Han skar struben over med en kniv

1753. d. 27 Jun sc Onsdag efter St. Hans Dag begravet uden Ceremonie |:efter Øvrigheds Resolution paa indsendte Tingsvidne og skriftlig paategnelse paa min Attest:| Villum Jensen af Aalbek, som skar sin Strube over med en Kniv, d 3. Jun sc. Dom Exaudi Æt 77 Aar.

Om det nu har sammenhæng med hustruen Maren Pedersdatters død i marts måned samme år, er der ingen, der ved.

Kilde: Thyregod-Vester, C448-1, kort 3 af 3, fol. 77, sp. 4., No. 364