,

Jeg tog fejl

Denne post skal nok læses i forlængelse af den foregående for at give mening.

Jeg tog fejl – men min jura er også 25 år gammel og kan reelt ikke bruges til noget som helst længere; jo den juridiske metode kan bruges, men resten er lige til at smide ud. Jeg tager selv ansvaret for det, da jeg jo har valgt at arbejde med økonomi og IT i stedet.

Når man læser partshøringsbrevet langsomt og grundigt, vil man se, at der intet står om raskmelding. Der står, at min veninde ikke længere er uarbejdsdygtig, og det er noget ganske andet. Ergo: man behøver ikke være rask for at blive returneret til arbejdsmarkedet og jobcenteret kan træffe afgørelsen om, hvorvidt man er uarbejdsdygtig eller ej. Det følger af Sygedagpengelovens § 7, der lyder: “Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.”

Det er da en trøst, at jeg ikke er den eneste, der tog fejl, det gjorde læger og fagforening også. Jeg må også sige, at jeg er harm over, at man bliver erklæret arbejdsdygtig uden at være raskmeldt, og over at en sagsbehandler på et jobcenter kan træffe den beslutning. Er det virkelig der, vi er nået til? Det skal pointeres, at min veninde gerne vil arbejde, men hun er ikke endeligt udredt, hun har masser af symptomer, hendes medicin er ikke på plads, og hun slås med en masse bivirkninger.

Vores kommentarer til høringsbrevet skal gå på hendes arbejdsevne, som der står i § 7. Vores opgave er at opliste alle de mange grunde, der er til, at vi anser hende for fortsat være uarbejdsdygtig. Jeg kender sagen så godt, at jeg har skrevet “skelettet” til brevet, så kan vi pusle resten på plads i fællesskab. Den slags er altid nemmere, når det er andres sager.

10 Svar
 1. Pia
  Pia siger:

  Desværre ved jeg godt at det er sådan. Vi kender alt for mange,der gennem de sidste 10 år eller mere, har kæmpet med dette system. Flere har haft fagforeningens jurister og bisiddere med. Der er blevet anket og kørt sager. (Fagforeningerne og juristerne prøvekøre jævnligt nye sager) De fleste har fået afslag også selvom de er invaliderede og har en stor mengrad og endda fået erstatning af arbejdsskadestyrelsen. Det er trist at vores samfund ikke er bedre til at tage hånd om syge og gamle.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Pia

   Ja du har ret i, at det er trist, at samfundet ikke tager bedre hånd og syge og gamle. Selv kan jeg dog – indtil videre – ikke klage. Mine sygedagpenge blev fra begyndelsen forlænget med 69 uger, men de løber snart ud, og så må jeg se, hvad der så sker. Jeg håber jo på et fleksjob og gerne i FKN.

   Man skulle tro, at kommunerne rettede sig efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

 2. Donald
  Donald siger:

  Jeg hæftede mig nu mest ved at man kan bruge sin juridiske metode. For mig er jura i første omgang noget med at løse konflikter på en måde, så parterne forliges. Men det kan man ikke her, det er mere paragraf-læsning og tolkning. Det er selvfølgelig også nødvendigt at kende de vigtigste love og baggrundsstoffet, men det er ikke jura i den forstand, at det er filosofiske synspunkter på menneskelig adfærd.
  Det er et meget uheldigt paradox at en Jobcenter-person både bedømme tilstand og har med psykisk syge at gøre. Det er med til at forværre tilstanden undtagen hos de, der ikke er syge – det anser jeg for at være et meget uheldigt paradox.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Donald

   Ja min veninde fik det bestemt ikke godt af at få høringsbrevet fra jobcenteret. Heldigvis gik hun til sin fagforening, der strikkede en enkelt A4-side sammen, som fik jobcenteret til at trække høringen tilbage med det samme. Egentlig er jeg ikke imponeret af fagforeningens brev, men de har åbenbart vist præcist hvilke knapper, de skulle trykke på. Al respekt for det! Dygtig fagforening. Vi har talt meget om, hvordan det skulle gå de mennesker der ikke ved, at de skal søge hjælp hos fagforening og venner. Hvis de bare lader høringsfristen springe er der jo ikke noget at gøre. På en eller anden måde forekommer det ikke retfærdigt.

 3. Henny Stewart
  Henny Stewart siger:

  Jeg ville ikke sige noget tidligere, for dels ville jeg ikke skyde din ballon ned, og dels håbede jeg på, at du havde ret, men det anede mig nok, at Jobcenteret kan bestemme, hvornår man er arbejdsdygtig. Det var jo blandt andet derfor, jeg valgte at være et skridt foran dem mht. til at komme i praktik og siden i arbejde, selv om jeg ved den søde grød ikke følte mig rask.
  Af hensyn til det videre forløb, både for din veninde og for dig selv (hvis det kommer på tale, at du skal revalideres og ikke i fleksjob), så er det vigtigt at I husker de syv “forlængelsesregler” i kapitel 9 §27 stk. 1. Hvis man kan få nogen til at tro på det første punkt, er der god sandsynlighed for, at der er bid. Men man skal jo nok først og fremmest selv tro på det, for at den vej er farbar.
  Forresten skal du slet ikke undervurdere det, at du har lært at tænke som en jurist. Heller ikke selvom du skulle have glemt hver eneste paragraf i hele verden. Pøj pøj med det!

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Henny

   Jeg kan ellers godt tåle at blive korrigeret, alligevel skal du have tak! Det undrer mig meget, at jobcenteret kan træffe den slags afgørelser, men jeg må selvfølgelig acceptere, at sådan er det. At man skal arbejde, selvom man er syg ctr. raskmeldt, forekommer mig at være helt hul i hovedet. Men igen må jeg acceptere.

   Mine sygedagpenge er allerede forlænget § 27, nr. 2 med de 69 uger, så der er vist ikke mere at komme efter? Om der er noget at komme efter for min veninde ved jeg ikke/kan jeg ikke gennemskue. Lige nu får hun faktisk løn i opsigelsesperioden, og har ikke et øjeblik ligget det offentlige til byrde. Før hun blev syg, havde hun et fleksjob pga. fysiske skader efter en arbejdsulykke.

   For mit eget vedkommende går jeg jo rundt og drømmer om et fleksjob i FKN. Psykiatrifonden siger, at det kan jeg godt skyde en hvid pind efter, for det sker så sjældent. Alligevel håber jeg, og jeg har også fortalt det til chefen, der nu hverken sagde ja eller nej.

 4. Lene
  Lene siger:

  Hvor er din veninde heldig at have dig. for selv om du tog fejl, så har du alligevel evnen til at læse “indenad” og dermed også være i stand til at tage udgangspunkt i de punkter, der skal til for at gøre indsigelse-

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Lene

   Tusind tak fordi du er så venlig. Jeg vil gøre mit bedste for at vi kan få “jordet” den på tænkte afgørelse. Set fra mit synspunkt kan man altså ikke sende folk i arbejde før de er endeligt udredt af eksperterne = lægerne.

Der er lukket for kommentarer.