Pentecoste = Pinse

Pentecoste er græsk og betyder 50

De fire kirker i Hvidovre har tradition for at holde pinsegudstjeneste sammen. I år var det Hvidovre Kirke, der var vært. Pinsen er festen for Helligåndens komme til disciplene i Jerusalem 50 dage efter påsken og 10 dage efter himmelfarten. Vi fejrer “pinseunderet”, hvor Helligånden fejede ind over disciplene som ildtunger, hvorefter de kunne tale alle sprog og gå ud i verden og fortælle om Jesus.

Arrangementet var utrolig flot og en succes med virkelig mange fremmødte. Der må være gået mange timer med at planlægge det. Heldigvis holdt det stort set tørvejr i de to timer, der var behov for tørvejr, da det meste foregik udendørs. Det meste var lagt an på, at deltagerne skulle være aktive.

Man skulle/kunne fx:

  • Bygge kirke med Annette
  • Skrive en bøn med Birgitte og Mette
  • Øve en pinsesalme med Vibeke
  • Male altertavle med Kim

Alle kreationerne blev efterfølgende båret udendørs og stillet op ved alteret. Der blev ved kollekten samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp, hvor pengene i år går til de jordskælvsramte i Nepal. Det første skælv ramte for præcis en måned siden. Ved at give til FKN skulle man være sikret, at pengene virkelig når frem til dem, der har brug for dem. Pengene blev hældt i den netop byggede kirke.

Pinseberetningen blev læst på spansk, engelsk, tysk, græsk og kinesisk og så til sidst på dansk for alle os, der ikke lige har de andre sprog præsent.

Der var en ung rapper, der på en eller anden måde var lykkedes med at omskrive fortællingen om disciplene til rap, og han var god.

Der var en yngre kvinde, måske en skuepiller?, der fortalte hele historien i et nutidigt sprog på en måde, så det hele blev meget meget nærværende. Hun havde sjove detaljer med, der gjorde, at man bedre kunne danne billeder inde i hovedet, fx at Peter stod midt i rummet, trak ned i sine ærmer og stirrede tomt for sig ned i gulvet og fx om hvordan det ude fra gaden lød som om, der kom en masse heste galopperende.

Alt det der hører til en “rigtig gudstjeneste” var der selvfølgelig også: Klokker, præludium, salmer, trosbekendelse og nadver mv.

Jeg tror, det er præsterne, der står bag arrangementet, og der er god grund til at kippe med flaget, for det var flot, gennemtænkt og gennemført.

2 Svar

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end et år gammel.