Kommentar

Kommentar til statsministerens nytårstale

Aviserne flyder i dag naturligvis over med kritik af alt det statsministeren ikke sagde i sin nytårstale, men så sandelig også over det, hun sagde.

Hun sagde ikke noget om:

  • Konkrete bud på løsning af klimakrisen
  • Danmarks rolle i det Internationale samfund
  • Ikke et ord om Brexit
  • Dansk økonomi i det kommende årti – ja bare det kommende år
  • Hun sagde for lidt om de ældre
  • (Parti-)Politik, men det mener jeg personligt heller ikke en nytårstale skal.
    • Den skal sætte retning og have fokus på værdier, og det havde denne tale. Hun havde fokus på børnene, og det fokus kan man være enig eller uenig i, men satte retning, det gjorde hun altså.

For så vidt angår det hun ikke sagde: det kunne jo ikke være der alt sammen.

Hvad hun sagde noget om:

Det der står stærkest i erindringen er statsministerens holdning til tvangsbortadoptioner, når alt andet er prøvet, og barnet stadig mistrives. Her er jeg fuldstændig enig med Mette Frederiksen også selv det er et voldsomt indgreb. Jeg tænker tilbage på min egen barndom og ville gerne (også dengang – ikke alene set i bagklogskabens lys) have været tvangsbortadopteret. Det havde været den bedste løsning at kappe båndene til den såkaldte familie helt.

Statsministeren trådte i karakter og satte ord på, hvad hun mener med at ville være ‘børnenes statsminister’. Hun brugte 60 pct. af tiden på at tale om børn, der ikke trives. Så har man valgt side. Jeg synes, det er flot.

Kritikkerne – samlet fra Berlingske Tidende:

Pernille Skipper var på Facebook kort efter talen og fik børnefattigdom og kontanthjælpsloft rodet ind i det hele. Jeg forstod ikke lige hvordan. Man kan godt være ansvarlige og kærlige forældre selvom man ikke ejer en bøjet femøre og kassen altid er tom. Det er ikke disse børn, der skal tvangsbortadopteres.

Det er dem, der lever i mistrivsel med vold, seksuelle overgreb og alkohol. Normalt har jeg stor respekt for Skipper, men her ramte hun altså ved siden af skiven.

Søren Pape mener, at talen var for smal. Der burde også have været noget om familielæger og politi… Han synes, der mangler politik.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille: Hvad med væksten? Og hvordan udmønter vi klimaloven? (Og det har han nok ret i.)

Uffe Elbæk: Fin tale fra statsministeren. Vigtigt med tryghed for børnene. Men jeg savner udsynet til verden omkring os. Europa, Brexit, Trump og angreb på menneskerettigheder ude i verden har også betydning herhjemme. Og så mangler der konkrete bud på, hvordan vi løser klimakrisen

Peter Skaarup: Var det alt statsministeren havde at byde på? Tvangsfjernelser af børn fra dysfunktionelle familier, ja fint, men ingen seriøse tiltag på retsområdet efter de mange raket-angreb på politi, redningsfolk og almindelige danskere? Håbløst.

Kritik af kritikerne

Der er ikke nogen af kritikerne, der siger noget reelt nyt.De siger alle sammen det, de må forventes at sige.

Det dummeste kommer da fra Peter Skaarup. Han slutter sit tweet med “Håbløst”. Det samme kan man sige om ham.