Hvem var Peders far?

Kirsten Pedersdatter, der nævnes med tilnavnet Fuglsang

Fra “Slægtsbog for Efterkommere af Jens Christian Pedersen”, udgivet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia, 1960:

“Kirsten Pedersdatter, der nævnes med tilnavnet Fuglsang, er vist identisk med den Kirsten Pedersdatter i Hastrup Mølle, som d. 19. marts 1773 blev gift med enkemanden Peder Madsen i Sejrup. Sandsynligvis har Peder Christensen en anden far end Christen Pedersen (som udlægges som barnefader). Fænomenet med en udlagt barnefar, der opholder sig i Holsten, er ingenlunde ukendt. Den rigtige far til Peder Christensen er formodentlig Christen Pedersen i Odderbæk, Thyregod Sogn, som 3 måneder før Peder Christensens fødsel var blevet gift med degnens datter, Sidsel Lauritsdatter Holstebro. Dette ægtepars søn, Laurits Christensen i Odderbæk, stod fadder til alle Peder Christensens (Kusk)s Børn, og det er vel rimeligt at antage, at dette skete i hans egenskab af halvbroder til Peder Christensen, men det er ikke muligt at bevise denne antagelses rigtighed.”

Afsnittet medtages her, fordi det findes – men jeg mener selv, at der er for mange gætterier og antagelser til, at det rigtig kan bruges til noget. Det vi ved er, at præsten i kirkebogen ved Peders dåb skriver, at den udlagte barnefar er Christen Pedersen, og at han i 1759 opholder sig i Holsten. Resten kan være både rigtigt og forkert. Der synes at være en vis sport i at opstille teorier om, at den barnefaderen i virkeligheden er en helt anden person end den udlagte, og dernæst gætte på hvem det kan være!

Jeg mener ikke, argumentet om, hvem der stod fadder til hvem, er så interessant i denne sammenhæng. Jeg kender efterhånden Thyregod sogns indbyggere i 1700- 1800-tallet ganske godt, og ved at det er uhyre almindeligt, at man på kryds og tværs stod fadder ved diverse dåbshandlinger. Dette gjorde sig ikke kun gældende i Thyregod, men i alle samfund på landet (og sikkert også i byerne).
Peders dåbsindtegning:

Die Litaeneutic: d. Vener: 4 post. (1759) Pasha døbt Kirsten Pedersdatter Fuglsangs uægte søn fra Vesterlund Peder, udlagt af Bæreren Peder Lassens kone ibid. ved Daaben en Karl af Bierre herredt, navnlig Christen Pedersen, veste nu icke hvor hand fandtes i Holsteen i Bonde- eller Krigstjeneste, gandske menighed var overværende ved Daabens forretning.

Kilde:
Thyregod-Vester, C448-1, kort 2 af 3, fol. 36 sp. 2, No. 635