Gå til hovedsiden

Kort forklaring på kategorierne

Princippet om "Den største synder"

Mange fejl kan placeres i adskillige kategorier, og 90 pct. kan herudover kategoriseres i både "Korrektur" og "Sjusk" og "Stavefejl". Det er bare ikke så sjovt.

Kategoriseringen er slet ikke nem, og det er ikke nemt at være stringent, når der er flere end 1.000 eksempler.

Jeg har valgt kun at placere fejlene i én kategori, og jeg gør det ud fra et selvopfundet princip om "Den største synder". Her er et eksempel: Når Danmarks Radio skriver: "… skriver i et skriftligt svar", kunne det ligge i både "Irriterende", "Korrektur", "Pleonasmer", "Professionelle" og "Danmarks radio". Sidstnævnte er den største synder. Derfor ligger den der.

Kategori Antal Beskrivelse
Anglicisme79Ordet betyder "engelske ord eller udtryk der optræder i et andet sprog" fx: "Det ligner at …".
Apostrof + s7Den giver sig selv. Vi skriver fx ikke "Danmark's" men "Danmarks". Aprostrof + s er ofte en anglicisme.
Danmarks Radio111Kategorien er en af dem med mange "største synder", for Danmarks Radio siger og skriver meget sludder.
Idiomer3Fast udtryk med en samlet betydning der ikke kan udledes af de enkelte ords betydning
Ingen mening49Her placeres fx "Ander der helle ikke har modtaget udbetale seld for jeg har ikke fået den i nu", for det giver ikke mening.
Irriterende66Sprogbrug jeg finder irriterende fx "Woke", "Omkring" og "Det, jeg hører dig sige, er …". Nogle kunne placeres i "Sprogligt biksemad" eller "Anglicismer".
Journalist29Journalister burde kunne gøre det bedre. Derfor får de nu deres egen kategori jfr. teorien om "Den største synder".
Kommaet3Det stakkels tegn der sættes de særeste steder. Selv prøver jeg at sætte det gl. "grammatiske komma".
Korrektur7Som nævnt kunne 90 pct. anbringes her. Kategorien er muligvis overflødig. "Psykiske ledelser" passer bare ikke andre steder.
Lydskrift130En herlig kategori, hvor jeg anbringer alt det, folk hører men ikke kan stave.
Mellem rum57Her er det tydeligt, hvor meget et "mellem rum" betyder. Her er både eksempler på for mange mellemrum og for få. Til sidstnævnte hører fx både "idag" og "igår".
Nutids-r1Her kunne tilføjes adskilligt flere eksempler, for mange kender ikke reglen med at erstatte det vanskelige udsagnsord/verbum med "løber".
Orddeling11Næsten tom da programmerne nu til dags klarer det - bortset fra de programmer Danmarks Radio bruger. De klarede dog ikke "Strøm-penisser".
Pleonasme25Pleonasme: "forbindelse af ord der unødigt gentager samme betydningsindhold fx samarbejde i fællesskab". Her er mange eksempler, og der er endnu flere, hvis du også kigger i kategorien "Danmarks Radio".
Præsens part.23"Præsens participium", altså lang tillægsform: Her er mange eksempler, da adskillige har svært ved det. Jeg kan fx godt lide denne: "… hyggelig cafe med god kaffe og plads til børn og voksende".
Professionelle190Professionelle der ikke samtidig er Danmarks Radio, der har fået sin helt egen kategori.

Generelt placerer jeg samtlige eksempler fra hjemmesider og annoncer i kategorien “Professionelle”, uagtet det er tydeligt, at afsenderen gerne vil virke professionel uden at være det. De havner der, da der er et bagvedliggende profitmotiv. Det er selvfølgelig mere end tilladt at have forskellige kompetencer. Fx ville jeg selv være en elendig sælger, da jeg er alt for kedelig.

Selvom de færreste politikere har et profitmotiv, lander de også i “Professionelle”, da også de bør kende deres kernekompetencer, hvis de vil fremstå troværdige.
Sære udtryk34Her kan du more dig over, hvad folk siger og skriver. Det er sært, når youSee spørger "Må jeg låne dit CPR-nummer?"
Sjusk66Det er lidt tilfældigt, hvad der lander her. Stringens over tid er vanskelig: "Hvordan plejer jeg at gøre med ...?".
Sprogligt biksemadTomHelt typisk er der tale om engelske ord brugt på dansk. De er flyttet til "Anglicisme".
Stavekontrol41Ingen kommentarer. Kategorien taler for sig selv.
Svære ord73De fleste kunne være fanget af både stavekontrol og korrekturlæsning. Et af dem, der går igen, er afarter af "psykiatri".
Telefonen?17En ny og næsten tom kategori; den skal indeholde udtryk, hvor det er mit gæt, at det er hastværk på telefonen, der er synderen. Et eksempel er "Må jeg rejse udenlandsk?"
Udenfor kategori65Eksempler jeg ikke kan finde en anden kategori til.
Undersættelse2Det betyder nærmest "oversættelse af et udenlandsk ord på en sjov eller skæv måde, især så ordene lyder ens."