Møde i AOs brugerråd

Der har i dag den 27. april 2007 været møde i AOs brugerråd. Her bringer jeg et par overskrifter, men det rigtige og officielle referat kommer senere fra AO.

Status:

Fejlrettelser
Per Agerbæks liste er rettet færdig; herunder er meget store dele af Frederiksborg Amt scannet om på grundlag af de originale kirkebøger og lagt på. Det betyder, at fsva. kirkebøgerne er det sådan, at man mener, at samtlige kendte fejl er rettede. Er det stadig ikke til at læse, skyldes det, at originalen simpelthen er så dårlig, at det ikke kan blive bedre.

Lars Jørgen Helbos liste arbejdes der med, og der er en medarbejder allokeret på fuld tid til denne opgave.

AO telefonlinien
Telefonlinien må anses som en succes. Det skønnes, at 99 pct. af opkaldene drejer sig om, at brugeren ikke kan logge på. Telefonservicen betyder bla. at de involverede medarbejdere, koncentreret kan passe de øvrige opgaver resten af dagen.

Kirkebøger 1892 til ca. 1925:
Selve digitaliseringen med scanning i gråtoner er afsluttet. Der forestår et stort arbejde med databasen, før vi som brugere kan se kirkebøgerne. Allerede i 2007 tager man hul på at udlægge disse nyere kirkebøger. Det overvejes pt. hvor man skal starte… alle savner alt, men det kunne være fornuftigt at starte med et herred og gøre det færdigt.

Folketællingen 1890
FT 1890 er på vej på nettet! Det skønnes, at den vil være tilgængelig for brugerne inden for ca. 3-4 måneder.

Problemer med at se siderne
Der er ind imellem brugere, der oplever problemer med at se siderne, eller oplever, at det tager urimeligt lang tid (5-10 min.)fra man klikker på linket til LAViewer rent faktisk viser en side fra en kirkebog/folketælling.

AO vil nu lave en stribe links til de steder på nettet, hvor man kan se løsningen på disse problemer. Som brugerråd påtog vi os den opgave at hjælpe med at finde disse links. Bidrag modtages gerne! Hertil kommer, at jeg har lovet, at sende AO de ‘tricks’ jeg giver mine brugere i Udenrigsministeriet, når de har problemer med cache og cookies.

Indeksering
Per Agerbæk og jeg deltog i marts i et møde om indeksering, hvor AO havde inviteret en repræsentant for mormonkirken. Der blev på mødet i dag orienteret om mødet i marts. Når Per og jeg blev inviteret skyldes det, at vi i forening har udarbejdet et notat/forslag om indeksering. Vi forstillede os noget i retning af “Her er fødte drenge/mænd 1822-25” og for store sogne “Her er fødte drenge marts 1822”. På mødet i marts lærte vi, at det kalder mormonerne ‘Waypointers’ = Vejvisere. Men projekts idé er videre “vi indekserer – med kvalitetskontrol (2 skal være enige ellers beslutter en ”overdommer’)- så langt ned, at en søgning på person, vil kunne bringe os direkte til kirkebogen”.

Men altså: I marts drøftede vi med en repræsentant fra mormonkirken, hvordan et dansk projekt kunne lægges tilrette. Der er ikke truffet den ringste beslutning, da man ikke har hørt fra mormonerne, og da beslutningskompetencen ligger hos SAs ledelse.

Personligt ser jeg dette som et gennembrud. Og jeg tror på, at vi – hvis det hele lægges fornuftigt tilrette – vil kunne have indekseret samtlige kirkebøger i Danmark på et par år, fordi der er så mange, der så gerne gør et sykke frivilligt arbejde.

Eventuelt:
1. Jeg forslog, at de centrale side om brugeroprettelse blev oversat til engelsk.
2. Jeg orienterede om min egen eventuelle inhabilitet/dobbeltrolle fremover. Jeg er valgt til Brugerrådet af Arkivalier Onlines brugere – men samtidig er jeg i lørdags valgt ind i DIS’ bestyrelse. Jeg ønsker ikke, at nogen på noget tidspunkt vil drage min rolle i tvivl, derfor tog jeg det op i dag, og jeg har også bedt om at få det dagsordenssat på det allerførstkommende møde i DIS-Danmarks bestyrelse.