der noget befriende over. Det er min opfattelse, at samtalerne er med til at danne min nye platform i det man kan kalde mit nye liv. Jeg skulle blive 53, før det lykkedes – men sådan er det jo så bare… Nogen når det aldrig. Der er jeg så bedre stillet. Men det kommer ikke af sig selv!

Eksistentielle samtaler

Hun har netop været på kursus i det at uddanne plejepersonalet til at tackle de eksistentielle samtaler med patienterne. For at personalet kan håndtere den opgave, er de nødt til på forhånd at vide, hvor de selv står fx i relation til forskellige værdier. Det giver god mening. Ingen kan give noget videre, som de ikke selv ejer.

Metoden er velkendt i somatikken, men som sædvanlig halter psykiatrien bagefter. I somatikken skal personalet forholde sig til eksempelvis foranstående død, men i psykiatrien skal de forholde sig til eksempelvis selvmord eller måske livet. Hvordan får man livet til at fungere efter en lang periode med et markant dødsønske? Jeg kender det fra mig selv.

Når vi mødes næste gang, skal jeg være “prøvekanin”, og det ser jeg frem til. Der vil selvfølgelig mangle det, at der “real life” vil være  5 – 6 kolleger, man kan sparre med. Jeg synes, jeg har styr på mine værdier, da emnet optager mig meget. Men om jeg sådan lige kan formulere og konkretisere dem, er jeg lidt spændt på. Generelt har jeg det sådan, at jo ældre jeg bliver, jo mere betyder værdierne for mig, og jeg søger venskaber med mennesker, jeg deler værdier med.