,

Møde hos Psykiatrifonden

Mødereferat

Min fantastiske Bodil er allerede klar med referatet. Der er simpelthen flere ting, der er gået hen over hovedet på mig – pokkers også. Hvad gjorde jeg uden Bodil?

Referat af møde i Psykiatrifonden 13.02.15 kl. 13.

Til stede: Erhvervsrådgiver, socialrådgiver Jane H., Hanne og undertegnede.

Jane H (JH) oplyste indledningsvis,  at vi befinder os i Psykiatrifondens Beskæftigelsesafdeling, hvor der er ansat erhvervsrådgivere og erhvervspsykologer. Hanne vil blive tilknyttet en af hver kategori som kontaktpersoner.

Derpå orienterede JH os om de 3 etaper, der normalt er i et forløb hos Psykiatrifonden:

 1. Psykoedukation. Dette foregår v. en erhvervspsykolog og varer 6 uger med møde normalt 3 gange om ugen fra kl. 9 til kl 11.30. I Hannes tilfælde vil man respektere, at Hanne har god kontakt til Distriktspsykiatrien (DPC), hvor hun kommer 1 gang om ugen. Derfor vil der kun blive tale om 2 aftaler om ugen i Psykiatrifonden, så at Hanne kan passe en ugentlige aftale i DPC..
 2. Et forløb med samtaler og kurser (kursus i psykoedukation?). Dette forløb er tilsyneladende integreret i forløbet med psykoedukation. Samtalerne medvirker til dels at få en relation til Hanne, dels at kunne finde den rigtige praktik til hende. De 2 forløb nævnt under punkt 1 og 2 varer tilsammen 6 uger.
 3. Virksomhedspraktik. Forløbet varer normalt 13 uger. Dette forløb kan afbrydes fra dag til dag af såvel bruger som praktiksted. Forløbet kan også forlænges. Forlængelse afhænger dels af, hvor ‘klart’ forløbet er, dels af, hvor svært det er at skaffe praktiksted.

Det fremgik, at der skulle regnes med i alt 19 uger (alle 3 punkter) i Psykiatrifondens regi, hvis alt går, som det skal. Forløbet afsluttes med en rapport, som Hanne ser, før den går til Jobcentret.

Starttidspunktet bliver formentlig slut marts/begyndelsen af april (afhænger bl.a., at det er påske i begyndelsen af april).

Hanne spurgte, hvad samtalerne med erhvervsrådgiveren går ud på og fik oplyst, at det bl.a. vil dreje sig om hendes tidligere erhvervserfaringer, om hendes CV og hendes skånebehov.

Hanne spurgte endvidere, hvad samtalerne med erhvervspsykologen går ud på og fik oplyst, at det f.eks. kunne være at få talt om Hannes kompetencer, ressourcer og evt. barrierer.

Hanne gav udtryk for, at hun kunne ønske at blive mere vidende om at kende symptomerne på en begyndende mani, da hun tidligere ikke har vidst, at f.eks. dårlig søvn kan være et sådant tegn. JH oplyste, at dette ville blive belyst under psykoedukationen.

I forbindelse med det fremsendte skema fra Jobcentret havde Hanne spørgsmål om

 • de 25 timers arbejde om ugen, der er anført. JH svarede, at Hanne ikke skulle bekymre sig om dette; det er en standardformulering fra Jobcentrets side, Hanne kunne være helt forvisset om, at det ugentlige timetal helt ville blive tilpasset, hvad Hanne er i stand til.
 • Jobcentrets bemærkning om ’tilbagevenden til arbejdsmarkedet’. Her oplyste JH, at dette var en meget almindelig formulering fra Jobcentret ved henvisning til Psykiatrifonden, Men: der er ikke tale om det almindelige arbejdsmarked; JH regner helt bestemt med, at det rigtige – og mest sandsynlige – for Hanne – er et fleksjob. Hanne meddelte, at det også var det, hun helst ville have.

Mødet varede ca. en time, og Hanne fik at vide, at hun når som helst kan ringe til JH, hvis hun er usikker på noget. JH vil til Hanne sende en mail med de præcise oplysninger om varighed af de forskellige etaper, starttidspunkt mv. Hanne bad om, at mails fra JH til Hanne også blev sendt cc til undertegnede. Dette var OK for JH.

Referat ved Bodil

13.02.15

6 Svar
 1. Donald
  Donald siger:

  Det ser godt og systematisk ud. Jeg tror du finder et sted hvor du kan være nyttig og føle dig godt tilpas! 🙂 Ja, jeg gad vide, hvad man gør, hvis man er patient og bare ikke har nogen til at hjælpe sig. Mange ville sikkert være endt som posemand/dame, hvis ikke deres venner eller forældre følger de forskellige situationer nøje.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @Donald

   Nemlig – det ser godt ud! Tiden hos Psykiatrifonden skal nok gå fint. Jeg er lidt loren på det med virksomhedspraktikken, men det må jo komme an på en prøve. Under alle omstændigheder er jeg positiv overfor forløbet.

 2. Eric
  Eric siger:

  Der er ikke noget at sige til, at du er glad for Bodils støtte, og når det kniber med hukommelsen (og såmænd også når det ikke gør!), er referater guld værd.

Der er lukket for kommentarer.