Født på kirkegården

Den 24. maj 1744 blev Abelone Mortensdatter født på Thyregod Kirkegård! Når man se det i en slægtsdatabase, vil man sikkert tro, det er en tastefejl, men det er det ikke, for præsten skrev:

“Dom. p. Trinit. 1744 døbt udi Tyregod bye udi Sergeant = Enkens som Jordemoders Hus ibid. Morten Jørgensens Datter fra Seirup, kaldet Abelone. Da Barnemoderen tillige med sin Mand samme Dag communicerede i Tyregod Kirke og imidlertid paakom hende Fødselstiid og smerter, saa hun fødde på Kirkegaarden imellem mange Sognekoners Hænder og omkringringelsen før Prædiken og Kirketieneste begyndes. Barnets Daab blev confirmeret Dom. 9. p. Trin. Faddere Christen Sorensen af Hvillum, Christen Skytte fra Harrild, Peder Sørensen fra Epstrup, Mads Pedersens Kone af Sejrup og Peder Troelsens Kone ibid.”

Kilde
Thyregod-Vester, C448-1, kort 1 af 3, fol. 28, sp. 1, nr. 395